Krajowa Komisja Rewizyjna

Krajowa Komisja Rewizyjna jest samorządowym organem kontrolnym.

Do zakresu działania Krajowej Komisji Rewizyjnej należy w szczególności kontrola działalności finansowej Krajowej Rady Komorniczej.

Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Romanowski Roman

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia

Zastępca Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/k.png Fijołek-Brudko Anita

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sochaczewie

 

Sekretarz Krajowej Komisji Rewizyjnej

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/k.png Stasiak Diana

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu

Członkowie KKR

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/k.png Białota Agnieszka

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rykach

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Dauter Jacek

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Kaliszewski Mateusz

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Markocki Dariusz

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Niepsuj Wojciech

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Pryzmont Ryszard

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kartuzach

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Streb Jerzy

Komornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Walkowiak Roman

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie