Plan pracy na rok 2020

Ośrodka Naukowo Szkoleniowego
przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie

styczeń 2020 r.

–  prace redakcyjne nad książką pt.” Sądowe postępowanie egzekucyjne. Nowe wyzwania i perspektywy”

luty 2020 r.

– warsztaty szkoleniowe dla członków Komisji Dyscyplinarnej przy KRK  (Warszawa)

marzec 2020 r.

– prace redakcyjne nad monograficznym wydaniem materiałów konferencyjnych z Konferencji w Krakowie z grudnia 2019 r.

– ogólnopolska konferencja naukowa „Odpowiedzialność cywilna, karna i dyscyplinarna komornika sądowego” (Wrocław)

kwiecień 2020 r.

-partnerski udział w VI Forum Prawa Mediów Elektronicznych(Szczecin)

maj 2020 r.

– ogłoszenie regulaminu i VII edycji  konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego w roku akadem. 2019/2020

–  ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona węzłowym problemom prawa egzekucyjnego (tematyka do ustalenia), Gdańsk/Toruń

czerwiec 2020 r.

– ogólnopolskie szkolenie komorników sądowych, warsztaty szkoleniowe (Mikołajki/Karpacz)

wrzesień 2020 r.

– polsko-ukraińska konferencja naukowa poświęcona statusowi prawnemu komornika sądowego i węzłowym zagadnieniom prawa egzekucyjnego (Warszawa)

październik 2020 r.

– warsztaty szkoleniowe dla członków Komisji Dyscyplinarnej przy KRK (Warszawa)

listopad 2020 r.

–  ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona węzłowym problemom prawa egzekucyjnego (tematyka do ustalenia), Kraków

grudzień 2020 r.

– posiedzenie Rady Naukowej Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy KRK(Warszawa)

– ogłoszenie wyników konkursu  na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego w roku akadem. 2019/2020

 

 

Plan pracy na rok 2018

Ośrodka Naukowo Szkoleniowego
przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie

– styczeń: 

ogólnopolska konferencja naukowa pod patronatem honorowym Ministra Sprawiedliwości organizowana wspólnie z Izbą Komorniczą w Łodzi i Uniwersytetem Łódzkim pt. „ Nowy status prawny Komornika Sądowego” ( Łódź ),

Opieka naukowa i recenzja pozycji pt. „ Egzamin komorniczy. Kazusy 2018”,

– luty:

konferencja organizowana wspólnie z Izbą Komorniczą w Lublinie pt. „ Ewolucja przepisów prawa egzekucyjnego w latach 2015 – 2018” ( Lublin ),

– marzec:

konferencja organizowana wspólnie z Izbą Komorniczą w Białymstoku pt. „Komornicy sądowi i egzekucja według projektowanych zmian ustawowych” ( Białystok )

– kwiecień:

4 Forum Prawa Mediów Elektronicznych ( Wrocław ),

Konferencja organizowana wspólnie z Izbą Komorniczą w Katowicach pt. „ Komornicy sądowi i egzekucja według projektowanych zmian ustawowych” ( Katowice ),

– wrzesień – grudzień:

konferencje i seminaria organizowane wspólnie z poszczególnymi Izbami komorniczymi, w tym:

– wrzesień:

międzynarodowa konferencja naukowa organizowana wspólnie z litewskim samorządem komorniczym ( Wilno ),

–  jednodniowe szkolenie Komisji Dyscyplinarnej przy KRK w Warszawie.

– październik:

konferencja naukowa organizowana wspólnie z Izbą Komornicza w Poznaniu i Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu ( Poznań ),

– listopad:

seminarium organizowane wspólnie z Izbą Komorniczą w Szczecinie ( Szczecin ).

Planowane jest także w roku szkoleniowym 2018 wydanie monografii z materiałów pokonferencyjnych, a także patronat naukowy nad publikacjami przekazanymi ONS do recenzji.

Plan pracy na rok 2017

Ośrodka Naukowo Szkoleniowego
przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie

– luty:

konferencja organizowana wspólnie z Izbą komorniczą w Krakowie pt. „ Zasady podziału sumy uzyskanej z egzekucji sądowej z nieruchomości” ( Kraków ),
III edycja Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego oraz ustroju organów egzekucyjnych ( Warszawa ),

– marzec:

ogólnopolska międzynarodowa konferencja naukowa pod patronatem Ministra Sprawiedliwości pt. „ Informatyzacja egzekucji sądowej. Doświadczenia polskie i litewskie” ( Warszawa ),

– kwiecień:

III Forum Prawa Mediów Elektronicznych ( Szczecin ),
V edycja – Kongres regulacji prawnych z obszaru zarządzania wierzytelnościami (Warszawa ),

– maj:

seminarium pt. „Ramy prawne i praktyczne aspekty wykonywania zagranicznych tytułów egzekucyjnych w sporach konsumenckich” ( Słubice ),

– wrzesień – grudzień:

konferencje i seminaria organizowane wspólnie z poszczególnymi Izbami komorniczymi, w tym:

-październik:

konferencja w Izbie komorniczej w Rzeszowie,

– listopad:

konferencja w Izbie komorniczej w Szczecinie

Planowane jest w roku szkoleniowym 2017 wydanie trzech pozycji monograficznych z materiałów pokonferencyjnych, a także patronat naukowy nad publikacjami przekazanymi ONS do recenzji.

Plan pracy na rok 2016

Ośrodka Naukowo Szkoleniowego
przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie

– luty:

ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa pt. „Zasady dochodzenia kosztów egzekucji sądowej” ( Warszawa),

– marzec:

udział przedstawicieli ONS w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Elektronizacja postępowania wieczysto księgowego” ( Łódź),

udział przedstawicieli ONS w III międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Ochrona konsumenta na rynku usług” ( Katowice),

  – kwiecień:

ogólnopolska konferencja naukowa pod patronatem Ministra Sprawiedliwości pt. „Status prawno-ustrojowy komornika sądowego. Wyzwania współczesności” (Warszawa),

ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Europa cyfrowa” w ramach II Forum Prawa Mediów Elektronicznych (Opole),

IV Kongres Regulacji Prawnych z Obszaru Zarządzania Wierzytelnościami (Warszawa),

konferencja naukowa pt.” Podmioty w postępowaniu cywilnym” z okazji 50-lecia pracy naukowej prof. F.Zedlera (Katowice),

warsztaty szkoleniowe dla dziennikarzy pt. ”Eksmisja-prawny a moralny obowiązek komornika” organizowane wspólnie z rzecznikiem prasowym KRK (Warszawa)

– maj:

ogólnopolska konferencja organizowana wspólnie z samorządem adwokackim, poświęcona zagadnieniom egzekucji świadczeń alimentacyjnych,

– czerwiec:

ogólnopolskie szkolenie komorników sądowych oraz posiedzenie Rady Naukowej Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego w Karpaczu,

ogólnopolska konferencja naukowa pt. ”Zawody prawnicze wobec informatyzacji postępowania cywilnego” (Szczecin),

– wrzesień:

ogólnopolska konferencja naukowa pt. „ Udział komornika sadowego w elektronicznym postępowaniu wieczystoksięgowym” (Gdańsk),

– październik:

seminarium pt. „ Sądowe postępowanie egzekucyjne w świetle nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego z 2016r.” (Białystok),

– listopad:

seminarium naukowe ( Kraków),

– grudzień:

seminarium pt. „ System środków zaskarżenia w sądowym postępowaniu egzekucyjnym” (Lublin).

Planowane na rok 2016 publikacje/monografie:

  • Etyka zawodowa komornika sądowego.
  • Egzekucja sądowa w Polsce w świetle przepisów z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego.
  • Prawo i postępowanie cywilne w dobie elektronizacji.
  • Status prawno-ustrojowy komornika sądowego. Wyzwania współczesności.
  • Udział komornika sądowego w elektronicznym postepowaniu wieczystoksięgowym.
  • Zasady dochodzenia kosztów egzekucji sądowej.

Plan pracy na rok 2015

Ośrodka Naukowo Szkoleniowego
przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie

styczeń: 

– prace redakcyjne nad monografią pt. „ Elektronizacja sądowego postępowania egzekucyjnego w Polsce”, złożenie całości w wydawnictwie Currenda
– zebranie organizacyjno – redakcyjne autorów opracowania pt. „ Metodyka pracy komornika sądowego” ( Warszawa )

luty:

– szkolenie dla członków Komisji Dyscyplinarnej przy KRK
– ogłoszenie regulaminu i konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego w roku akademickim 2014/2015

marzec:

– szkolenie dla członków Komisji Dyscyplinarnej przy KRK
– wydanie książki pt. „ Elektronizacja sądowego postępowania egzekucyjnego w Polsce”

kwiecień:
– prace redakcyjne nad „ Metodyką pracy komornika sądowego”
– seminarium ( Gdańsk )

maj:

– udział w konferencji ( Poznań ) organizowanej przez Arbitrów Sądu Polubownego ds. domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji ( PIIT ).
Temat panelu z udziałem ONS to „ zajęcie nazwy domeny internetowej przez komornika wobec postępowań przed Sądem Polubownym ds. domen internetowych przy PIIT
– wydanie monograficzne materiałów konferencyjnych z konferencji w Lublinie z 2014r.
– ogólnopolskie szkolenie komorników sądowych ( Mikołajki )
– posiedzenie Rady Naukowej Ośrodka Naukowo – Szkoleniowego
– opublikowanie pracy pt. „ Metodyka pracy komornika sądowego”

czerwiec:
– seminarium ( Katowice )

lipiec / sierpień / wrzesień:
– kurs języka angielskiego dla komorników sądowych
– seminarium **
– szkolenie dla członków Komisji Dyscyplinarnej przy KRK

październik:
– seminarium ( Szczecin ) 10 lecie Izby Komorniczej w Szczecinie. Wydanie Księgi Pamiątkowej
– ogólnopolska konferencja naukowa pod patronatem Ministra Sprawiedliwości ( Wrocław )

listopad:
– spotkanie przedstawicieli ośrodków naukowych działających w ramach poszczególnych korporacji prawniczych ( Warszawa KRK )

grudzień:
– seminarium ( Lublin )
– ogłoszenie wyników konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego
postępowania egzekucyjnego w roku akademickim 2014/2015

paragraf

Plan pracy na rok 2014

Ośrodka Naukowo Szkoleniowego
przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie

styczeń:
-seminarium*
-uruchomienie strony internetowej Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego
ogłoszenie regulaminu i konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego w roku akademickim 2013/2014

luty:
-seminarium*
-wydanie książkowe materiałów konferencyjnych pt. „Założenia projektu nowej ustawy o komornikach sądowych” nakładem CURRENDA sp. z o.o.

marzec:
-międzynarodowa konferencja – „Pozaegekucyjne funkcje komornika sądowego wpaństwach europejskich”

kwiecień:
-seminarium*

maj:
-seminarium*

czerwiec:
-ogólnopolskie szkolenie komorników sądowych (Mikołajki/Wisła/Karpacz)
posiedzenie Rady Naukowej Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego
Załącznik do uchwały KRK nr 1166/IV
z dnia 05 listopada 2013 r.

lipiec/sierpień:
-kurs języka angielskiego dla komorników sądowych

październik:
-ogólnopolska konferencja naukowa pod patronatem Ministra Sprawiedliwości -„Informatyzacja sądowego postępowania egzekucyjnego. Stan aktualny. Perspektywy rozwoju”

listopad:
-seminarium*

grudzień:
-seminarium*
-ogłoszenie wyników konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego w roku akademickim 2013/2014 wraz z wręczeniem nagród na posiedzeniu KRK

po za tym w roku 2014 r. planowane jest:
-nawiązanie naukowej współpracy z Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie celem udziału w pracach badawczych tego Instytutu w zakresie sądowego postępowania egzekucyjnego, zlecanych zazwyczaj przez Ministerstwo Sprawiedliwości,
-nawiązanie współpracy z uniwersyteckimi klinikami prawa celem udziału w pracach tych klinik aplikantów i asesorów komorniczych; chodzi zwłaszcza o udział tych osób w zakresie udzielania porad prawnych(ustnych, pisemnych) przez kliniki uniwersyteckie,
nawiązanie naukowej współpracy z UIHJ w ramach realizacji projektów dotyczących unifikacji i harmonizacji w skali międzynarodowej, zwłaszcza europejskiej, prawa egzekucyjnego oraz ustroju i funkcji organów egzekucyjnych (np. programu STOBRA),