Krajowa Komisja Rewizyjna

Krajowa Komisja Rewizyjna jest samorządowym organem kontrolnym. Krajowa Komisja Rewizyjna wybierana jest na czteroletnią kadencję przez Krajowy Zjazd Komorników.

Do zakresu działania Krajowej Komisji Rewizyjnej należy w szczególności kontrola działalności finansowej Krajowej Rady Komorniczej.

Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Marek Cichosz

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
Gdańsk – Północ w Gdańsku

Zastępca Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Józef Kolański

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Kaliszu

Członkowie KKR

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Jacek Bohdanowicz

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym

w Olsztynie

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Marcin Borek

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym

w Sławnie

https://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/09/m.png Roman Romanowski

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym

dla Wrocławia-Śródmieścia