2015-04-13

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości

W załączeniu uprzejmie przedstawiamy rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2015 r., zmieniające rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2011 r. w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 17 kwietnia 2015 r.

rozporzadzenie