2022-07-27

Kondolencje

Krajowa Rada Komornicza z żalem zawiadamia o śmierci
Feliksa Kujawskiego
emerytowanego Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gdyni
Uroczystości pogrzebowe zaplanowane zostały na dzień 28 lipca 2022 r. o godz. 10.30
Najszczersze wyrazy współczucia dla Rodziny i Najbliższych.

2022-07-15

Ostrzeżenie przed próbą wyłudzenia

Krajowa Rada Komornicza, w trosce o bezpieczeństwo osób dokonujących zakupu nieruchomości na licytacjach komorniczych, zwraca się z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na korespondencję otrzymywaną przez nabywców nieruchomości, zawierającą wezwanie do zapłaty kwoty, za jaką dokonano zakupu.
Z uzyskanych przez Samorząd informacji wynika, iż w co najmniej kilku przypadkach, osoby, które wygrały licytacje otrzymały pisma, stylizowane na dokumenty przesyłane przez komornika, z numerem rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty kwoty, za jaką została wylicytowana konkretna nieruchomość.

2022-06-23

IX edycja Konkursu na najlepszą pracę magisterską

Krajowa Rada Komornicza ogłasza IX edycję Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego oraz ustroju organów egzekucyjnych (dalej „Konkurs”).
Konkurs kierowany jest do studentów i absolwentów Wydziałów Prawa i Administracji uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie stanowiące podstawę egzaminu magisterskiego przeprowadzonego w roku akademickim 2021/2022.
Zgłoszenia należy dokonać do 30 października 2022 r., przesyłając lub dostarczając osobiście jeden pisemny egzemplarz pracy wraz z jej wersją elektroniczną na adres:
Krajowa Rada Komornicza w Warszawie,

2022-06-01

„Katylina i tabulae novae. Problem powszechnego zadłużenia i utilitas rei publicae...

Krajowa Rada Komornicza poniżej zamieszcza link do zapowiedzi książki autorstwa dra Tomasza Banacha pt.: „Katylina i tabulae novae. Problem powszechnego zadłużenia i utilitas rei publicae w mowach Cycerona”
 
https://www.ksiegarnia.beck.pl/20870-katylina-i-tabulae-novae-problem-powszechnego-zadluzenia-i-utilitas-rei-publicae-w-mowach-cycerona-tomasz-banach

Strona 1/91