Komisja Dyscyplinarna przy Krajowej Radzie Komorniczej

Komisja Dyscyplinarna przy Krajowej Radzie Komorniczej jest organem dyscyplinarnym rozpoznającym w pierwszej instancji sprawy dyscyplinarne komorników sądowych, asesorów oraz aplikantów komorniczych.

Komisja Dyscyplinarna składa się 22 członków powoływanych na czteroletnią kadencję przez Krajową Radę Komorniczą spośród kandydatów zgłoszonych przez radę każdej izby komorniczej.

Spośród członków Komisji Dyscyplinarnej Krajowa Rada Komornicza powołuje przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących Komisji.

Stronami postępowania dyscyplinarnego prowadzonego przed Komisją Dyscyplinarną są:

1)   wnioskodawca – podmiot, który złożył wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego;

2)   obwiniony – komornik, asesor lub aplikant komorniczy, przeciwko któremu złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.

Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego mogą złożyć Minister Sprawiedliwości, prezesi sądów, sędziowie – wizytatorzy, organy samorządu komorniczego oraz komornicy -wizytatorzy.

Do postępowania dyscyplinarnego prowadzonego przed Komisją Dyscyplinarną zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, zaś w zakresie nieuregulowanym odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego.

 

Komisja Dyscyplinarna przy Krajowej Radzie Komorniczej

Al. Jerozolimskie 133/62

02-304 Warszawa

Email: komisja.dyscyplinarna@komornik.pl

Tel: + 48 22 828 48 70

 

 

Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/k.png Joanna Sawicka-Iwaniuk

Komornik Sądowy
przy SR w Krasnymstawie

 

Członkowie Komisji Dyscyplinarnej

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/k.png Bednorz-Godyń Henryka

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Chrzanowie

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Bojeczko Mariusz

Komornik Sądowy
przy SR Gdańsk-Północ w Gdańsku

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Bukszewicz Paweł

Komornik Sądowy
przy SR w Wołominie

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Dziedzic Mirosław

Komornik Sądowy
przy SR w Mińsku Mazowieckim

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Jankowski Maciej

Komornik Sądowy
przy SR dla Wrocławia – Fabrycznej

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Karpiński Marek

Komornik Sądowy
przy SR w Braniewie

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Klimiuk Jerzy

Komornik Sądowy
przy SR w Wyszkowie

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Korman Jacek

Komornik Sądowy
przy SR w Sandomierzu

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/k.png Kucharska Diana

Komornik Sądowy
przy SR Szczecin – Prawobrzeże i Zachód
w Szczecinie

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Leśniewski Piotr

Komornik Sądowy
przy SR w Chodzieży

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Migas Przemysław

Komornik Sądowy
przy SR w Śremie

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Mrowiński Grzegorz

Komornik Sądowy
przy SR w Koszalinie

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Suszycki Andrzej

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Osiczko Marcin

Komornik Sądowy
przy SR dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Pazdyga Paweł

Komornik Sądowy
przy SR  w Rawie Mazowieckiej

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Stankiewicz Michał

Komornik Sądowy
przy SR w Rudzie Śląskiej

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Turczyk Michał

Komornik Sądowy
przy SR w Dębicy

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Wabiński Arkadiusz

Komornik Sądowy
przy SR dla Łodzi – Widzewa
w Łodzi

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Winiarz Marcin

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Przeworsku

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/k.png Wysocka – Wasiluk Alicja

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Białymstoku

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/k.png Suchonek Elżbieta

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Sosnowcu