Kontakt

Krajowa Rada Komornicza

Email: krk@komornik.pl
Tel.: +48 22 827 71 13
Faks: +48 22 827 29 76
Adres: ul.Szpitalna 4/10
00-031 Warszawa, Polska
Biuro czynne: 8.00-16.00
Konto: ING Bank Śląski S.A
25 1050 1764 1000 0090 3018 5699
Płatności za obwieszczenia o licytacjach
Ing Bank Śląski S.A.
nr 15 1050 1764 1000 0024 6426 9071

Biuro Prasowe

Przemysław Małecki 
Rzecznik Prasowy
Email: rzecznik.krk@komornik.pl
Tel: 606997382

Biuro Prasowe Krajowej Rady Komorniczej
Email: biuro.prasowe@komornik.pl

Inspektor Ochrony Danych, Patrycja Wojciechowska
Email: iod.krk.001@komornik.pl

Rzecznik Dyscyplinarny przy Krajowej Radzie Komorniczej

Email: rzecznik.dyscyplinarny@komornik.pl

Tel: + 48 22 828 48 07

Faks: + 48 22 506 50 22

Al. Jerozolimskie 133/62
02-304 Warszawa
Biuro czynne: 8.00-16.00

Komisja Dyscyplinarna przy Krajowej Radzie Komorniczej

Email: komisja.dyscyplinarna@komornik.pl

Tel: + 48 22 828 48 70

Faks: + 48 22 506 50 25

Al. Jerozolimskie 133/62
02-304 Warszawa
Sekretariat czynny: 8.00-16.00

Składnica Akt Krajowej Rady Komorniczej

Tel: + 58 712 90 50 wew. 2

Al. Parku Krajobrazowego 68, Łężyce
84-207 Koleczkowo

Infolinia Prawna

Tel: + 48 22 299 87 77
czynna tylko we wtorki w godz.: 9.00-15.00

Biuro Krajowej Rady Komorniczej nie jest upoważnione do świadczenia pomocy prawnej.
Biuro Krajowej Rady Komorniczej nie może w szczególności udzielać porad prawnych, odpowiadać na pytania prawne, dokonywać interpretacji przepisów prawa.
Akty prawne zamieszczane na stronie internetowej komornik.pl, mają charakter wyłącznie informacyjny.
Krajowa Rada Komornicza nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych aktów prawnych, ani za skutki wynikłe z ich wykorzystania.
Od początku roku 2016 na terenie całej Polski funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Więcej informacji https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/.

Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Komorniczej nie udziela porad prawnych, nie odpowiada na pytania prawne, nie dokonuje interpretacji przepisów prawa oraz nie przyjmuje skarg i wniosków od interesantów.

Wskazane dane teleadresowe oraz adres e-mail Rzecznika prasowego służą wyłącznie do kierowania zapytań przez dziennikarzy.