2015-04-01

Życzenia Wielkanocne

2015-03-27

Felieton Prezesa KRK w DGP nt. art. 8 u.k.s.e.

Początek roku był okresem intensywnych prac legislacyjnych nad wieloma istotnymi zmianami w przepisach regulujących sądowe postępowanie egzekucyjne, zarówno w kodeksie postępowania cywilnego, jak i w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 231, póz. 1376 ze zm. – dalej: u.k.s.e.). Kierunek tych zmian dowodzi, że ustawodawca dostrzega problemy trapiące ten obszar funkcjonowania państwa. Niezwykle ważną z tego punktu widzenia jest uchwalona 20 lutego 2015 r. nowelizacja u.k.s.e. w zakresie prawa wyboru komornika.

2015-03-26

Nowy serial dokumentalny o komornikach

W najbliższą niedzielę o 22:35 w telewizji TTV odbędzie się premiera pilota nowego serialu dokumentalnego o komornikach. Celem autorów cyklu jest pokazanie pracy komorników oraz zarysowanie obrazu polskiego dłużnika – do jakich sytuacji dochodzi podczas czynności egzekucyjnych? jak dłużnicy tłumaczą swoje działania? kiedy rodzą się emocje?

2015-03-26

Komornicy: Niepłacenie alimentów to przemoc ekonomiczna

Milion dzieci w Polsce czeka na alimenty egzekwowane przez komorników. Prowadzimy rocznie 600 tys. takich spraw, co roku wpływa 60 tys. nowych – mówi Monika Janus, rzeczniczka Krajowej Rady Komorniczej. Przypomina, że niepłacenie alimentów to forma przemocy ekonomicznej.

– My, jako komornicy, z przemocą ekonomiczną wobec kobiet, bo tak właśnie najszerzej można określić tę kwestię, spotykamy się niemal na co dzień. Nie ma chyba tygodnia, aby we wtorek, który jest dniem przyjęć w mojej kancelarii,

Strona 97/109