Plan pracy na rok 2021

Ośrodka Naukowo Szkoleniowego
przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie

 

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Szczecin 2021

Zawieszenie sądowego postępowania egzekucyjnego. Podstawy i skutki

 

Program Konferencji

9.15 – 9.30  Otwarcie Konferencji

prof. US dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz  – Dziekan Wydziału Prawa i  Administracji Uniwersytetu  Szczecińskiego

prof. US dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska – Kierownik Zespołu Badawczego Prawa Cywilnego Procesowego i Informatyzacji Wymiaru Sprawiedliwości

Marcin Borek –Dyrektor Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy Krajowej  Radzie Komorniczej w Warszawie, Przewodniczący Rady Izby Komorniczej w Szczecinie

 

Część I

9.30-11.30

Moderator: prof. dr hab. Andrzej Marciniak (Uniwersytet Łódzki)

prof.   US dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska (Uniwersytet Szczeciński)

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego z mocy prawa

prof. UŁ  dr hab. Monika Michalska-Marciniak (Uniwersytet Łódzki)

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego przez komornika sądowego  na wniosek wierzyciela albo dłużnika

dr Aleksandra Klich  (Uniwersytet Szczeciński)

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego przez komornika sądowego  na wniosek wierzyciela albo dłużnika

11.00 – 11.30 Dyskusja

11.30 – 12.00 Przerwa na kawę

 

Część II

12.00 – 13.30

Moderator:  prof. A.LK Joanna Studzińska (Akademia Leona Koźmińskiego)                                                                            

prof. UR dr hab. Anna Kościółek (Uniwersytet Rzeszowski)                                                                      

Zakres czynności dopuszczalnych w trakcie zawieszenia postępowania egzekucyjnego

dr  Grzegorz Julke (Uniwersytet Gdański)                                                                     

Wpływ zawieszenia postępowania egzekucyjnego na bieg terminów

13.00 – 13.30 Dyskusja

13.30 – 14.30 Przerwa obiadowa

 

Część III

14.30 – 16.30

Moderator: prof. US dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska (Uniwersytet Szczeciński)

 SSR  Piotr Cichoń (Sąd Rejonowy w Koszalinie)

Złożenie przez dłużnika zabezpieczenia w związku z zawieszeniem postępowania egzekucyjnego

prof.  UŁ dr hab. Józef Jagieła  (Uniwersytet Łódzki)

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego a wypłata z rachunku bankowego, wynagrodzenia   za prace lub innych wierzytelności kwot na zaspokojenie bieżących potrzeb dłużnika

 prof. UMK dr hab. Agnieszka Laskowska-Hulisz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)    

Podjęcie zawieszonego postępowania egzekucyjnego

16.00 – 16.30  Dyskusja, podsumowanie i zamknięcie konferencji

 

 

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Wydawnictwo C.H. Beck

Ośrodek Naukowo – Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej

III FORUM PRAWA PROCESOWEGO CYWILNEGO

ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ PIENIĘŻNYCH W PRAKTYCE SĄDOWEJ

Łódź, 19 listopada 2021

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytet Łódzki

 

Program

9.15 – 9.30 Otwarcie Forum

Prof. UŁ dr hab. Monika Bogucka- Felczak – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Wojciech Bierwiczonek – Dyrektor Wydawnictwa C.H. Beck

Marcin Borek – Dyrektor Ośrodka Naukowo – Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej

Prof. dr hab. Andrzej Marciniak – Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego II Uniwersytetu Łódzkiego

 

Sesja I

9.30 – 11.20

Moderator: Prof. dr hab. Andrzej Marciniak

Prof. dr hab. Andrzej Jakubecki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Cele i funkcja postępowania zabezpieczającego

Prof. UW dr hab. Piotr Rylski (Uniwersytet Warszawski)

Podstawy zabezpieczenia roszczenia w procesie cywilnym 

Prof. UŁ dr hab. Robert Kulski (Uniwersytet Łódzki)

Okoliczności wyłączające zabezpieczenie roszczenia

11.00 – 11.20 Dyskusja

11.20 – 11. 50 Przerwa na kawę

Sesja II

11.50 – 13.40

Moderator: Prof. dr hab. Andrzej Jakubecki

SSO prof. UŚ dr hab. Krystian Markiewicz (Uniwersytet Śląski)

Orzekanie w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia

SSR prof. UAM dr hab. Marcin Walasik (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Zmiana albo uchylenie zabezpieczenia

SSA dr Tomasz Kłos (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)

Upadek zabezpieczenia

13.20 – 13.40 Dyskusja

13.40 – 14.40 Przerwa obiadowa

 

Sesja III

14.40 – 16.30

Moderator: Prof. UŁ dr hab. Monika Michalska – Marciniak

Prof. UMK dr hab. Agnieszka Laskowska – Hulisz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Zabezpieczenie roszczeń w postępowaniu karnym i karno-skarbowym

dr Tadeusz Białek (Związek Banków Polskich)

Zabezpieczenie roszczeń na rachunku bankowym

Prof. UŁ dr hab. Józef Jagieła  (Uniwersytet Łódzki)

Egzekucyjne wykonanie zabezpieczenia

16.10 – 16.30 Dyskusja

16.30 Podsumowanie i zamknięcie Forum

Rejestracja na III Forum odbywa się za pośrednictwem strony:
https://www.akademia.beck.pl/szkolenie/979-iii-forum-prawa-procesowego-cywilnego-zabezpieczenie-roszczen-pienieznych-w-praktyce-sadowej

 

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Poznań 2021

Koszty komornicze w systemie finansowania egzekucji sądowej

 

Program Konferencji

 

 

9.15 – 9.30  Otwarcie Konferencji

prof. dr hab. Tomasz Nieborak   – Dziekan Wydziału Prawa i  Administracji  Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Paweł Grzegorczyk  – Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Marcin Borek –             Dyrektor Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy Krajowej  Radzie Komorniczej w Warszawie

Marek Jessa –                Przewodniczący Rady Izby Komorniczej w Poznaniu

 

 

Część I

 

9.30-11.30

Moderator: prof. dr hab. Andrzej Marciniak (Uniwersytet Łódzki)

 

prof.   UAM dr hab.  Andrzej Jarocha (Uniwersytet im. A. Mickiewicza   w    Poznaniu)

Koszty działalności egzekucyjnej komornika

 

prof. AK dr Józef Kolański (Akademia Kaliska)

Koszty utrzymania kancelarii komorniczej  

 

prof. dr hab. Marek Kalinowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Charakter prawny i funkcje opłat egzekucyjnych

11.00 – 11.30 Dyskusja

11.30 – 12.00 Przerwa na kawę

Część II

12.00 – 13.30

Moderator:  prof. dr hab. Paweł Grzegorczyk (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

prof. UAM dr hab. Włodzimierz Głodowski (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

Wydatki komornika sądowego i zasady ich finansowania

prof.  ALK dr hab. Joanna Studzińska(Akademia Leona Koźmińskiego)                                                                     

Opłaty egzekucyjne w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego

13.00 – 13.30 Dyskusja

13.30 – 15.00 Przerwa obiadowa

Część III

 

15.00 – 17.00

Moderator: prof. UAM dr hab. Marcin Walasik (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

 

prof.  UŁ dr hab. Ireneusz Kunicki (Uniwersytet Łódzki)

Opłaty egzekucyjne w razie oczywiście niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego

 

 SSR  Andrzej Antkiewicz (Sąd Rejonowy w Grudziądzu)

Koszty komornicze na tle stosunku sądowego  postępowania egzekucyjnego do postępowania egzekucyjnego w administracji, postępowania upadłościowego i postępowania restrukturyzacyjnego

 

 SSO Andrzej Adamczuk (Sąd Okręgowy w Poznaniu)    
Koszty komornicze w sprawach o zabezpieczenie spadku i sporządzenie spisu inwentarza.

16.30 – 17.00  Dyskusja

17.00-17.30 Podsumowanie i zamknięcie konferencji

 

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Kraków 2021

PRAWA  WIERZYCIELA  A  OCHRONA  DŁUŻNIKA

W  EGZEKUCJI  SĄDOWEJ

 

Program Konferencji

 

9.15 – 9.30  Otwarcie Konferencji

 

prof.dr hab. Jerzy Pisuliński            – Dziekan Wydziału Prawa i   Administracji

Uniwersytetu  Jagiellońskiego

prof.dr hab. Andrzej Marciniak        – Przewodniczący Rady Naukowej Ośrodka

Naukowo-   Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej  w Warszawie

Henryka Bednorz-Godyń                  – Przewodnicząca Rady Izby Komorniczej w Krakowie

 

 

Część I. Teoria

 

9.30-12.30

Moderator: prof.  dr hab. Mariusz Jabłoński (Uniwersytet Wrocławski)

 

9.30- 10.00  dr hab. Tadeusz Zembrzuski(Uniwersytet Warszawski)

Funkcje i cele egzekucji sądowej

10.00-10.30  prof. dr hab. Andrzej Jakubecki(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

dr Olimpia Marcewicz  (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Zasada równości stron w sądowym postępowaniu  egzekucyjnym                                                                                            

10.30-11.00 prof. UJ dr hab. Radosław Flejszar(Uniwersytet Jagielloński)

Zasada dyspozycyjności w sądowym  postępowaniu egzekucyjnym

 

11.00 – 11.30 Przerwa na kawę

 

Moderator: prof. UŁ dr hab. Robert Kulski (Uniwersytet Łódzki)

 

11.30-12.00 prof. UŁ dr hab.Józef Jagieła(Uniwersytet Łódzki)

Ewolucja ograniczeń  egzekucji sądowej w prawie polskim 

12.00-12.30 prof. USz dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska(Uniwersytet Szczeciński)

Szykanowanie dłużnika  w  sądowym postępowaniu egzekucyjnym

 

12.30 – 13.30 Przerwa obiadowa

 

Część  II. Praktyka

 

13.30 – 15.00

Moderator:  Henryka Bednorz-Godyń (Przewodnicząca Rady Izby Komorniczej w Krakowie)

Wystąpienia:

dr Tadeusz Białek (Wiceprezes Związku Banków Polskich)

Marcin Czugan (Prezes Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce)

Rafał Fronczek (Honorowy Prezes Krajowej Rady Komorniczej)

dr Rafał Łyszczek (Prezes Krajowej Rady Komorniczej)

SSR dr Rafał Reiwer (Ministerstwo Sprawiedliwości)

 

Część III. Dyskusja

15.00 – 16.30 

Moderatorzy:  prof. UŁ dr hab. Robert Kulski (Uniwersytet Łódzki),

Henryka Bednorz-Godyń(Przewodnicząca Rady Izby Komorniczej w Krakowie)

Dominika Barańska (Wiceprzewodnicząca Rady Izby Komorniczej w Krakowie)

 

16.30-17.00 Podsumowanie i zamknięcie Konferencji

 

FORUM ASESORÓW KOMORNICZYCH

WROCŁAW 2021

Program Konferencji

 

9.15 – 9.30  Otwarcie Konferencji

prof.dr hab. Karol Kiczka            – Dziekan Wydziału Prawa,   Administracji  i Ekonomii

Uniwersytetu  Wrocławskiego

 

Marcin Borek                                  – Dyrektor Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego

przy Krajowej Radzie Komorniczej

 

Monika Janus                                 – Przewodnicząca Rady Izby Komorniczej we Wrocławiu

 

Część I

 

9.30-11.30

Moderator: prof. dr hab. Andrzej Marciniak (Uniwersytet Łódzki)

 

9.30-10.00

                    prof. dr hab. Mariusz Jabłoński (Uniwersytet Wrocławski)

Status prawny asesora komorniczego

10.00-10.40

                   prof. UMK dr hab. Piotr Rączka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika

w Toruniu)

                   Powołanie i odwołanie asesora komorniczego

                   Asesor komorniczy Aleksander Nowak(Izba Komornicza w Gdańsku)

Z praktyki asesorskiej

 

 

10.40 – 11.00 Dyskusja

11.00 – 11.30 Przerwa na kawę

Część II

 

11.30 – 14.00

Moderator: prof. USz dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska(Uniwersytet Szczeciński)

 

11.30-12.10

                     

dr Katarzyna Bomba (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

Stosunek pracy asesora komorniczego

                      Asesor komorniczy Joanna Chudzik (Izba Komornicza we Wrocławiu)

Z praktyki asesorskiej

 

12.10-12.50

                      prof. UJ dr hab. Radosław Flejszar (Uniwersytet Jagielloński)

Właściwość funkcyjna asesora komorniczego

Asesor komorniczy Jan Niemiec (Izba Komornicza w Krakowie)

Z praktyki egzekucyjnej

 

12.50-13.30

prof. UŁ dr hab. Robert Kulski (Uniwersytet Łódzki)

Odpowiedzialność prawna asesora komorniczego

                     Asesor komorniczy Magdalena Jewuła(Izba komornicza we Wrocławiu)

Z praktyki sądowo- dyscyplinarnej

 

 

13.30- 14.00

Dyskusja

Część III

 

14.00-14.30

                     Podsumowanie i zamknięcie Konferencji

 

 

Plan pracy na rok 2020

Ośrodka Naukowo Szkoleniowego
przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie

 

 PLAN PRACY

 Ośrodka Naukowo Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej

w Warszawie 

na drugie półrocze 2020 r.

 

 A/ KONFERENCJE

I

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Toruń 11  września  2020 r.

 

 Komornicy sądowi.

Czas teraźniejszy. Czas przyszły

 

9.15 – 9.30  Otwarcie Konferencji  

Sesja I

Moderator : prof. dr hab. Marek Kalinowski (Uniwersytet  Mikołaja Kopernika w Toruniu)

9.30 – 10.10  prof. dr hab. Mariusz Jabłoński(Uniwersytet Wrocławski)

                       Monika Janus (Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu)  Status prawny komornika sądowego                                                               

10.10 – 10.20  dyskusja

10.20- 11.00 prof. dr hab. Andrzej Marciniak(Uniwersytet Łódzki)                 

                      Henryka Bednorz-Godyń (Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie) Nadzór administracyjny i samorządowy nad komornikami sądowymi

11.00- 11.10  dyskusja

11.10-11.40   przerwa kawowa

Sesja II

 

Moderator: prof. UMK dr hab.Agnieszka Laskowska-Hulisz(Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

11.40- 12.20   prof. USz dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska(Uniwersytet Szczeciński)

       Małgorzata Wolny (Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tucholi) Zastępca komornika. Kurator kancelarii

12.20-12.30  dyskusja

12.30-13.10     prof. UMK dr hab. Piotr Rączka(Uniwersytet  Mikołaja Kopernika w Toruniu)

                        Rafał Fronczek (Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim) Samorząd komorniczy

13.10-13.20     dyskusja

13.20- 14.20     przerwa obiadowa

 

Sesja III

 

Moderator: prof. dr hab. Andrzej Marciniak(Uniwersytet Łódzki)

14.20- 15.00 dr Grzegorz Julke (Uniwersytet Gdański)

                       Marcin Borek (Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sławnie) Koszty komornicze

15.00- 15.10 – dyskusja

15.10- 15.50 SSR dr Rafał Reiwer (Ministerstwo Sprawiedliwości)

                     SSR  Andrzej  Antkiewicz(Sąd Rejonowy w Grudziądzu) O potrzebie i kierunkach zmian w ustawie o komornikach sądowych oraz w  ustawie o kosztach  komorniczych

15.50- 16.00 – dyskusja

16.00-17.00 – Dyskusja. Podsumowanie. Zamknięcie Konferencji

 

II

Partnerski udział w 6 Forum Prawa Mediów Elektronicznych

Szczecin 6-7 października 2020 r.

I dzień

8:30 – 9.00 Otwarcie konferencji

9:00 – 9:30 dr hab. Konrad Zacharzewski, prof. ALK (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie) Przegląd zastosowania technologii blockchain w wymiarze sprawiedliwości w wybranych państwach

Panel 1.

e-sąd

Moderator: dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)

 

9:30 – 9:50 prof. dr hab. Jacek Gołaczyński(Uniwersytet Wrocławski) Informatyzacja postępowania cywilnego w nowelizacji KPC z 2019 r.

9:50 – 10.10 prof.UR dr hab. Anna Kościółek (Uniwersytet Rzeszowski) Elektroniczne postępowanie upominawcze w świetle nowelizacji KPC z 2019 r.

10:10 – 10:30 dr Anna Zalesińska (Uniwersytet Wrocławski) Elektroniczne Biuro Podawcze po nowelizacji KPC z 2019 r. (art.125 § 21a KPC)

10:30 – 10:50 dr Grzegorz Karaś (Sąd Okręgowy w Warszawie) Mój wymarzony e-sąd

10:50 – 11:10 dr hab. Andrzej Jarocha (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w  Poznaniu) Sztuczna inteligencja w sądzie

11:10 – 11:30 prof. UKSW dr hab. Marek Świerczyński, mgr Bartłomiej Oręziak(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) Prace Rady Europy dotyczące cyfrowego sądu

11:30 – 12:00 przerwa kawowa

Panel 2.

e-sąd

Moderator: prof. dr hab. Jacek Gołaczyński(Uniwersytet Wrocławski)

 

12:00 – 12:20 dr hab. Aneta Arkuszewska (Uniwersytet Rzeszowski) Elektroniczne posiedzenia sądu polubownego

12:20 – 12:40 dr Marcin Białecki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) Transgraniczna e-mediacja

12:40 – 13:00 dr hab. Włodzimierz Głodowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Działalność sądu polubownego do spraw domen internetowych                                                   

13:00 – 13:20 dr Andrzej Jan Szereda(Uniwersytet Łódzki) Działalność notarialnego E  sądu

13:20 – 13.40 prof. UM dr hab. Monika Urbaniak (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu) Elektroniczna dokumentacja medyczna w sporach z udziałem pacjentów

13:40 – 14:00 dyskusja

14:00 – 15:00 przerwa obiadowa

Panel 3.

e-kancelaria komornicza

Moderator: prof. dr hab. Andrzej Marciniak (Uniwersytet Łódzki)

15:00 – 15:20 prof. ALK dr hab. Joanna Studzińska, (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie) Elektroniczne akta w pracy komornika sądowego

15:20 – 15:40 prof. UG dr hab. Anna Machnikowska, (Uniwersytet Gdański) Elektroniczne instrumenty nadzoru sędziego nad czynnościami komornika sądowego i postępowaniem egzekucyjnym

15.40 – 16.00 prof. UŁ  dr hab. Robert Kulski(Uniwersytet Łódzki) Wybrane aspekty nagrywania czynności komornika sądowego

16:00 – 16:20 Marcin Borek (Izba Komornicza w Szczecinie),

                         Piotr Leśniewski (Izba Komornicza w Poznaniu) Przyszłość kancelarii komorniczej  w świecie wirtualnym

16.20 – 16.40 prof. dr Svetlana Yaroslavovna Fursa (Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenko w Kijowie) E-justice in Ukraine: modern practice and perspective

16.40 – 17.00 prof. dr Yevgen Ivanovich Fursa (Kijowski Narodowy Uniwersytet Handlu i Ekonomii) Information technologies in enforcement  proceedings of Ukraine: currentstate and development prospects

17:00 – 17:20 Dyskusja i zamknięcie pierwszego dnia obrad

 

II dzień

Panel 4.

e-finanse

 

Moderator: prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski(Uniwersytet Szczeciński)

10:00 – 10:20 dr hab. Beata Kucia-Guściora(Katolicki Uniwersytet Lubelski) Teoretyczne i praktyczne uzasadnienie funkcji systemów informatycznych służących do obsługi i zarządzania procesami budżetowymi

10:20 – 10:40 dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) Problematyka prawna tzw. e-składki

10:40 – 11:00 prof. dr hab. Aleksander Panasiuk (Uniwersytet Jagielloński) Media elektroniczne na rynku turystycznym w aspekcie regulacji UE

11:00 – 11:20 dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG, dr Aleksandra Nadolska (Uniwersytet Gdański) Prawne uwarunkowania ochrony własności  intelektualnej i nowych technologii – aktualne problemy i perspektywy zmian. FinTech jako nowy paradygmat jednolitego rynku finansowego UE

11:20 – 11:40 dr hab. Patrycja Zawadzka, prof. UWr(Uniwersytet Wrocławski) Bankowość elektroniczna a prawo do prywatności

11:40 – 12:00 dr Marta Musiał (Uniwersytet Szczeciński) Gospodarstwo domowe w świecie finansów wirtualnych

12:00 – 12.20 prof. dr hab. inż. KesraNermend(Uniwersytet Szczeciński),

                        dr inż.  Mateusz Piwowarski (Uniwersytet Szczeciński) Techniki neuronauki poznawczej w analizie reklam e-deklaracji podatkowych

12:20 – 12:40 dyskusja

12:40 – 13:10 przerwa kawowa

Panel 5.

e-praca

Moderator: dr hab. Wojciech Staszewski, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)

 

13:10 – 13:30 dr hab. Dariusz Szostek, prof. UO (Uniwersytet Opolski) Wpływ AI i automatyzacji na rynek pracy

13:30 – 13:50 dr Marta Otto (Uniwersytet Łódzki) People analytics v. ochrona praw człowieka w zatrudnieniu

13:50 – 14:10 dr Marcin Wujczyk(Uniwersytet Jagielloński) Zatrudnienie za pośrednictwem platform elektronicznych – szanse i zagrożenia

14:10 – 14:30 dr Agata Jaroszek (Uniwersytet Wrocławski) Media społecznościowe jako narzędzie selekcji kandydatów ubiegających się o pracę i ich wpływ na sprawiedliwy przebieg procesu wyboru

14:30 – 14:50 dr Kamila Naumowicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)  Prywatność w e-pracy – formy, narzędzia i granice dopuszczalnego kontrolowania pracowników świadczących pracę przez Internet

14:50 – 15:10 dyskusja

15:10 – 15:50 przerwa obiadowa

Panel 6.

e-finanse i e-ubezpieczenia

Moderator: prof. dr hab. Waldemar Tarczyński (Uniwersytet Szczeciński)

15:50 – 16:10 dr Kamil Szpyt (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego) Jak sprzedać ubezpieczenie na życie nieśmiertelnemu?Odszkodowanie i zadośćuczynienie za utratę zdrowia oraz śmierć osoby najbliższej w dobie minduploadingu i brain-computerinterface’u

16:10 – 16:30 dr Łukasz Goździaszek(Uniwersytet Wrocławski) Systemy identyfikacji  elektronicznej i usługi zaufania przy składaniu drogą elektroniczną sprawozdań i innych dokumentów finansowych

16:30 – 16:50 dr hab. Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska, prof. US (Uniwersytet  Szczeciński) Bitcoin – aspekty ekonomiczne

16:50 – 17:10 dr Monika Rozkrut (Uniwersytet Szczeciński) Kompetencje cyfrowe w finansach- aspekty teoretyczne

17:10 – 17:30 dr Dominik Rozkrut (Główny Urząd Statystyczny, Uniwersytet Szczeciński) Transformacja cyfrowa w sektorze finansowym

17:30 – 17:50 dr Maria Kaczorowska (Uniwersytet Wrocławski) Założenia europejskich projektów informatycznych dotyczących trans granicznej wymiany i standaryzacji informacji o nieruchomościach

17.50 – 18.10 dr Marcin Rojszczak(Politechnika Warszawska) Sztuczna inteligencja w innowacjach finansowych – perspektywa prawna

18:10 Dyskusja i podsumowanie obrad

 

III

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Wrocław 9 października 2020 r.

Odpowiedzialność prawna komornika sądowego

Program Konferencji

9.15 – 9.30  Otwarcie Konferencji

Sesja  I

Moderator: prof. dr hab. Andrzej Marciniak (Uniwersytet Łódzki)

9.30-10.00  SSO  dr Dagmara Olczak-Dąbrowska Odpowiedzialność odszkodowawcza  komornika sądowego. Zagadnienia wybrane

10.00-10.30  prof.UwB dr hab.  Andrzej Sakowicz (Uniwersytet w Białymstoku) Odpowiedzialność karno-skarbowa komornika sądowego

10.30-11.00 SSR dr Sebastian Kowalski (Uniwersytet Zielonogórski) Odpowiedzialność karna komornika sądowego za złożenie fałszywego oświadczenia   majątkowego                                       

11.00 – 11.30 dyskusja

11.30 – 12.00 przerwa na kawę

Sesja  II

Moderator: prof.USz dr hab. Kinga-Flaga-Gieruszyńska (Uniwersytet Szczeciński)

12.00 – 12.30 prof. dr hab. Mariusz Jabłoński(Uniwersytet Wrocławski) Konstytucyjne aspekty odpowiedzialności dyscyplinarnej komornika sądowego

12.30 – 13.00 prof. UŁ dr hab. Józef Jagieła (Uniwersytet Łódzki) Przewinienia dyscyplinarne komorników sądowych

13.00 – 13.30  dr Joanna May (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) Zwłoka komornika w umorzeniu postępowania egzekucyjnego jako podstawa odpowiedzialności dyscyplinarnej

13.30 – 14.00 dyskusja

14.00 – 15.00 przerwa obiadowa

Sesja III

Moderator: prof. dr hab. Mariusz Jabłoński(Uniwersytet Wrocławski)

15.00 – 15.30 prof. UŁ dr hab. Jacek Izydorczyk (Uniwersytet Łódzki) Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego w postępowaniu dyscyplinarnym wobec komorników

15.30-16.00 dr hab. Andrzej Grzegorz Harla (Uniwersytet Warszawski) Odwołania od orzeczeń komisji dyscyplinarnej

16.00-16.30 Joanna Sawicka-Iwaniuk (Przewodnicząca Komisji Dyscyplinarnej przy Krajowej Radzie Komorniczej) Odpowiedzialność dyscyplinarna komorników sądowych – aspekty praktyczne

16.30 – 17.00  dyskusja

17.00-17.30  Podsumowanie i zamknięcie konferencji

 

IV

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Kraków 4 grudnia 2020 r.

Prawa wierzyciela a ochrona dłużnika w egzekucji sądowej

 

Część  I.  Teoria

Część II.  Praktyka

                      (szczegółowy program konferencji w przygotowaniu; zostanie podany do wiadomości we wrześniu 2020 r.)

Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Prawa wierzyciela a ochrona dłużnika w egzekucji sądowej”, zaplanowana na dzień 04 grudnia w Krakowie, zostaje przełożona na rok 2021. O nowym terminie powiadomimy w stosownym czasie.

 

UWAGA I.

Każda z wymienionych konferencji będzie prowadzona w sposób tradycyjny i jednocześnie przy   użyciu technologii informatyczno-komunikacyjnej,  umożliwiającej rejestrowanie obrazu i dźwięku  w czasie rzeczywistym lub na zasadzie następczego odtwarzania całości treści (operator Wydawnictwo CURRENDA)

UWAGA II.

Dopuszczalna ilość uczestników konferencji zostanie określona przez przewodniczących właściwych rad izb komorniczych(współorganizatorów konferencji)  na miesiąc przed rozpoczęciem konferencji, stosownie do zagrożeń epidemicznych.  Uczestnictwo w 6 Forum  Prawa Mediów Elektronicznych tylko na indywidualne zaproszenia.

UWAGA III.

Każda z tych konferencji pozwala  na uzyskanie  przez uczestnika lub słuchacza konferencji 5 punktów szkoleniowych, według znowelizowanego rozporządzenia  Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie minimum szkoleniowego komorników sądowych i asesorów komorniczych oraz sposobu dokumentowania wykonywania przez nich obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych(Dz.U. z 2019 r. poz.216), które wejdzie w życie w lipcu 2020 r.

 

UWAGA IV.

Wymienione konferencje pozwalają na uzyskanie w sumie 20 punktów szkoleniowych(4 x 5).

 

B/  SZKOLENIA o tematyce  pozostającej w ścisłym związku z działalnością komorników, przeprowadzone przy użyciu technologii informatyczno-komunikacyjnych;

 

1/ Prof.dr hab. Andrzej Marciniak, Odpowiedzialność odszkodowawcza komornika sądowego (2×45 min.)

 

2/ Prof.UŁ dr hab. Robert Kulski, Wykonanie w drodze egzekucji postanowienia sądu o udzieleniu zabezpieczenia  (2x45min.)

 

3/ Prof.USz dr hab. Kinga Flaga Gieruszyńska, Egzekucyjne wykonanie postanowienia sądu o  zabezpieczeniu środka dowodowego (1×45 min.)

 

4/ Prof. ALK dr hab. Joanna Studzińska, Nowe regulacje prawne o zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej  (1x 45)

 

5/ Prof.dr hab. Marek Kalinowski, Egzekucja sądowa z wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku (1×45 min.)

 

6/ Prof. UMK dr hab. Agnieszka Laskowska-Hulisz,  Zmiana wierzyciela lub dłużnika w toku egzekucji sądowej (przekształcenia spółek handlowych) (1×45 min.)

 

UWAGA I.

Wymienione szkolenia  pozwalają na uzyskanie w sumie 16 punktów szkoleniowych (8 x 45 min. = 16 pkt),  dopuszczalnych według znowelizowanego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie minimum szkoleniowego komorników sądowych i asesorów komorniczych oraz sposobu dokumentowania wykonywania przez nich obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych(Dz.U. z 2019 r. poz.216), które wejdzie w życie w lipcu 2020 r.

UWAGA II.

Treść tych wykładów szkoleniowych będzie dostępna w systemie informatyczno-komunikacyjnym wskazanym przez Krajową Radę Komorniczą.

 

 1. C) Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowa

Warszawa, listopad 2020 r. (w trakcie organizacji)

UWAGA I.

Konferencja będzie prowadzona w sposób tradycyjny i jednocześnie przy   użyciu technologii informatyczno-komunikacyjnej,  umożliwiającej rejestrowanie obrazu i dźwięku  w czasie rzeczywistym lub na zasadzie następczego odtwarzania całości treści (operator Wydawnictwo CURRENDA).

UWAGA II.

Dopuszczalna ilość uczestników konferencji zostanie określona przez przewodniczącą Rady Izby Komorniczej w Warszawie stosownie do zagrożeń epidemicznych  na miesiąc przed rozpoczęciem konferencji.

UWAGA III.

Konferencja ta pozwoli  na uzyskanie  przez uczestnika lub słuchacza konferencji 5 punktów szkoleniowych, według znowelizowanego rozporządzenia  Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie minimum szkoleniowego komorników sądowych i asesorów komorniczych oraz sposobu dokumentowania wykonywania przez nich obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych(Dz.U. z 2019 r. poz.216), które wejdzie w życie w lipcu 2020 r.

 

 1. D) Publikacje

 

1) Andrzej Marciniak, Odpowiedzialność odszkodowawcza komornika sądowego w prawie   polskim, Sopot 2020, s.276

Wstęp

Rozdział I. Rys historyczny

Rozdział II. Ogólna charakterystyka prawa polskiego

 • 1. Uwagi wprowadzające
 • 2. Podstawa odpowiedzialności
 • 3. Zasada odpowiedzialności

Rozdział III. Przesłanki odpowiedzialności

 • 1. Uwagi ogólne.
 • 2. Szkoda
 • 3. Fakt (zdarzenie) wywołujące szkodę
 • 4. Związek przyczynowy między szkodą a faktem

Rozdział  IV. Zagadnienia szczegółowe

 • 1. Osobista odpowiedzialność komornika
 • 2. Solidarna odpowiedzialność Skarbu Państwa
 • 3. Poszkodowany
 • 4. Przyczynienie się poszkodowanego do szkody
 • 5. Odpowiedzialność komornika za inne osoby
 • 6. Zbywalność, dziedziczność  i przedawnienie roszczeń odszkodowawczych
 • 7. Odpowiedzialność za przewlekłość postępowania

Rozdział V. Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych

Bibliografia

Aneks

 

2) Radosław Flejszar (red.), Sądowe postępowanie egzekucyjne. Nowe rozwiązania prawne, Sopot 2020, s. ok.200.

WSTĘP.

CZĘŚĆ I. SĄDOWE POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

Rozdział 1. Radosław Flejszar. Utrwalenie właściwości komornika sądowego.

Rozdział 2. Małgorzata Malczyk. Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego co do świadczeń wymagalnych w przyszłości.

Rozdział 3. Andrzej Olaś. Umorzenie sądowego postępowania egzekucyjnego po zmianach z 2019 r.

Rozdział 4. Andrzej Torbus. Uwzględnianie przez komornika upływu biegu terminu przedawnienia roszczenia

Część II. EGZEKUCJA SĄDOWA

Rozdział 5. Katarzyna Bomba. Skuteczność zajęcia wynagrodzenia za pracę w razie zawieszenia postępowania egzekucyjnego.

Rozdział 6. Anna Kościółek. Nowe zasady zajęcia ruchomości w egzekucji sądowej.

Rozdział 7. Monika Rejdak. Zajęcie przez komornika sądowego środków dowodowych w ramach zabezpieczenia w sprawach o naruszenie praw własności intelektualnej

Rozdział 8. Andrzej Szereda. Egzekucja sądowa z wydzielonej części zajętej nieruchomości.

BIBLIOGRAFIA

 

3) Swietłana Fursa, Andrzej Marciniak(red.)Aktualne problemy egzekucji sądowej  w Polsce i na Ukrainie. Zbiór studiów, Sopot 2020, s. ok.200

Wstęp

 

Olga Werba-Sidor, kandydat nauk prawnych, docent Lwowskiego  Państwowego Uniwersytetu  Spraw Wewnetrznych

Rozdział I.

Еволюція системи примусового виконання рішень судів та інших юрисдикційних органів в Україні (Ewolucja systemu egzekucji orzeczeń sądów i innych organów sądowych na  Ukrainie)

 

Swietłana Fursa, doktor nauk prawnych, profesor Kijowskіego  Uniwersytetu Narodowego im.Tarasa Szewczenki,

Eugeniusz Fursa, kandydat nauk prawnych, professor Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Handlu i Ekonomii

Rozdział II. Актуальніп роблеми виконавчого провадженяв Україні теорія і практика (Aktualne problemy postępowania egzekucyjnego na Ukrainieteoria

i praktyka)

 

prof. dr hab.Mariusz Jabłoński, Uniwersytet Wrocławski

Rozdział III. Nowy status prawny komornika sądowego w Polsce (Правовий статус судового виконавця у відповідності до нового Закону)

 

Jurij Billousow, kandydat nauk prawnych, profesor Chmielnickiego Uniwersytetu Zarządzania i Prawa im. Leonida Jużkowa

Rozdział IV. Попередній  та наступний судовий контроль за діяльністю виконавця за законодавством України (Uprzednia i następcza kontrola sądowa nad działalnością  komornika według prawa ukraińskiego

 

dr hab. Radosław Flejszar, Uniwersytet Jagielloński

Rozdział V. Nadzór nad komornikiem sądowym w Polsce (Нагляд за судовим виконавцем в Польщі)

 

Swietłana Szczerbak, kandydat nauk prawnych, docent Sumskiego Narodowego Uniwersytetu Rolniczego

Rozdział VI. Проблемні аспекти фінансування виконавчого                         провадження в Україні (Wybrane  aspekty finansowania  egzekucji sądowej  na Ukrainie)

 

prof.dr hab.Marek Kalinowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Rozdział VII. System finansowania egzekucji sądowej w Polsce (Система фінансування виконавчого провадження в Польщі)

 

Liubow Maliarczuk , kandydat nauk prawnych,  docent  Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego  im. Tarasa Szewczenki

Rozdział VIII. Особливості зверненя стягнення на предмет іпотеки(Odrębności  zaspokojenia wierzyciela  z przedmiotu hipoteki)

 

Bibliografia

 

 

 

 

styczeń 2020 r.

–  prace redakcyjne nad książką pt.” Sądowe postępowanie egzekucyjne. Nowe wyzwania i perspektywy”

luty 2020 r.

– warsztaty szkoleniowe dla członków Komisji Dyscyplinarnej przy KRK  (Warszawa)

marzec 2020 r.

– prace redakcyjne nad monograficznym wydaniem materiałów konferencyjnych z Konferencji w Krakowie z grudnia 2019 r.

– ogólnopolska konferencja naukowa „Odpowiedzialność cywilna, karna i dyscyplinarna komornika sądowego” (Wrocław)

kwiecień 2020 r.

-partnerski udział w VI Forum Prawa Mediów Elektronicznych(Szczecin)

maj 2020 r.

– ogłoszenie regulaminu i VII edycji  konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego w roku akadem. 2019/2020

–  ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona węzłowym problemom prawa egzekucyjnego (tematyka do ustalenia), Gdańsk/Toruń

czerwiec 2020 r.

– ogólnopolskie szkolenie komorników sądowych, warsztaty szkoleniowe (Mikołajki/Karpacz)

wrzesień 2020 r.

– polsko-ukraińska konferencja naukowa poświęcona statusowi prawnemu komornika sądowego i węzłowym zagadnieniom prawa egzekucyjnego (Warszawa)

październik 2020 r.

– warsztaty szkoleniowe dla członków Komisji Dyscyplinarnej przy KRK (Warszawa)

listopad 2020 r.

–  ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona węzłowym problemom prawa egzekucyjnego (tematyka do ustalenia), Kraków

grudzień 2020 r.

– posiedzenie Rady Naukowej Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy KRK(Warszawa)

– ogłoszenie wyników konkursu  na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego w roku akadem. 2019/2020

 

 

Plan pracy na rok 2018

Ośrodka Naukowo Szkoleniowego
przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie

– styczeń: 

ogólnopolska konferencja naukowa pod patronatem honorowym Ministra Sprawiedliwości organizowana wspólnie z Izbą Komorniczą w Łodzi i Uniwersytetem Łódzkim pt. „ Nowy status prawny Komornika Sądowego” ( Łódź ),

Opieka naukowa i recenzja pozycji pt. „ Egzamin komorniczy. Kazusy 2018”,

– luty:

konferencja organizowana wspólnie z Izbą Komorniczą w Lublinie pt. „ Ewolucja przepisów prawa egzekucyjnego w latach 2015 – 2018” ( Lublin ),

– marzec:

konferencja organizowana wspólnie z Izbą Komorniczą w Białymstoku pt. „Komornicy sądowi i egzekucja według projektowanych zmian ustawowych” ( Białystok )

– kwiecień:

4 Forum Prawa Mediów Elektronicznych ( Wrocław ),

Konferencja organizowana wspólnie z Izbą Komorniczą w Katowicach pt. „ Komornicy sądowi i egzekucja według projektowanych zmian ustawowych” ( Katowice ),

– wrzesień – grudzień:

konferencje i seminaria organizowane wspólnie z poszczególnymi Izbami komorniczymi, w tym:

– wrzesień:

międzynarodowa konferencja naukowa organizowana wspólnie z litewskim samorządem komorniczym ( Wilno ),

–  jednodniowe szkolenie Komisji Dyscyplinarnej przy KRK w Warszawie.

– październik:

konferencja naukowa organizowana wspólnie z Izbą Komornicza w Poznaniu i Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu ( Poznań ),

– listopad:

seminarium organizowane wspólnie z Izbą Komorniczą w Szczecinie ( Szczecin ).

Planowane jest także w roku szkoleniowym 2018 wydanie monografii z materiałów pokonferencyjnych, a także patronat naukowy nad publikacjami przekazanymi ONS do recenzji.

Plan pracy na rok 2017

Ośrodka Naukowo Szkoleniowego
przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie

– luty:

konferencja organizowana wspólnie z Izbą komorniczą w Krakowie pt. „ Zasady podziału sumy uzyskanej z egzekucji sądowej z nieruchomości” ( Kraków ),
III edycja Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego oraz ustroju organów egzekucyjnych ( Warszawa ),

– marzec:

ogólnopolska międzynarodowa konferencja naukowa pod patronatem Ministra Sprawiedliwości pt. „ Informatyzacja egzekucji sądowej. Doświadczenia polskie i litewskie” ( Warszawa ),

– kwiecień:

III Forum Prawa Mediów Elektronicznych ( Szczecin ),
V edycja – Kongres regulacji prawnych z obszaru zarządzania wierzytelnościami (Warszawa ),

– maj:

seminarium pt. „Ramy prawne i praktyczne aspekty wykonywania zagranicznych tytułów egzekucyjnych w sporach konsumenckich” ( Słubice ),

– wrzesień – grudzień:

konferencje i seminaria organizowane wspólnie z poszczególnymi Izbami komorniczymi, w tym:

-październik:

konferencja w Izbie komorniczej w Rzeszowie,

– listopad:

konferencja w Izbie komorniczej w Szczecinie

Planowane jest w roku szkoleniowym 2017 wydanie trzech pozycji monograficznych z materiałów pokonferencyjnych, a także patronat naukowy nad publikacjami przekazanymi ONS do recenzji.

Plan pracy na rok 2016

Ośrodka Naukowo Szkoleniowego
przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie

– luty:

ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa pt. „Zasady dochodzenia kosztów egzekucji sądowej” ( Warszawa),

– marzec:

udział przedstawicieli ONS w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Elektronizacja postępowania wieczysto księgowego” ( Łódź),

udział przedstawicieli ONS w III międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Ochrona konsumenta na rynku usług” ( Katowice),

  – kwiecień:

ogólnopolska konferencja naukowa pod patronatem Ministra Sprawiedliwości pt. „Status prawno-ustrojowy komornika sądowego. Wyzwania współczesności” (Warszawa),

ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Europa cyfrowa” w ramach II Forum Prawa Mediów Elektronicznych (Opole),

IV Kongres Regulacji Prawnych z Obszaru Zarządzania Wierzytelnościami (Warszawa),

konferencja naukowa pt.” Podmioty w postępowaniu cywilnym” z okazji 50-lecia pracy naukowej prof. F.Zedlera (Katowice),

warsztaty szkoleniowe dla dziennikarzy pt. ”Eksmisja-prawny a moralny obowiązek komornika” organizowane wspólnie z rzecznikiem prasowym KRK (Warszawa)

– maj:

ogólnopolska konferencja organizowana wspólnie z samorządem adwokackim, poświęcona zagadnieniom egzekucji świadczeń alimentacyjnych,

– czerwiec:

ogólnopolskie szkolenie komorników sądowych oraz posiedzenie Rady Naukowej Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego w Karpaczu,

ogólnopolska konferencja naukowa pt. ”Zawody prawnicze wobec informatyzacji postępowania cywilnego” (Szczecin),

– wrzesień:

ogólnopolska konferencja naukowa pt. „ Udział komornika sadowego w elektronicznym postępowaniu wieczystoksięgowym” (Gdańsk),

– październik:

seminarium pt. „ Sądowe postępowanie egzekucyjne w świetle nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego z 2016r.” (Białystok),

– listopad:

seminarium naukowe ( Kraków),

– grudzień:

seminarium pt. „ System środków zaskarżenia w sądowym postępowaniu egzekucyjnym” (Lublin).

Planowane na rok 2016 publikacje/monografie:

 • Etyka zawodowa komornika sądowego.
 • Egzekucja sądowa w Polsce w świetle przepisów z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego.
 • Prawo i postępowanie cywilne w dobie elektronizacji.
 • Status prawno-ustrojowy komornika sądowego. Wyzwania współczesności.
 • Udział komornika sądowego w elektronicznym postepowaniu wieczystoksięgowym.
 • Zasady dochodzenia kosztów egzekucji sądowej.

Plan pracy na rok 2015

Ośrodka Naukowo Szkoleniowego
przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie

styczeń: 

– prace redakcyjne nad monografią pt. „ Elektronizacja sądowego postępowania egzekucyjnego w Polsce”, złożenie całości w wydawnictwie Currenda
– zebranie organizacyjno – redakcyjne autorów opracowania pt. „ Metodyka pracy komornika sądowego” ( Warszawa )

luty:

– szkolenie dla członków Komisji Dyscyplinarnej przy KRK
– ogłoszenie regulaminu i konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego w roku akademickim 2014/2015

marzec:

– szkolenie dla członków Komisji Dyscyplinarnej przy KRK
– wydanie książki pt. „ Elektronizacja sądowego postępowania egzekucyjnego w Polsce”

kwiecień:
– prace redakcyjne nad „ Metodyką pracy komornika sądowego”
– seminarium ( Gdańsk )

maj:

– udział w konferencji ( Poznań ) organizowanej przez Arbitrów Sądu Polubownego ds. domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji ( PIIT ).
Temat panelu z udziałem ONS to „ zajęcie nazwy domeny internetowej przez komornika wobec postępowań przed Sądem Polubownym ds. domen internetowych przy PIIT
– wydanie monograficzne materiałów konferencyjnych z konferencji w Lublinie z 2014r.
– ogólnopolskie szkolenie komorników sądowych ( Mikołajki )
– posiedzenie Rady Naukowej Ośrodka Naukowo – Szkoleniowego
– opublikowanie pracy pt. „ Metodyka pracy komornika sądowego”

czerwiec:
– seminarium ( Katowice )

lipiec / sierpień / wrzesień:
– kurs języka angielskiego dla komorników sądowych
– seminarium **
– szkolenie dla członków Komisji Dyscyplinarnej przy KRK

październik:
– seminarium ( Szczecin ) 10 lecie Izby Komorniczej w Szczecinie. Wydanie Księgi Pamiątkowej
– ogólnopolska konferencja naukowa pod patronatem Ministra Sprawiedliwości ( Wrocław )

listopad:
– spotkanie przedstawicieli ośrodków naukowych działających w ramach poszczególnych korporacji prawniczych ( Warszawa KRK )

grudzień:
– seminarium ( Lublin )
– ogłoszenie wyników konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego
postępowania egzekucyjnego w roku akademickim 2014/2015

paragraf

Plan pracy na rok 2014

Ośrodka Naukowo Szkoleniowego
przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie

styczeń:
-seminarium*
-uruchomienie strony internetowej Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego
ogłoszenie regulaminu i konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego w roku akademickim 2013/2014

luty:
-seminarium*
-wydanie książkowe materiałów konferencyjnych pt. „Założenia projektu nowej ustawy o komornikach sądowych” nakładem CURRENDA sp. z o.o.

marzec:
-międzynarodowa konferencja – „Pozaegekucyjne funkcje komornika sądowego wpaństwach europejskich”

kwiecień:
-seminarium*

maj:
-seminarium*

czerwiec:
-ogólnopolskie szkolenie komorników sądowych (Mikołajki/Wisła/Karpacz)
posiedzenie Rady Naukowej Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego
Załącznik do uchwały KRK nr 1166/IV
z dnia 05 listopada 2013 r.

lipiec/sierpień:
-kurs języka angielskiego dla komorników sądowych

październik:
-ogólnopolska konferencja naukowa pod patronatem Ministra Sprawiedliwości -„Informatyzacja sądowego postępowania egzekucyjnego. Stan aktualny. Perspektywy rozwoju”

listopad:
-seminarium*

grudzień:
-seminarium*
-ogłoszenie wyników konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego w roku akademickim 2013/2014 wraz z wręczeniem nagród na posiedzeniu KRK

po za tym w roku 2014 r. planowane jest:
-nawiązanie naukowej współpracy z Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie celem udziału w pracach badawczych tego Instytutu w zakresie sądowego postępowania egzekucyjnego, zlecanych zazwyczaj przez Ministerstwo Sprawiedliwości,
-nawiązanie współpracy z uniwersyteckimi klinikami prawa celem udziału w pracach tych klinik aplikantów i asesorów komorniczych; chodzi zwłaszcza o udział tych osób w zakresie udzielania porad prawnych(ustnych, pisemnych) przez kliniki uniwersyteckie,
nawiązanie naukowej współpracy z UIHJ w ramach realizacji projektów dotyczących unifikacji i harmonizacji w skali międzynarodowej, zwłaszcza europejskiej, prawa egzekucyjnego oraz ustroju i funkcji organów egzekucyjnych (np. programu STOBRA),