Publikacje

„Egzekucyjne zaspokojenie wierzyciela hipotecznego. Teoria i praktyka”
Rok wydania 2024

Redaktorzy:
Henryka Bednorz-Godyń, prof. dr hab. Andrzej Marciniak
Autorzy:
Henryka Bednorz-Godyń; dr Anna Czarna; dr hab. Radosław Flejszar; dr Maciej Klonowski; dr hab. Robert Kulski, prof. UŁ; dr hab. Ireneusz Kunicki, prof. UŁ; prof. dr hab. Andrzej Marciniak; dr hab. Krystian Markiewicz, prof. UŚ; dr hab. Monika Michalska-Marciniak, prof. UŁ; dr hab. Andrzej Olaś; SSR Mateusz Pietrzyk; SSN Agnieszka Piotrowska; prof. dr hab. Jerzy Pisuliński; dr Łukasz Przyborowski; dr hab. Maciej Rzewuski, prof. UWM; rad.pr. Agnieszka Stachurska-Kobiałka; dr Przemysław Telenga; dr hab. Tadeusz Zembrzuski, prof. UW

Monografia jest efektem dyskursu prowadzonego podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej w 2023 r. przez WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego, Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej oraz Radę Izby Komorniczej w Krakowie.

Link do zapowiedzi na stronie internetowej księgarni: https://www.ksiegarnia.beck.pl/21868-egzekucyjne-zaspokojenie-wierzyciela-hipotecznego-teoria-i-praktyka-henryka-bednorz-godynNa treść nr 8 i 9 „Monitora Prawniczego”  z 2023 r. składają się naukowe opracowania referatów wygłoszonych podczas dwóch ostatnich Forum Prawa Procesowego Cywilnego, które odbyły się w dniach 18.11.2022 r. w Łodzi (IV Forum) i 24.5.2023 w Warszawie (V Forum).

Konferencje te zostały tradycyjnie już zorganizowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego,  Wydawnictwo C.H.Beck i Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej.

W „Monitorze Prawniczym” z 2023 r. nr 8 został opublikowany m.in. artykuł:

Henryka Bednorz-Godyń,  Doręczenia za pośrednictwem komornika sądowego

 

W „Monitorze Prawniczym” z 2023 r. nr 9 opublikowane zostały następujące artykuły:

Andrzej Marciniak, Odmowa wszczęcia egzekucji sądowej

Rafał Fronczek, Licytacja elektroniczna w egzekucji sądowej po zmianach wprowadzonych nowelizacją KPC z 9.3.2023 r.

Mateusz Pietrzyk, Co nowego w postępowaniu o podział sumy uzyskanej z egzekucji

Józef Jagieła, Zmiana egzekucji sądowej roszczenia o usuniecie skutków naruszenia dóbr osobistych poprzez złożenie oświadczenia

Józef Jagieła, Zmiany w egzekucji wykonania czynności, którą za dłużnika może wykonać także inna osoba(art.1049 KPC)

Aneta Mędrek, Koszty komornicze w świetle nowelizacji z 9.3.2023 r.

 „Egzekucja świadczeń alimentacyjnych. Stan prawny a rzeczywistość”.

Rok wydania 2023.

Redakcja naukowa: Andrzej Marciniak
Autorzy: dr Arkadiusz Bieliński, prof.UMCS dr hab.Joanna Bodio, Marcin Borek, prof. dr hab. Adam Doliwa, dr hab. Radosław Flejszar, dr Maciej Klonowski, prof. UŁ dr hab. Monika Michalska-Marciniak, dr Zbigniew Woźniak

Sklep Currendy: https://sklep.currenda.pl/egzekucja-swiadczen-alimentacyjnych„Zawieszenie sądowego postępowania egzekucyjnego. Podstawy i skutki”

Rok wydania 2023

Redakcja naukowa: Józef Jagieła

Autorzy:Kinga Flaga-Gieruszyńska, Józef Jagieła, Grzegorz Julke, Aleksandra Klich, Maciej Klonowski, Anna Kościółek Agnieszka Laskowska-Hulisz, Monika Michalska-Marciniak.„Prawo spadkowe a egzekucja sądowa. Integracyjne problemy postępowania i prawa cywilnego”

Rok wydania 2023

Redakcja naukowa: prof. dr hab.Andrzej Marciniak

Autorzy: prof. dr hab. Adam Doliwa, prof. UWM dr hab. Maciej Rzewuski, prof.UKW dr hab. Marek Mrówczyński, prof. UŚ dr hab. Andrzej Torbus, prof.UŁ dr hab. Józef Jagieła, dr Grzegorz Julke, dr hab. Monika Rejdak, dr Jarosław Świeczkowski.

Link do sklepu Currendy: https://sklep.currenda.pl/prawo-spadkowe-a-egzekucja-sadowa

 „Umorzenie sądowego postępowania egzekucyjnego. Podstawy i skutki”

Rok wydania 2022

Redakcja: dr hab. Andrzej Grzegorz Harla

Autorzy: dr hab. Anna Hrycaj, dr Joanna Derlatka, dr hab. Andrzej Grzegorz Harla, dr hab. Monika Michalska-Marciniak, prof. UŁ, dr Joanna May, dr hab. Józef Jagieła, prof.UŁ, dr hab. Marcin Dziurda, SSO Marek Lewandowski.

Wydawnictwo CURRENDA

Link do sklepu Currendy: https://sklep.currenda.pl/umorzenie-sadowego-postepowania-egzekucyjnego„Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych w praktyce sądowej”

Rok wydania 2022

Redakcja: adw. dr hab. Robert Kulski, prof. UŁ

Autorzy: dr Tadeusz Białek, dr Arkadiusz Krzysztof Bieliński, dr Arkadiusz Cudak, dr hab. Józef Jagieła, prof. UŁ , prof. dr hab. Andrzej Jakubecki, dr Michał Kłos, dr hab. Agnieszka Laskowska – Hulisz, prof. UMK, prof. dr hab. Andrzej Marciniak, dr hab. Monika Michalska-Marciniak, prof. UŁ, dr hab. Piotr Rylski, prof. UW, dr hab. Andrzej Stempniak, prof. WSKM, dr hab. Marcin Walasik, prof. UAM

 


Na treść książki składają się referaty z III FORUM PRAWA PROCESOWEGO CYWILNEGO zorganizowanego w 2021 r. przez Wydział Prawa i Administracji UŁ, Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy KRK oraz Wydawnictwo C.H.Beck. Trzy jej rozdziały poświęcone są problematyce egzekucyjnej:
dr hab. Józef Jagieła, prof. UŁ
Egzekucyjne wykonanie zabezpieczenia

dr Tadeusz Białek (Związek Banków Polskich)
Wykonanie zabezpieczenia roszczeń na rachunku bankowym

prof. dr hab. Andrzej Marciniak (UŁ)
Wykonanie europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym w Polsce

Link do zapowiedzi na stronie internetowej księgarni: https://www.ksiegarnia.beck.pl/21059-zabezpieczenie-roszczen-pienieznych-w-praktyce-sadowej-robert-kulski-prof-ul


„Koszty komornicze. Zbiór studiów”

Rok wydania 2022

Redakcja: prof. dr hab.Andrzej Marciniak

Autorzy: dr hab. Andrzej Jarocha, dr Józef Kolański, prof. AK, prof.dr hab. Marek Kalinowski, SSR Andrzej Antkiewicz, dr hab. Anna Kościołek, prof. UR, dr hab.Ireneusz Kunicki, prof. UŁ, dr hab.Joanna Studzińska, prof.Alk, dr hab.Tadeusz Zembrzuski, prof. UW, prof. dr hab.Andrzej Marciniak

Wydawnictwo CURRENDA

Link do sklepu Currendy: https://sklep.currenda.pl/koszty-komornicze-zbior-studiow„Pozycja asesora komorniczego w prawie polskim”

Rok wydania 2022

Redakcja: prof.dr hab.Andrzej Marciniak

Autorzy: prof. dr hab. Mariusz Jabłoński, dr hab.Piotr Rączka, prof.UMK, dr hab. Kinga Flaga Gieruszyńska, prof.US, dr Katarzyna Bomba, dr hab. Radosław Flejszar, dr hab.Robert Kulski, prof.UŁ, dr Bartłomiej Chludziński, Aleksander Nowak, Jan Niemiec, Joanna Chudzik, Magda Jewuła.

Wydawnictwo CURRENDA

Link do sklepu Currendy: https://sklep.currenda.pl/pozycja-asesora-komorniczego-w-prawie-polskimNakładem Wydawnictwa C.H.Beck na rynku księgarskim ukazała się monografia dra Tomasza Banacha(byłego dyrektora Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej) pt.”Katylina i tabulae novae. Problem powszechnego zadłużenia i utilitas rei publicae w mowach Cycerona”.
Publikacja ukazała się dzięki wsparciu Krajowej Rady Komorniczej i Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej.

Rok wydania 2022„Prawa wierzyciela a ochrona dłużnika w egzekucji sądowej. Teoria i praktyka”

Rok wydania 2022

Redakcja: Henryka Bednorz-Godyń, prof. dr hab. Andrzej Marciniak

Autorzy: Henryka Bednorz-Godyń, dr Tadeusz Białek , Ziemowit Bittner, Marcin Czugan, dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof.US, dr hab. Radosław Flejszar, Rafał Fronczek , dr hab.Józef Jagieła, prof. UŁ, prof. dr hab. Andrzej Jakubecki, dr Rafał Łyszczek, dr Olimpia Marcewicz-Kochnio, prof. dr hab. Andrzej Marciniak, dr Rafał Reiwer, dr hab. Tadeusz Zembrzuski, prof. UW

Na treść książki składają się materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Prawa wierzyciela a ochrona dłużnika w egzekucji sadowej” zorganizowanej w 2021 r. przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej oraz Izbę Komorniczą w Krakowie.

Poniżej link do zapowiedzi na stronie internetowej księgarni:
https://www.ksiegarnia.beck.pl/20606-prawa-wierzyciela-a-ochrona-dluznika-w-egzekucji-sadowej-teoria-i-praktyka-henryka-bednorz-godyn„Sprawy ze stosunku spółki handlowej w procesie cywilnym i egzekucji sądowej”

Rok wydania 2021

Redakcja: adw. dr hab. Robert Kulski, prof. UŁ

Autor: dr hab. Marcin Dziurda, SSO dr hab. Anna Hrycaj, prof. Uczelni Łazarskiego, dr hab. Józef Jagieła, prof. UŁ , SSO Anetta Malmuk-Cieplak, prof. dr hab. Andrzej Marciniak, UŁ, dr Andrzej J. Szereda, r. pr. dr hab., prof. UŚ Andrzej Torbus LL.M, prof. dr hab. Grzegorz Urbanek

Na treść książki składają się referaty z II FORUM PRAWA PROCESOWEGO CYWILNEGO zorganizowanego w 2020 r. przez Wydział Prawa i Administracji UŁ, Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy KRK oraz Wydawnictwo C.H.Beck. Trzy jej rozdziały poświęcone są problematyce egzekucyjnej:
Prof. dr hab. Andrzej Marciniak (UŁ)
Bezskuteczność egzekucji przeciwko spółce jako przesłanka odpowiedzialności członków zarządu za jej zobowiązania

Prof. UŁ dr hab. Robert Kulski
Egzekucja sądowa z udziałów lub akcji w spółce kapitałowej – zagadnienia aktualne

Prof. dr hab. Grzegorz Urbanek (UŁ)
Oszacowanie udziałów i akcji spółek kapitałowych w egzekucji sądowej

Link do zapowiedzi na stronie internetowej księgarni: https://www.ksiegarnia.beck.pl/20118-sprawy-ze-stosunku-spolki-handlowej-w-procesie-cywilnym-i-egzekucji-sadowej-robert-kulski-prof-ul„Aktualne problemy egzekucji sądowej w Polsce i na Ukrainie” 

Rok wydania 2021

Redakcja naukowa: prof. dr hab. Swietłana Fursa

prof. zw. dr hab. Andrzej Marciniak

Wydawnictwo CURRENDANa treść Tomu 126 (2021) „Przeglądu Prawa i Administracji” składa się pierwsza część naukowych opracowań referatów wygłoszonych podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Odpowiedzialność prawna komornika sądowego”, która odbyła się w dniu 09 października 2020 r. we Wrocławiu.

Link do Przeglądu Prawa i Administracji Tom 126 (2021) https://wuwr.pl/ppa/issue/view/869
Organizatorzy Konferencji: Izba Komornicza we Wrocławiu, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie.W dniu 10 grudnia 2021 r. w Szczecinie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Zawieszenie sądowego postępowania egzekucyjnego. Podstawy i skutki”.

Organizator Konferencji: Izba Komornicza w Szczecinie, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Ośrodek Naukowo – Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie.W dniu 15 października 2021 r. w Poznaniu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Koszty komornicze w systemie finansowania egzekucji sądowej”.

Organizator Konferencji: Izba Komornicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Ośrodek Naukowo – Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie.W dniu 10 września 2021 r. w Szklarskiej Porębie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Forum Asesorów Komorniczych”.

Organizator Konferencji: Izba Komornicza we Wrocławiu, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Ośrodek Naukowo – Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie.W dniu 11 czerwca 2021 r. w Krakowie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Prawa wierzyciela a ochrona dłużnika w egzekucji sądowej”.

Organizator Konferencji: Izba Komornicza w Krakowie, Wydział Prawa, Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Ośrodek Naukowo – Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie.„Dostęp do ochrony prawnej w postępowaniu cywilnym”

Rok wydania 2021

Redakcja: dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US, r. pr. dr hab. Radosław Flejszar, prof. UWr dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ

Przedstawiona monografia zawiera zbiór opracowań będących efektem dyskusji prowadzonych w trakcie VII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego, który odbył się w dniach 20-22.9.2019 r. w Muszynie. Organizatorami tego Zjazdu były trzy ośrodki uniwersyteckie- Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Szczeciński i Uniwersytet Wrocławski. Zjazd został przygotowany przy aktywnym udziale Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej, co podkreślono w prezentowanej monografii. W monografii tej znajdują się trzy rozdziały poświęcone sądowemu postępowaniu egzekucyjnemu:
Rozdział XIX. Problem przesłanek procesowych w sądowym postępowaniu
egzekucyjnym (Andrzej Marciniak)
Rozdział XX. Zakres dopuszczalnego nadzoru judykacyjnego nad komornikiem
(Izabela Gil)
Rozdział XXI. Prekluzja procesowa wynikająca z art.843 § 3 KPC a zakres ochrony
prawnej w procesie opozycyjnym- wstęp do rozważań (Joanna Derlatka)

Link do zapowiedzi na stronie internetowej księgarni: https://www.ksiegarnia.beck.pl/20402-dostep-do-ochrony-prawnej-w-postepowaniu-cywilnym

 W dniu 11 września 2020 r. w Toruniu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Komornicy sądowi. Czas teraźniejszy. Czas przyszły”.

Organizator Konferencji: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Izba Komornicza w Gdańsku oraz Ośrodek Naukowo – Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie.W dniach 06-07 października 2020 r. w Szczecinie odbyło się 6 Forum Prawa Mediów Elektronicznych.

Forum Prawa Mediów Elektronicznych organizowane było przez Instytut Nauk Prawnych i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego; Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Krajową Radę Komorniczą, Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Szczecinie.W dniu 09 października 2020 r. we Wrocławiu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Odpowiedzialność prawna komornika sądowego”.

Organizator Konferencji: Izba Komornicza we Wrocławiu, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Ośrodek Naukowo – Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie.„Sądowe postępowanie egzekucyjne. Nowe rozwiązania prawne” 

Rok wydania 2020

Redakcja: dr hab. Radosław Flejszar

Autorzy: dr hab. Radosław Flejszar, dr Małgorzata Malczyk, dr Andrzej Olaś, dr hab. prof.UŚ Andrzej Torbus, dr Katarzyna Bomba, dr hab. prof. UR Anna Kościółek, dr Monika Rejdak, dr Andrzej Jan Szereda

Wydawnictwo CURRENDA

Link do sklepu Currendy zawierającego publikację:

https://sklep.currenda.pl/sadowe-postepowanie-egzekucyjne-nowe-rozwiazania-prawne„Odpowiedzialność odszkodowawcza komornika sądowego w prawie polskim” 

Autor: prof. zw. dr hab. Andrzej Marciniak

Wydawnictwo Currenda

Rok wydania 2020

Link do sklepu Currendy zawierającego publikację:

 

https://sklep.currenda.pl/pl/p/Odpowiedzialnosc-odszkodowawcza-komornika-sadowego-w-prawie-polskim-oprawa-miekka/775

https://sklep.currenda.pl/odpowiedzialnosc-odszkodowawcza-komornika-sadowego-w-prawie-polskim-oprawa-miekka„Sądowe postępowanie egzekucyjne. Nowe wyzwania i perspektywy”

Rok wydania 2020

Redakcja: dr hab. Józef Jagieła, prof. UŁ

Autor: adw. dr Joanna Derlatka, UEK, prof. USz dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. dr hab. Mariusz Jabłoński, adw. dr hab. Robert Kulski, prof. UŁ, r. pr. dr hab. Agnieszka Laskowska – Hulisz, prof. UMK, dr hab. Piotr Rylski, dr hab. Tadeusz Zembrzuski

Link do zapowiedzi monografii

https://www.ksiegarnia.beck.pl/18832-sadowe-postepowanie-egzekucyjne-nowe-wyzwania-i-perspektywy-jozef-jagielaW dniu 29 listopada 2019 roku w Krakowie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt: “Sądowe postępowanie egzekucyjne. Nowe rozwiązania prawne”, organizowana przez Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej, Izbę Komorniczą w Krakowie oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.W dniu 18 października 2019 roku we Lwowie odbyła się Konferencja Naukowa nt: „Aktualne problemy egzekucji sądowej na Ukrainie i w Polsce”, organizowana m.in. przez Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej.W dniu 31 maja 2019 roku w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt: “Sądowe postępowanie egzekucyjne. Nowe wyzwania i perspektywy”, organizowana przez Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej, Izbę Komorniczą w Warszawie oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Poniżej link do nagrania z Konferencji

Nagranie

 

 W dniu 27 marca 2019 roku w Wilnie odbyła się Konferencja Naukowa nt: „Judicial officer and judicial enforcement in Lithuania and Poland: changes and perspectives”, organizowana m.in. przez Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej.„Komornicy sądowi i egzekucja w nowej rzeczywistości prawnej

Redakcja naukowa: Robert Kulski

Rok wydania 2019

Wydawnictwo Currenda

„Niniejszy zbiór rozpraw stanowi jedno z pierwszych pogłębionych studiów nad nowym modelem egzekucji komorniczej w Polsce. Czytelnik odnajdzie tu szczegółowe rozważania dotyczące m.in. uprawnień w ramach quasi-pracowniczego stosunku, w jakim obecnie pozostaje komornik, sposobu stwierdzania oczywistego naruszenia prawa przez komornika oraz pobierania i ściągania opłat egzekucyjnych, zasad miarkowania opłaty komorniczej przez sąd, sposobu realizacji nowego obowiązku komornika w zakresie udzielania pouczeń, a także szczegółowe uregulowania dotyczące poszukiwania majątku dłużnika przez komornika.

Z recenzji
dr. hab. Piotra Rylskiego”„Analiza i ocena ustawy o komornikach sądowych oraz ustawy o kosztach komorniczych”

Rok wydania 2018

Wydawnictwo Currenda

„Analiza i ocena ustawy o komornikach sądowych oraz ustawy o kosztach komorniczych” pod redakcją Prof. A. Marciniaka, to pierwsze naukowe opracowanie fundamentalnej zmiany w systemie funkcjonowania jednego z podstawowych organów egzekucyjnych, a tym samym również nowej perspektywy dla postępowania egzekucyjnego. […] Odnosi się ona w kompleksowy, a zarazem niezbędnie szczegółowy sposób, do wszystkich kluczowych elementów nowego modelu pozycji ustrojowej komornika i asesora komorniczego. Dostrzeżone i wyróżnione zostały zagadnienia, które, jak dowodzi przebieg postępowań egzekucyjnych, wymagają szczególnej uwagi w jej instytucjonalnym aspekcie.

Z recenzji
dr hab. Anny Machnikowskiej, prof. UG”W dniu 07 grudnia 2018 roku w Krakowie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt: “Komornicy sądowi i koszty egzekucji – nowe rozwiązania prawne”, organizowana przez Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej, Izbę Komorniczą w Krakowie oraz Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Konferencja w KrakowieW dniach 26-27 stycznia 2018 roku w Łodzi odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt: “Nowy status prawny komornika sądowego”, organizowana przez Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej, Izbę Komorniczą w Łodzi oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Poniżej przedstawiamy materiały zawarte w mBooku, które są prezentacją z tej Konferencji.

mBook

 „Egzamin komorniczy. Kazusy 2018”

Autorzy:

Natalia Bonalska
Joanna Chudzik
Tomasz Dróżdż
Karolina Kozdrowiecka
Michał Ściera
Maja Tomkiewicz-Bieleń

Wydawnictwo RICHMOND
Warszawa 2018
ISBN: 8-83-949913-0-2

Publikacja „Egzamin komorniczy – kazusy 2018” to pozycja skierowana do osób przygotowujących się do egzaminu komorniczego oraz do tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu praktycznych zagadnień postępowania egzekucyjnego. Autorskie opracowania kazusów powstały na bazie doświadczeń zdobytych podczas pracy w kancelarii. Omawiane zadania oparte są o faktyczne przypadki zaczerpnięte z praktyki. Publikacja pozwala ugruntować zgromadzoną wiedzę, a także zmierzyć się z autorskimi kazusami.
W tegorocznym wydaniu zespół sześciu autorów opracował dwanaście kazusów, w których poruszone są następujące zagadnienia:
– egzekucja świadczeń alimentacyjnych
– egzekucja z nieruchomości, skarga pauliańska
– właściwość komornika w egzekucji z ruchomości
– utrata mocy tytułu wykonawczego po wszczęciu postępowania egzekucyjnego a obciążenie dłużnika kosztami postępowania
– zabezpieczenie świadczenia pieniężnego poprzez zajęcie rachunków bankowych i ruchomości obowiązanego
– egzekucja świadczenia pieniężnego z wynagrodzenia za pracę, wierzytelności oraz ruchomości
– zajęcie ruchomości u rolnika oraz spełnienie świadczenia przez złożenie świadczenia do depozytu sądowego
– egzekucja z nieruchomości, wpisanie w dziale III umowy dzierżawy z czynszem, który w swej wysokości jest zrównany z wartością rynkową nieruchomości
– uproszczony tryb sprzedaży nieruchomości (sprzedaż z wolnej ręki)
– problematyka formalnego badania treści tytułu wykonawczego z urzędu przez komornika /ograniczenie egzekucji na wniosek dłużnika
– egzekucja świadczeń niealimentacyjnych na podstawie skargi pauliańskiej
– klauzule na spadkobierców z ograniczeniem do majątku spadkowego i sprzeciw dłużnika z powołaniem się na spis inwentarza.
Każdy kazus zawiera proponowane rozwiązanie przygotowane przez jego autora. Wszystkie rozwiązania były konsultowane pomiędzy autorami, co często prowadziło do długich dyskusji na temat właściwego rozwiązania, które znajduje się w niniejszej publikacji. Stany faktyczne i ich klucz przygotowywali różni autorzy, co powoduje, że opracowanie umożliwia ocenę możliwych wariantów oraz pozwala poszerzyć horyzonty w kontekście stosowanych rozwiązań.W dniu 01 grudnia 2017 roku w Szczecinie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt: “Międzynarodowe i europejskie postępowanie egzekucyjne”, organizowana przez Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej, Izbę Komorniczą w Szczecinie oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Poniżej przedstawiamy materiały zawarte w mBooku, które są prezentacją z tej Konferencji.

mBookW dniach 29 maja – 01 czerwca 2017 r. w Mikołajkach odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dla Komorników Sądowych, organizowana przez Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej.

Prelegenci z ONS : Prof. dr hab. Józef Jagieła, Prof. dr hab. Marek Kalinowski.

Materiały zawarte w mBooku, które są prezentacją z tej Konferencji, dostępne są dla zalogowanych użytkowników strony.W dniu 24 marca 2017 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt: “Informatyzacja egzekucji sądowej. Doświadczenia polskie i litewskie”, organizowana przez Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej i Izbę Komorniczą na Litwie.

Poniżej przedstawiamy materiały zawarte w mBooku, które są prezentacją z tej Konferencji.

mBook

 Poradnik „Przewodnik Po Egzekucji Sądowej”

Wydawnictwo Currenda


pdf

W dniu 14 października 2016 roku w Białymstoku odbyła się konferencja nt: “Egzekucja sądowa z nieruchomości. Podstawowe kierunki zmian”, organizowana przez Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej, Izbę Komorniczą w Białymstoku oraz Wydział Prawa Uniwersytetu Białostockiego.

Poniżej przedstawiamy materiały zawarte w mBooku, które są prezentacją z tej Konferencji.

mBookMateriały multimedialne zarejestrowane w trakcie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej dla Komorników Sądowych w Karpaczu w dniach 13-15 czerwca 2016 r.

Prelegenci: Marcin Uliasz, Andrzej Jan Szereda, Anna Kościółek, Joanna Bodio, Andrzej Marciniak, Andrzej Torbus, Ireneusz Kunicki, Grzegorz Julke, Andrzej Jakubecki, Arkadiusz Cudak, Kinga Flaga – Gieruszyńska, Aleksandra Klich, Józef Jagieła, Mirosław Trzaska, Jacek Izydorczyk

Currenda Sp. z o.o., 2016

Materiał wideoAutorzy: Żaneta Anuszewska, Joanna Cieślak, Joanna Gut-Ajdys, Mariusz Gacki, Maciej Kozak, Karolina Kozdrowiecka, Dawid Paleczny

Warszawa 2016

ISBN: 978-83-941458-2-8


Publikacja „Egzamin komorniczy – kazusy 2016” to pozycja, która wychodzi naprzeciw potrzebom osób przygotowujących się do egzaminu komorniczego. Nasza książka jest skierowana również do tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu praktycznych zagadnień postępowania egzekucyjnego.
Przygotowane przez nas kazusy to autorskie opracowania. Powstały na bazie doświadczeń zdobytych podczas pracy w kancelarii. Omawiane zadania oparte są o faktyczne przypadki zaczerpnięte z praktyki. Publikacja pozwala ugruntować zgromadzoną wiedzę, a także zmierzyć się z autorskimi kazusami.
Tegoroczna pozycja zawiera dziesięć kazusów przygotowanych przez praktyków postępowania egzekucyjnego. Autorami publikacji jest grupa asesorów, którzy swoją ścieżkę zawodową rozpoczynali zazwyczaj jeszcze w trakcie studiów, a w codziennej pracy spotykają się z różnymi, często bardzo skomplikowanymi stanami prawnymi.
Zaprosiliśmy do udziału w projekcie naszych stałych autorów oraz nawiązaliśmy współpracę z nowymi osobami. Na przestrzeni dwóch lat w pracę z nami zaangażowało się ośmiu autorów, którzy stworzyli łącznie dziewiętnaście kazusów. Efektem tych działań jest zaoferowanie czytelnikom szerokiej gamy zadań i różnorodnych propozycji rozwiązań kazusów.
Każdy kazus zawiera proponowane rozwiązanie przygotowane przez jego autora. Wszystkie rozwiązania były konsultowane pomiędzy autorami, co często prowadziło do długich dyskusji na temat właściwego rozwiązania, które znajduje się w niniejszej publikacji.
Stany faktyczne i ich klucz przygotowywali różni autorzy, co powoduje, że opracowanie umożliwia ocenę możliwych wariantów oraz pozwala poszerzyć horyzonty w kontekście stosowanych rozwiązań.

pdf

Księga jubileuszowa z okazji X-lecia Samorządu Komorniczego w Apelacji Szczecińskiej.

Redakcja naukowa: Prof. dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska

Zapraszamy do zapoznania się z wykładami


 

 


Warszawa 2017

 

 


Publikacja „Egzamin komorniczy – kazusy 2017” to pozycja, która wychodzi naprzeciw potrzebom osób przygotowujących się do egzaminu komorniczego. Książka jest skierowana również do tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu praktycznych zagadnień postępowania egzekucyjnego.

Przygotowane kazusy to autorskie opracowania. Powstały na bazie doświadczeń zdobytych podczas pracy w kancelarii. Omawiane zadania oparte są o faktyczne przypadki zaczerpnięte z praktyki. Publikacja pozwala ugruntować zgromadzoną wiedzę, a także zmierzyć się z autorskimi kazusami.

Tegoroczna pozycja zawiera dziesięć kazusów przygotowanych przez praktyków postępowania egzekucyjnego. Autorami publikacji jest grupa asesorów, którzy swoją ścieżkę zawodową rozpoczynali zazwyczaj jeszcze w trakcie studiów, a w codziennej pracy spotykają się z różnymi, często bardzo skomplikowanymi stanami prawnymi.

Każdy kazus zawiera proponowane rozwiązanie przygotowane przez jego autora. Wszystkie rozwiązania były konsultowane pomiędzy autorami, co często prowadziło do długich dyskusji na temat właściwego rozwiązania, które znajduje się w niniejszej publikacji.

Stany faktyczne i ich klucz przygotowywali różni autorzy, co powoduje, że opracowanie umożliwia ocenę możliwych wariantów oraz pozwala poszerzyć horyzonty w kontekście stosowanych rozwiązań.


„Sądowe postępowanie egzekucyjne. Zasadnicze kierunki zmian z 2016 r.”

Rok wydania 2017

Redakcja naukowa: prof. zw. dr hab. Andrzej Marciniak

Autorzy: dr Marta B. Rękawek-Pachwicewicz, dr Agnieszka Maziarz, Edyta Bryzgalska, dr hab. Agnieszka Góra- Błaszczykowska, dr Anna Kościółek, prof. dr hab. Józef Jagieła, dr Joanna Derlatka, prof. dr hab. Ireneusz Kunicki, prof. zw.dr hab. Stanisław Prutis, dr hab. Jerzy Bieluk, prof.dr hab. Andrzej Grzegorz Harla, dr Arkadiusz Bieliński, prof. dr hab. Kinga Flaga -Gieruszyńska, dr Aleksandra Klich, dr Grzegorz Julke, Andrzej Antkiewicz, dr Marek Mrówczyński, mgr Martyna Komarowska.

Wydawnictwo Currenda

 „Środki zaskarżenia w sądowym postępowaniu egzekucyjnym. Zbiór studiów”

Rok wydania 2017

Redakcja naukowa: prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka

Autorzy: dr Arkadiusz Cudak, dr hab. Tomasz Demendecki, prof. dr hab. Ireneusz Kunicki, mgr Kinga Dróżdż, mgr Dawid Rączkowski, mgr Paweł Wrzaszcz, prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka, dr Mariusz Piotr Wójcik, dr Joanna Derlatka, prof. dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. dr hab. Kinga Flaga -Gieruszyńska.

Wydawnictwo Currenda

 „Aktualne problemy egzekucji sadowej w Polsce i na Litwie. Zbiór studiów”

Rok wydania 2017

Redakcja naukowa: prof. zw. dr hab. Andrzej Marciniak, prof. dr hab.Vytautas Nekrosius

Autorzy: prof. dr hab.Vytautas Nekrosius, prof. dr hab. Kinga Flaga -Gieruszyńska, Inga Karaliene, prof. dr hab. Dariusz Szostek, Łukasz Czarnecki, prof. dr hab. Jacek Gołaczyński, Valdas Ceglikas, Vitalis Milevicius, prof. dr Egidija Tamosiuniene, prof. dr Dalia Vasariene, prof. dr Vigintas Visinskis, dr hab. Robert Kulski, dr Grzegorz Sikorski.

Wydawnictwo Currenda 

Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej poniżej umieszcza link do materiałów z ogólnopolskiej konferencji naukowej „FORUM PRAWA MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH EUROPA CYFROWA”, która odbyła się w dniach 6-7 kwietnia 2016 r. w Opolu, organizowana przez Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Wrocławski, a także przez Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej.

mBook 2 Forum Prawa Mediów Elektronicznych Europa Cyfrowa

 Redakcja naukowa: prof. dr hab.Mariusz Jabłoński, prof. zw. dr hab. Andrzej Marciniak

Rok wydania 2016

Autorzy:
Rafał Reiwer, Zbigniew Rau,  Mariusz Jabłoński, Lech Kujawski, Andrzej Herbet, Piotr Rączka, Kinga Flaga-Gieruszyńska, Andrzej Marciniak.

Wydawnictwo Currenda

W dniu 4 kwietnia 2016 roku w gmachu Sejmu RP, odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pod patronatem Ministra Sprawiedliwości, pt: „Status prawny komornika sądowego. Wyzwania współczesności”, organizowana przez Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej. Poniżej przedstawiamy materiały zawarte w mBooku, które są prezentacją z tej Konferencji.

mBook z Konferencji ONS 04.04.2016r.

 Redakcja naukowa: prof. zw. dr hab. Andrzej Marciniak

Rok wydania 2016

Autorzy:
prof. dr hab. Dagmara Kornobis-Romanowska, prof. dr hab. Ireneusz Kunicki, prof. dr hab. Andrzej Torbus, prof. dr hab. Andrzej Harla, dr Łukasz Goździaszek, prof. dr hab. Monika Michalska-Marciniak, prof. dr hab. Paweł Grzegorczyk, prof. dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, dr hab. Tomasz Demendecki, prof. dr hab. Marcin Walasik, prof. dr hab. Dariusz Szostek.

Wydawnictwo CurrendaRedakcja naukowa: prof. zw. dr hab. Andrzej Marciniak

Rok wydania 2016

Autorzy:
Kinga Flaga-Gieruszyńska, Aleksandra Klich, Tomasz Piłat, Mariusz Jabłoński, Adam Łozowski, Zbigniew Rau, Piotr Rączka, Jakub Stelina, Tomasz Bekrycht, Paweł Łabieniec, Grzegorz Ławnikowicz, Paweł Skuczyński, Marcin Pieniążek, Mariusz Markowski.

Wydawnictwo CurrendaRedakcja naukowa: prof. zw. dr hab. Andrzej Marciniak, dr hab. Jerzy Bieluk.

Rok wydania 2016

Autorzy:
dr hab. Jerzy Bieluk, prof. dr hab. Adam Doliwa, prof. dr hab. Agnieszka Malarewicz-Jakubów, dr Arkadiusz Bieliński, dr Monika Rejdak, prof. dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, dr Aleksandra Klich, dr Joanna Studzińska, prof. dr hab. Józef Jagieła, dr Marcin Uliasz, Mirosław Trzaska, mgr Paulina Korycińska-Rządca, mgr Katarzyna Siemion.

Wydawnictwo CurrendaRedakcja naukowa: prof. zw. dr hab. Andrzej Marciniak

Rok wydania 2016

Autorzy:
prof. dr hab. Józef Jagieła, SSO Wiesław Grajdura, dr Grzegorz Julke, prof. zw. dr hab. Andrzej Marciniak,  prof. dr hab. Ireneusz Kunicki, SSA Dariusz Rystał, SSO Mirosław Trzaska.

Wydawnictwo CurrendaW dniu 19 września 2016 roku w Gdańsku odbyła się konferencja nt: “Sądowe postępowanie egzekucyjne.Zasadnicze kierunki zmian w 2016 r.”. organizowana przez Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej,  Izbę Komorniczą w Gdańsku oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

Poniżej przedstawiamy materiały zawarte w mBooku, które są prezentacją z tej Konferencji.

mBook

 Redakcja naukowa: prof. zw. dr hab. Andrzej Marciniak, prof. nadzw. dr hab. Monika Michalska-Marciniak

Autorzy: Andrzej Antkiewicz, Marcin Borek, Małgorzata Brulińska, Arkadiusz Cudak, Tomasz Demendecki, Rafał Fronczek, Wiesław Grajdura, Henryk Hajdukiewicz, Grzegorz Julke, Kamil Kazimierczak,Zenon Knypl, Józef Kolański, Mariusz Markowski, Zbigniew Merchel, Dariusz Rystał,  Grzegorz Sikorski, Tomasz Sobecki, Wojciech Tomalak, Marcin Uliasz, Krzysztof Wisłocki.

Wydawnictwo Currenda

Sopot 2015

 

 


Wstęp

Spis treści


Redakcja naukowa: prof. dr hab. Andrzej Marciniak

Autorzy: Marcin Borek, Kinga Flaga-Gieruszyńska, Jacek Gołaczyński, Wiesław Grajdura, Andrzej Grzegorz Harla, Józef Jagieła, Agnieszka Kanarek, Robert Kulski, Aleksandra Klich, Ireneusz Kunicki, Andrzej Marciniak, Joanna Studzińska, Dariusz Szostek, Sandor Udvary, Marcin Uliasz, Zbigniew Woźniak

Recenzent: dr hab. Andrzej Zieliński

Wydawnictwo Currenda
Sopot 2015
ISBN: 978-83-60833-58-2


Elektronizacja sądowego postępowania egzekucyjnego w Polsce to książka stanowiąca pokłosie bardzo ważnej konferencji naukowej, zorganizowanej przez Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej, która odbyła się 24 października 2014 roku w Warszawie pod patronatem Ministra Sprawiedliwości. Zasadniczym celem konferencji była analiza założeń ogólnych i ogólnosystemowych uwarunkowań informatyzacji sądowego postępowania egzekucyjnego, a także ocena i analiza nowych, projektowanych przepisów prawnych dotyczących tej informatyzacji. W konferencji, oprócz przedstawicieli nauki, uczestniczyli sędziowie sądów powszechnych oraz komornicy sądowi. Opisywana książka stanowi odpowiedź na postulaty szerszego upowszechnienia materiałów konferencyjnych. Jest to bardzo przydatna publikacja, w której, oprócz referatów, zebrano również nadesłane artykuły naukowe.

pdf

Materiały multimedialne zarejestrowane w trakcie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej dla Komorników Sądowych w Mikołajkach w dnia 26-27 maja 2015 roku.

Prelegenci:
Andrzej Antkiewicz, Andrzej Herbet, Anna Wyrozumska, Grzegorz Julke, Mariusz Jabłoński, Monika Michalska-Marciniak, Piotr Rączka, Wiesław Grajdura, Józef Jagieła, Andrzej Marciniak, Marek Kalinowski, Kamil Kazimierczak, Ireneusz Kunicki, Andrzej Grzegorz Harla.

Currenda Sp. z o.o., 2016
Materiał wideo


Tematyka szkolenia i wybór referatów podyktowane były kilkoma czynnikami: pismem Ministerstwa Spraw Zagranicznych skierowanym do Prezesa KRK w sprawie problemów związanych ze stosowaniem w postępowaniu egzekucyjnym przepisów Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, wątpliwościami zgłaszanymi przez komorników sądowych co do prawa wyboru komornika, odnoszącymi się do zmiany art. 8 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, oraz poprzedzającymi szkolenie wydarzeniami, które zbulwersowały opinię publiczną, a dotyczyły egzekucji z ruchomości.

Prof. dr hab. Andrzej Marciniak z Uniwersytetu Łódzkiego, Przewodniczący Rady Naukowej Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej, podkreślił podczas wystąpienia otwierającego konferencję, że celem szkoleń było wyjaśnienie wątpliwości w zakresie wskazanych powyżej problemów. Zdaniem Rady Naukowej niniejsze zagadnienia mają istotne znaczenie w codziennej pracy komorników sądowych i dlatego wymagają szczególnego omówienia.

Dwudniowy program konferencji uwzględniał zalecenia zawarte w Deklaracji Konferencji Wysokiego Szczebla na temat Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 17–18 kwietnia 2012r. w Brighton. Każdy dzień szkolenia rozpoczynał się od zagadnień dotyczących europejskiej Konwencji o ochronie praw Człowieka i podstawowych wolności, a zwłaszcza art. 6 i 8 tej konwencji.

Dzięki staraniom Marcina Borka, Dyrektora Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej, po konsultacjach z przedstawicielami całego środowiska komorniczego przygotowano także szereg seminariów i wystąpień na podstawie najbardziej aktualnych problemów egzekucji sądowej związanych zasadniczo ze zmianami ustawodawczymi i problematyką ograniczenia prawa wyboru komornika (nowelizacja art. 8 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji).

Wiele czasu poświęcono także problemom związanym z kwestiami dotyczącymi zajęcia nieruchomości w świetle prawa egzekucyjnego. Temat zainicjowały bieżące doniesienia medialne odnoszące się do zajmowania ruchomości przez komorników, w szczególności głośne zajęcie traktora spod Mławy, które odbiło się szerokim echem w opinii publicznej.

Tematyka szkolenia spowodowała, że do udziału w konferencji zaproszono wielu profesorów prawa, którzy zajmują się postępowaniem egzekucyjnym, a tym samym gwarantują najwyższy poziom wykładów. Oprócz tego w programie szkolenia znalazły się wykłady dla komorników wizytatorów i członków Krajowej Rady Komorniczej na temat uchybień organów i sądów egzekucyjnych w sprawach cywilnych. Zajęcia z komornikami wizytatorami prowadzili sędziowie sądów rejonowych, którzy na co dzień orzekają w sprawach egzekucyjnych.

Nie bez znaczenia dla tematyki szkoleń okazała się nowelizacja Kodeksu postępowania karnego, która zmienia całą strukturę tego postępowania, a ma pewne istotne przełożenie na postępowania dyscyplinarne wobec komorników, gdyż w sprawach nieuregulowanych Ustawą o komornikach sądowych i egzekucji stosuje się odpowiednio przepisy k.p.k.

Każdego dnia po turze wykładów przewidziano tzw. konwersatorium i dwugodzinne konsultacje. Komornicy uczestniczący w szkoleniu uzyskali tym samym możliwość zadawania pytań wykładowcom i uzyskania bardziej szczegółowych odpowiedzi na nurtujące ich problemy praktyczne, z którymi mają na co dzień do czynienia.

 

Zapraszamy do zapoznania się z wykładami pod adresem http://www.konferencja.komornik.pl

 


Redakcja naukowa: prof. dr hab. Andrzej Marciniak
Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej „Założenia projektu nowej ustawy o komornikach sądowych” pod patronatem Ministra Sprawiedliwości, Warszawa, 21 października 2013 r.

Autorzy:
Kinga Flaga-Gieruszyńska, Rafał Fronczek, Andrzej Grzegorz Harla, Andrzej Herbet, Mariusz Jabłoński, Józef Jagieła, Grzegorz Julke, Marek Kalinowski, Robert Kulski, Ireneusz Kunicki, Adam Łozowski, Andrzej Marciniak, Zbigniew Rau, Piotr Rączka, Rafał Reiwer, Jakub Stelina

Wydawnictwo Currenda
Sopot 2014
ISBN: 978-83-60833-48-3


Materiały konferencyjne, ujęte i zebrane w formie zwartej publikacji książkowej, odnoszą się do wnikliwej analizy i oceny ustawy o komornikach sądowych i egzekucji – zarówno w zakresie przyjętych w niej założeń ogólnych, jak i szczegółowych rozwiązań normatywnych. Szczególnie istotne było rozważenie, czy w aktualnie obowiązującym kształcie ustawa odpowiada uwarunkowaniom społeczno-gospodarczym, a także ogólnoeuropejskim tendencjom poszerzania zadań i kompetencji komornika sądowego. Ważkim problemem jest określenie, czy polski komornik sądowy ma nadal pełnić jedynie funkcje egzekucyjne, związane ze stosowaniem przez niego środków przymusu państwowego, czy też – w ślad za ustawodawstwem europejskim – uzyskać szerszy zakres kompetencji pozaegzekucyjnych. Materiały konferencji, które zebrano w opisywanej publikacji, w formie referatów oraz opinii przedstawicieli nauki i praktyków, w intencji organizatorów mają stanowić merytoryczną podstawę do określenia założeń projektu nowej ustawy o komornikach sądowych.

pdf

paragraf

Konferencje i szkolenia

Szkolenia, konferencje i seminaria organizowane przez Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej

 • 01 grudnia 2023 r. Lublin Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Nowelizacje prawa egzekucyjnego wobec oczekiwań praktyki”
 • 26 października 2023 r. Kalisz Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Efektywność egzekucji sądowej z nieruchomości. Czynniki i bariery”
 • 17 października 2023 r. Warszawa, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.”Komornik sądowy-postrzeganie społeczne a rzeczywistość prawna”
 • 11-12 września 2023 r. Karpacz II Forum Asesorów Komorniczych
 • 24 maja 2023 r. Warszawa, V Forum Prawa Procesowego Cywilnego, wspólnie z  C.H.Beck
 • 08 maja 2023 r. Katowice Konferencja pt.: „Efektywność egzekucji sądowej w świetle kolejnej zmiany Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzonej ustawą z 9 marca 2023 r. ”
 • 20 lutego 2023 r. Kraków Konferencja nt. prawno-psychologicznych oraz technicznych aspektów ochrony komorników oraz kancelarii komorniczych
 • 20 stycznia 2023 r. Kraków Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Egzekucyjne zaspokojenie wierzyciela hipotecznego”

 

 • 21 października 2022 r. Białystok – Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Egzekucja świadczeń alimentacyjnych. Stan prawny a rzeczywistość”
 • 05 września 2022 r. Bydgoszcz – Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Prawo Spadkowe a Egzekucja Sądowa. Integracyjne Problemy Postępowania i Prawa Cywilnego”
 • 25-26 maja 2022 r. Kraków – Ogólnopolskie szkolenie komorników sądowych
 • 22 kwietnia 2022 r. Warszawa – Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Umorzenie sądowego postępowania egzekucyjnego. Podstawy i skutki”

 

 • 10 grudnia 2021 r. Szczecin – Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.:”Zawieszenie sądowego postępowania egzekucyjnego. Podstawy i skutki”
 • 07 grudnia 2021 r. Warszawa – szkolenie dla członków Komisji Dyscyplinarnej przy Krajowej Radzie Komorniczej
 • 15 października 2021 r. Poznań – Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Koszty komornicze w systemie finansowania egzekucji sądowej”
 • 10 września 2021 r. Szklarska Poręba – Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Forum Asesorów Komorniczych”
 • 25 czerwca 2021 r. Warszawa – szkolenie dla członków Komisji Dyscyplinarnej przy Krajowej Radzie Komorniczej
 • 11 czerwca 2021 r. Kraków – Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Prawa wierzyciela a ochrona dłużnika w egzekucji sądowej”
 • 20 listopada 2020 r. -(Łódź, Warszawa) II Forum Prawa Procesowego Cywilnego
 • 16 listopada 2020 r. – szkolenie dla członków Komisji Dyscyplinarnej przy Krajowej Radzie Komorniczej
 • 09 października 2020 r. Wrocław – Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Odpowiedzialność prawna komornika sądowego”
 • 06-07 października 2020 r. Szczecin – 6 Forum Prawa Mediów Elektronicznych
 • 11 września 2020 r. Toruń – Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Komornicy sądowi. Czas teraźniejszy. Czas przyszły”
 • 14 lutego 2020 r. Warszawa – szkolenie dla członków Komisji Dyscyplinarnej przy Krajowej Radzie Komorniczej

 

 • 29 listopada 2019 r. Kraków – Ogólnopolska konferencja naukowa nt.: „Sądowe postępowanie egzekucyjne. Nowe rozwiązania prawne”.
 • 18 października 2019 r. Lwów – Konferencja naukowa „Aktualne problemy egzekucji sądowej na Ukrainie i w Polsce”.
 • 31 maja 2019 r. Warszawa – Ogólnopolska konferencja naukowa nt.: „Sądowe postępowanie egzekucyjne. Nowe wyzwania i perspektywy”.
 • 27 marca 2019 r. Wilno – Litewsko-polska Konferencja Naukowa „Komornik sądowy i egzekucja na Litwie i w Polsce: zmiany i perspektywy”

 

 • 07 grudnia 2018 r. Kraków – Ogólnopolska konferencja naukowa nt.: „Komornicy sądowi i koszty egzekucji – nowe rozwiązania prawne”.
 • 16 października 2018 r. Poznań – Ogólnopolska konferencja naukowa nt.:”Komornicy sądowi i egzekucja według przewidywanych zmian ustawowych”.
 • 13 kwietnia 2018 r. Katowice – Ogólnopolska konferencja naukowa nt.:”Komornicy sądowi i egzekucja według projektowanych zmian ustawowych”.
 • 23 marca 2018 r. Białystok – Ogólnopolska konferencja naukowa nt.:”Komornicy sądowi i egzekucja według projektowanych zmian ustawowych”.
 • 09 lutego 2018 r. Lublin – Ogólnopolska konferencja naukowa nt.: ”Ewolucja przepisów prawa egzekucyjnego w latach 2015-2018″.
 • 26-27 stycznia 2018 r. Łódź – Ogólnopolska konferencja naukowa nt.: ”Nowy status prawny komornika sądowego”.

 

 • 01 grudnia 2017 r. Szczecin- Ogólnopolska konferencja naukowa nt.: ”Międzynarodowe i europejskie postępowanie egzekucyjne”. Prelegenci z ONS: Prof. dr hab. Andrzej Marciniak,  Prof. dr hab. Józef Jagieła, Prof. dr hab. Kinga Flaga – Gieruszyńska, Prof. dr hab. Mariusz Załucki, dr Robert Kulski.
 • 06 października 2017 r., Rzeszów– konferencja współorganizowana z Izbą Komorniczą w Rzeszowie, nt.:”Nowe regulacje prawne w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności”. Prelegenci z ONS: Prof. dr hab. Andrzej Marciniak, Prof. dr hab. Kinga Flaga – Gieruszyńska, Prof. dr hab. Mariusz Załucki, dr Robert Kulski.
 • 30-31 maja 2017 r.– Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dla Komorników Sądowych w Mikołajkach. Prelegenci z ONS : Prof. dr hab. Józef Jagieła, Prof. dr hab. Marek Kalinowski.
 • 24 marca 2017 r., Warszawa– Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: „Informatyzacja egzekucji sądowej. Doświadczenia polskie i litewskie”. Prelegenci z ONS: Prof. dr hab. Andrzej Marciniak, Prof. dr hab. Kinga Flaga – Gieruszyńska, dr Robert Kulski.
 • 24 lutego 2017 r., Kraków– konferencja współorganizowana z Izbą Komorniczą w Krakowie, nt.: „Zasady podziału sumy uzyskanej przez egzekucję sądową z nieruchomości”. Prelegenci z ONS: Prof. dr hab. Andrzej Marciniak, Prof. dr hab. Kinga Flaga – Gieruszyńska, Prof. dr hab. Ireneusz Kunicki, Prof. dr hab. Józef Jagieła.

 

 • 05 grudnia 2016 r., Lublin – konferencja współorganizowana z Izbą Komorniczą w Lublinie, Wydziałem Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie nt.: „Środki zaskarżenia w sądowym postępowaniu egzekucyjnym”. Prelegenci z ONS: Prof. dr hab. Andrzej Marciniak, Prof. dr hab. Ireneusz Kunicki, dr hab. Tomasz Demendecki.
 • 14 października 2016 r., Białystok – konferencja współorganizowana z Izbą Komorniczą w Białymstoku, Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Białymstoku nt.:”Egzekucja sądowa z nieruchomości. Podstawowe kierunki zmian” Prelegenci z ONS: Prof. dr hab. Andrzej Marciniak, Prof. dr hab. Józef Jagieła, Prof. dr hab. Andrzej Harla, Prof. dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska.
 • 19 września 2016 r., Gdańsk – konferencja współorganizowana z Izbą Komorniczą w Gdańsku, Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego nt: „Sądowe postępowanie egzekucyjne.Zasadnicze kierunki zmian w 2016 r.” Prelegenci z ONS: Prof. dr hab. Andrzej Marciniak, Prof. dr hab. Ireneusz Kunicki, Prof. dr hab. Jakub Stelina.
 • 14–15 czerwca 2016 r., Karpacz – Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dla Komorników Sądowych.
 • 04 kwietnia 2016 r. Warszawa – ogólnopolska konferencja naukowa pod patronatem Ministra Sprawiedliwości. Tytuł: „Status prawny komornika sądowego. Wyzwania współczesności”. Prelegenci z ONS: Prof. dr hab. Andrzej Marciniak, Prof. dr hab. Zbigniew Rau, Prof. dr hab. hab. Mariusz Jabłoński, Prof. dr hab. Jakub Stelina, Prof. dr hab. Andrzej Herbet, dr hab. Piotr Rączka.
 • 15 lutego 2016 r. Warszawa – ogólnopolska konferencja naukowa. Tytuł: „Zasady dochodzenia kosztów egzekucji sądowej”. Prelegenci z ONS: Prof. dr hab. Andrzej Marciniak,
  Prof. dr hab. Józef Jagieła, Prof. dr hab. Ireneusz Kunicki.

 

 • 11 grudnia 2015 r. Lublin – konferencja współorganizowana z Izbą Komorniczą w Lublinie. Tytuł: „Etyka zawodowa komornika sądowego”. Prelegenci z ONS: Prof. dr hab. Andrzej Marciniak, Prof. dr hab. Zbigniew Rau,  Prof. dr hab. hab. Mariusz Jabłoński.
 • 04 grudnia 2015 r. Gdańsk – konferencja współorganizowana z Izbą Komorniczą w Gdańsku, Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego nt: „Komornik sądowy – wyzwania współczesnej gospodarki”. Prelegenci z ONS: Prof. dr hab. Andrzej Marciniak, Prof. dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, Prof. dr hab. Jakub Stelina.
 • 20 listopada 2015 r. Białystok – konferencja współorganizowana z Izbą Komorniczą w Białymstoku, Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Białymstoku nt: „Postępowanie i prawo cywilne w dobie informatyzacji”. Prelegenci z ONS: Prof. dr hab. Andrzej Marciniak, Prof. dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, Prof. dr hab. Józef Jagieła
 • 23 października 2015 r. Wrocław – konferencja pod patronatem Ministra Sprawiedliwości, współorganizowana z Izbą Komorniczą we Wrocławiu, tytuł: „Egzekucja sądowa w Polsce w świetle przepisów z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego”. Prelegenci z ONS : Prof. dr hab. Andrzej Marciniak, Prof. dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska,  Prof. dr hab. hab. Mariusz Jabłoński, Prof. dr hab. Ireneusz Kunicki, Prof. dr hab. Andrzej Harla, dr Tomasz Demendecki
 • 02 października 2015 r., Szczecin – ogólnopolska konferencja naukowa z okazji Dziesięciolecia samorządu komorniczego w Apelacji Szczecińskiej, współorganizowana z Izbą Komorniczą w Szczecinie, Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego nt.: „Komornik sądowy w polskim systemie prawnym”. Prelegenci z ONS : Prof. dr hab. Andrzej Marciniak, Prof. dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska
 • 28 września 2015 r., Katowice – konferencja współorganizowana z Izbą Komorniczą w Katowicach i Uniwersytet Śląski nt.:”Nadzór nad komornikiem sądowym i organami samorządu komorniczego”. Prelegenci z ONS : Prof. dr hab. Andrzej Marciniak, dr hab. Piotr Rączka
 • 25 września 2015 r., Warszawa – konferencja pod patronatem Ministra Sprawiedliwości nt.: „Etyka zawodowa komornika sądowego”. Prelegenci z ONS: Prof. dr hab. Andrzej Marciniak, Prof. dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, Prof. dr hab. Zbigniew Rau, Prof. dr hab. Jakub Stelina, Tomasz Piłat Wiceprezes KRK
 • 26–27 maja 2015 r., Mikołajki – Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dla Komorników Sądowych. Prelegenci: prof. dr hab. Anna Wyrozumska, SSO Wiesław Grajdura, dr Grzegorz Julke, prof. dr hab. Mariusz Jabłoński, dr hab. Piotr Rączka, dr Marcin Uliasz, dr hab. Monika Michalska-Marciniak, SSR Andrzej Antkiewicz, SSR Kamil Kazimierczak, dr hab. Andrzej Grzegorz Harla, dr hab. Andrzej Herbet, prof. dr hab. Marek Kalinowski, dr hab. Ireneusz Kunicki, prof. dr hab. Andrzej Marciniak, prof. dr hab. Jacek Izydorczyk, dr hab. Józef Jagieła
 • 12 maja 2015 r. , Poznań – seminarium współorganizowane z Katedrą Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  Katedrą Prawa Cywilnego Handlowego i Ubezpieczeń UAM, Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji [PIIT], Naukową i Akademicką Siecią Komputerową NASK oraz Radą Sądu Polubownego nt.: IV Seminarium Arbitrów i Mediatorów Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Prelegenci z ONS : Prof. dr hab. Andrzej Marciniak, Prof. dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, Dyrektor Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy KRK Marcin Borek
 • 8 maja 2015 r., Sopot – konferencja poświęcona, między innymi, zmianom w przepisach dotyczących dziedziczenia oraz wskazywania sposobów egzekucji i procedury wyjawiania majątku przed komornikiem. Prelegenci: prof. dr hab. Andrzej Marciniak, dr hab. Ireneusz Kunicki, SSR Maciej Plaskacz, dr hab. Anna Machnikowska, Urszula Kamińska

 

 • 5 grudnia 2014 r., Lublin – konferencja współorganizowana przez Izbę Komorniczą w Lublinie. Tytuł: „Status prawny komornika sądowego w Polsce. Egzekucja sądowa świadczeń niepieniężnych”. Prelegenci: Tomasz Piłat, prof. dr hab. Mariusz Jabłoński, dr Marcin Uliasz, dr Grzegorz Ławnikowicz, prof. dr hab. Andrzej Jakubecki, dr hab. Andrzej Herbet, dr Olimpia Marcewicz, prof. dr hab. Marek Kalinowski, prof. dr hab. Andrzej Marciniak, Adrian Marczak, dr Rafał Łyszczek, Sylwester Bobowski, Sebastian Dunaj, Grzegorz Godlewski, Jerzy Kachnowicz, Katarzyna Mikołajczyk
 • 24 października 2014 r., Warszawa – konferencja pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości. Tytuł: „Informatyzacja postępowania egzekucyjnego. Stan aktualny. Perspektywy rozwoju”. Temat nadrzędny: wyzwania polskiego wymiaru sprawiedliwości wobec informatyzacji. Prelegenci: prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf, Marcin Borek, Marcin Czugan, Rafał Fronczek, Rafał Reiwer, dr hab. Andrzej Harla, prof. dr hab. A. Marciniak, dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, SSO w Tarnowie Wiesław Grajdura, prof. dr hab. Jacek Gołaczyński, dr Robert Górski, Agnieszka Kanarek, dr Macin Uliasz, dr hab. Ireneusz Kunicki, dr Józef Kolański, dr hab. Monika Michalska-Marciniak, Sławomir Szynalik, dr hab. Dariusz Szostek, Mariusz Starzonek, Hanna Gadomska, DariuszRystał SSA w Szczecinie
 • Kwiecień 2014 r., Szczecin – seminarium na temat stosunku sądowego postępowania egzekucyjnego w sprawach cywilnych do postępowania upadłościowego (referent: dr hab. K. Flaga-Gieruszyńska) oraz roli komornika sądowego w postępowaniu upadłościowym, w świetle przepisów o sądowym postępowaniu egzekucyjnym (referent: SSA w Szczecinie Dariusz Rystał).
 • Luty 2014 r., Gdańsk – seminarium na temat analogii w prawie egzekucyjnym (referent: dr M. Walasik) oraz opłat egzekucyjnych według art. 49 ustawy o komornikach sądowych w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (referent: SSA w Gdańsku Zbigniew Merchel).
 • Styczeń 2014 r., Kraków – seminarium na temat zasady egzekwowania kosztów egzekucji ustalonych przez komornika sądowego (referent: dr hab. J. Jagieła) oraz opłat egzekucyjnych według brzmienia art. 49 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji w brzmieniu zmienionym ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (referent: SSO w Tarnowie Wiesław Grajdura).

 

 • 21 października 2013 r., Warszawa – konferencja z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości (m.in. Jerzy Kozdroń, Wiceminister Sprawiedliwości), Samorządu Komorniczego, sędziów i gości z zagranicy. Tytuł: „Założenia projektu nowej ustawy o komornikach sądowych”. W trakcie konferencji wygłoszono 15 referatów.
 • Październik 2013 r., Lublin – seminarium na temat prawnych form działalności egzekucyjnej komornika sądowego i zasad prowadzenia kancelarii komorniczej (referent: dr hab. A. Herbet), skargi na czynności komornika (referent: dr P. Telenga), praktycznych aspektów tytułu wykonawczego (referent SSO w Lublinie: Alicja Zych) oraz dorobku publicystycznego Jana Tredera (referent: dr T. Banach). W seminarium uczestniczyło około 150 osób.
 • Wrzesień 2013 r., Sopot – ogólnopolskie sympozjum naukowe „W poszukiwaniu prawa dobrego i sprawiedliwego”. Sympozjum poświęcone pamięci Jana Tredera. Jego współorganizatorem była Izba Komornicza w Gdańsku.
 • Czerwiec 2013 r., Warszawa – seminarium na temat kosztów egzekucji sądowej w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (referent: prof. dr hab. A. Marciniak).
 • 23 maja 2013 r., Łódź – seminarium dyskusyjne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Tematyka poświęcona założeniom projektu ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.