Komisja Dyscyplinarna przy Krajowej Radzie Komorniczej

Komisja Dyscyplinarna przy Krajowej Radzie Komorniczej jest organem dyscyplinarnym rozpoznającym w pierwszej instancji sprawy dyscyplinarne komorników sądowych, asesorów oraz aplikantów komorniczych.

Komisja Dyscyplinarna składa się 33 członków powoływanych na czteroletnią kadencję przez Krajową Radę Komorniczą spośród 4 kandydatów zgłoszonych przez radę każdej izby komorniczej.

Spośród swoich członków Komisja Dyscyplinarna Krajowej Rady Komorniczej powołuje przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących Komisji.

Stronami postępowania dyscyplinarnego prowadzonego przed Komisją Dyscyplinarną są:

1)   wnioskodawca – podmiot, który złożył wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego;

2)   obwiniony – komornik, asesor lub aplikant komorniczy, przeciwko któremu złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.

Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego mogą złożyć Minister Sprawiedliwości, prezesi sądów, sędziowie – wizytatorzy, organy samorządu komorniczego oraz komornicy -wizytatorzy.

Do postępowania dyscyplinarnego prowadzonego przed Komisją Dyscyplinarną zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych , zaś w zakresie nieuregulowanym odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego.

 

Komisja Dyscyplinarna przy Krajowej Radzie Komorniczej

Al. Jerozolimskie 133/62

02-304 Warszawa

Email: komisja.dyscyplinarna@komornik.pl

Tel: + 48 22 828 48 70

 

 

Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/k.png Joanna Sawicka-Iwaniuk

Komornik Sądowy
przy SR w Krasnymstawie

 

Wiceprzewodniczący Komisji Dyscyplinarnej

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Wabiński Arkadiusz

Komornik Sądowy
przy SR dla Łodzi – Widzewa w Łodzi

Członkowie Komisji Dyscyplinarnej

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/k.png Bednorz-Godyń Henryka

Komornik Sądowy
przy SR w Chrzanowie

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Bielecki Paweł

Komornik Sądowy
przy SR w Gnieźnie

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Bojeczko Mariusz

Komornik Sądowy
przy SR Gdańsk-Północ w Gdańsku

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Bukszewicz Paweł

Komornik Sądowy
przy SR w Wołominie

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Derda Adam

Komornik Sądowy
przy SR w Żyrardowie

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Dziedzic Mirosław

Komornik Sądowy
przy SR w Mińsku Mazowieckim

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Forystek Jan

Komornik Sądowy
przy SR w Rzeszowie

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Gust Bernard

Komornik Sądowy
przy SR w Środzie Wielkopolskiej

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Jankowski Maciej

Komornik Sądowy
przy SR dla Wrocławia – Fabrycznej

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Karpiński Marek

Komornik Sądowy
przy SR w Braniewie

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Klimiuk Jerzy

Komornik Sądowy
przy SR w Wyszkowie

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Korman Jacek

Komornik Sądowy
przy SR w Sandomierzu

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Lewtak Tomasz

Komornik Sądowy
przy SR w Skarżysku -Kamiennej

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Mrowiński Grzegorz

Komornik Sądowy
przy SR w Koszalinie

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/k.png Opielewicz Agnieszka

Komornik Sądowy
przy SR dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Osiczko Marcin

Komornik Sądowy
przy SR dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Pazdyga Paweł

Komornik Sądowy
przy SR w Rawie Mazowieckiej

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Siebyła Paweł

Komornik Sądowy
przy SR w Puławach

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Suszycki Andrzej

Komornik Sądowy
przy SR w Kłodzku

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Stankiewicz Michał

Komornik Sądowy
przy SR w Rudzie Śląskiej

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Szybalski Tomasz

Komornik Sądowy
przy SR w Goleniowie

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Świtkowski Marcin

Komornik Sądowy
przy SR dla Warszawy-Woli w Warszawie

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/k.png Tummel Małgorzata

Komornik Sądowy
przy SR w Szczecinku

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Turczyk Michał

Komornik Sądowy
przy SR w Dębicy

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Wawrzynowicz Bogdan

Komornik Sądowy
przy SR w Białymstoku

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Wilk Krzysztof

Komornik Sądowy
przy SR Katowice-Zachód w Katowicach

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Winiarz Marcin

Komornik Sądowy
przy SR w Przeworsku

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Witulski Adam

Komornik Sądowy
przy SR Katowice-Zachód w Katowicach

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/k.png Wysocka – Wasiluk Alicja

Komornik Sądowy
przy SR w Białymstoku

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Zakrzewski Andrzej

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Tczewie