2015-04-08

Uwaga! Fałszywy komornik rozsyła wirus.

Krajowa Rada Komornicza apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w związku z rozsyłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej korespondencją mailową przez osobę bądź osoby podszywające się pod organy egzekucji sądowej.

Wiadomość zatytułowana „Komornicze zajęcie konta bankowego” przekazywana jest z adresu: dariusz.smyczynski@onet.pl przez osobę lub osoby podające się za „Komornika Sądowego Przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotów Dariusz Smyczyński”.

W treści wiadomości zawarte są informacje o rzekomo wydanym nakazie zapłaty przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa wraz z plikiem do pobrania, który stanowić ma fotokopię tegoż nakazu. W istocie załącznik stanowić może nośnik złośliwego oprogramowania, który po próbie jego pobrania bądź uruchomienia może wyrządzić nieodwracalne skutki w systemach informatycznych, w tym utratę bądź kradzież danych.

W związku z powyższym należy zachować szczególną ostrożność, w szczególności w zakresie pobierania bądź uruchamiania plików pochodzących ze źródeł niewiadomego pochodzenia.