2023-09-01

1 WRZESIEŃ 2023 R. – WEJŚCIE W ŻYCIE ZMIENIONEGO ROZPORZĄDZENIA O BIUROWOŚCI

Poniżej rozporządzenie z naniesionymi zmianami. Zmienił się również załącznik: wzmianka o wyniku egzekucji.
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230001635/O/D20231635.pdf

2023-09-01

KONFERENCJA „KLIENT W CENTRUM UWAGI KAS” – MINISTERSTWO FINANSÓW

W dniu 28 sierpnia 2023 r. w Ministerstwie Finansów odbyła się konferencja pt.: „Klient w centrum uwagi KAS”, będąca swoistym podsumowaniem programu o tym samym tytule.
W spotkaniu wzięła udział Minister Finansów Magdalena Rzeczkowska oraz Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz Przewodnicząca Rady Programu Anna Chałupa.
Z ramienia Krajowej Rady Komorniczej w spotkaniu uczestniczył Wiceprezes KRK Maciej Siembierowicz, który był również uczestnikiem jednego z paneli, wraz z Prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertrudą Uścińską,

2023-09-01

WYWIAD Z PREZESEM KRK SŁAWOMIREM SZYNALIKIEM DLA DZIENNIK GAZETA PRAWNA

Prezes Krajowej Rady Komorniczej – Sławomir Szynalik na temat kondycji egzekucji w Polsce.
https://serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia/artykuly/8760755,szynalik-w-pracy-komornika-kluczowa-kwestia-jest-wysokosc-oplat-minim.html?fbclid=IwAR1ZEheWyTM3yrqQqmd0GGgAwRjOv01jYN6Flifi15Sz2ze_18zJaUEbdRI

2023-09-01

II Forum Asesorów Komorniczych

W dniach 11-12 września 2023 r. w Karpaczu odbędzie się II Forum Asesorów Komorniczych. Organizatorem wydarzenia jest Izba Komornicza we Wrocławiu oraz Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej.
Jest to doskonałe miejsce i przestrzeń do wymiany poglądów, myśli i doświadczeń pomiędzy uczestnikami i członkami naszego samorządu z całej Polski.
Udział w konferencji w formie on-line jest bezpłatny i punktowany.
Poniżej znajduje link rejestracyjny dla uczestników on-line:
https://webinarswroclaw.clickmeeting.com/drugie-forum-asesorow-komorniczych/register
Zwracamy się z prośbą o uważne wypełnienie formularza zgłoszeniowego,

Strona 1/99