Krajowa Rada Komornicza

Krajowa Rada Komornicza sprawuje nadzór nad komornikami niezależnie od nadzoru sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości i prezesów sądów. Wyznacza komorników-wizytatorów spośród komorników, którzy są obowiązani dokonywać wizytacji w kancelariach danego okręgu. Wizytacja kancelarii powinna być przeprowadzona co najmniej raz w ciągu
3 lat. Przedmiotem nadzoru, o którym mowa w ust. 1, jest terminowość, rzetelność i skuteczność postępowania egzekucyjnego. Osoby powołane do sprawowania nadzoru nad działalnością komorników mają prawo wglądu w czynności komorników, mogą żądać wyjaśnień oraz w razie stwierdzenia uchybień mogą wystąpić do sądu o wydanie zarządzenia w trybie art. 759 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego.

Prezes Krajowej Rady Komorniczej

Sławomir Szynalik
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce

Wiceprezes Krajowej Rady Komorniczej

Maciej Simbierowicz
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Woli w Warszawie

Sekretarz Krajowej Rady Komorniczej

Mirosław Wolanin
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie

Skarbnik Krajowej Rady Komorniczej

Marek Cichosz
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku

Członkowie Krajowej Rady Komorniczej

Filip Bęczkowski
Asesor w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Żaganiu Piotra Szymańskiego

Paweł Borkowski
Asesor w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Marcina Mrozka

Ewa Zuzanna Chmielnicka
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Robert Dudek
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze

Miłosz Dudys
Asesor w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu Sławomira Kaźmierczaka

Krzysztof Figura
Asesor w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Malborku Tadeusza Święcickiego

Maciej Garczyński
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie

Robert Hański
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim

Barbara Hołubik
Asesor w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Płocku Marii Rudnickiej

Robert Hubacz
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

Artur Kaczmarek
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Kamil Kamiński
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim

Anna Kołakowska-Łapińska 

Asesor w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Piszu Michała Maciejczyka

Wioletta Kryzińska
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach

Przemysław Kubica
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku

Adrian Kurowiecki
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łańcucie

Mieczysław Kurz
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach

Jacek Lewandowski
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Przemysław Małecki
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie

Emilia Matlak
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu

Maciej Mazur
Asesor w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakuba Kwater

Katarzyna Molenda-Skowera
Komornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym w Tarnowie

Jan Niemiec
Asesor w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie Marcina Godynia

Krzysztof Ogrodnik
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie

Łukasz Orziński
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie

Małgorzata Pędziszczak
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie

Wojciech Piłat
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku

Andrzej Ritmann
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Katarzyna Ryń-Kowalska
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie

Michał Skrzypek
Asesor w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Tomasza Komorowskiego

Michał Stankiewicz
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej

Agnieszka Szych
Asesor w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Łukasza Paucha

Tadeusz Święcicki
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Malborku

Karolina Trykacz-Wnuk
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie

Bogdan Wawrzynowicz
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku

Maciej Wilanowski
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Alicja Wysocka-Wasiluk
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku

Ewelina Zaśko
Asesor w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Pawła Zaśko

Konrad Zdziebłowski
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Anna Zielińska
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu