Przewodniczący

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png prof. dr hab. Andrzej Marciniak

Dyrektor ośrodka

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png mgr Marcin Borek

Pozostali członkowie

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png prof. dr hab. Zbigniew Rau
https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png prof. dr hab. Marek Kalinowski
https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png prof. nadzw. dr hab. Jakub Stelina
https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png prof. nadzw. dr hab. Józef Jagieła
https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png prof. nadzw. dr hab. Ireneusz Kunicki
https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png prof. dr hab. Mariusz Jabłoński
https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/k.png prof. nadzw. dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska
https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png dr hab. Andrzej Harla
https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png prof.nadzw.dr hab. Piotr Rączka
https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png prof.nadzw.dr hab. Robert Kulski
https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png dr hab. Mariusz Załucki

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png mgr Adam Łozowski