2015-04-15

KRK przy okrągłym stole o przemocy ekonomicznej

Krajowa Rada Komornicza wzięła udział w seminarium eksperckim w ramach projektu „Przemoc ekonomiczna – diagnoza i dyskusja o przeciwdziałaniu”, które odbyło się dzisiaj w Instytucie Spraw Publicznych.
Instytut Spraw Publicznych przy wsparciu Fundacji im. H. Bölla zrealizował badania dotyczące tego rodzaju przemocy, które obejmowały zarówno sondaż opinii publicznej na próbie reprezentatywnej, jak i wyniki badań jakościowych uwzględniające perspektywę większych i mniejszych miast. W dyskusji na temat wyników badań wzięli udział komornicy, przedstawiciele administracji rządowej,

2015-04-15

Komornicy z aplikacją do szacowania wartości pojazdów DEKRA

Komornicy sądowi będą mieli dostęp do specjalnej aplikacji, która pozwoli na szacowanie wartości pojazdów. Krajowa Rada Komornicza w porozumieniu z firmą DEKRA Polska wprowadza dedykowany program komputerowy na potrzeby komorników sądowych. Umożliwi on szacowanie wartości pojazdów w trakcie czynności zajęcia, z uwzględnieniem ich stanu technicznego – Bez wątpienia takie narzędzie umożliwi sporządzenie on-line wstępnego oszacowania wartości pojazdu, co w efekcie usprawni postępowanie egzekucyjne i pozwoli na obniżenie kosztów postępowania dla stron – tłumaczy prezes Krajowej Rady Komorniczej Rafał Fronczek.

2015-04-14

Krajowa Rada Komornicza bierze udział w Dniach Praktyk Prawniczych

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland serdecznie zaprasza do udziału w jubileuszowej X edycji Ogólnopolskich Dni Praktyk Prawniczych, które odbędą się w dniach 13-15 kwietnia 2015 we wszystkich Grupach Lokalnych ELSA Poland. W jubileuszowej edycji bierze udział Krajowa Rada Komornicza.
Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych to projekt odbywający się w tym samym terminie w 16 ośrodkach akademickich w całej Polsce, stworzony w odpowiedzi na zainteresowanie studentów praktyczną stroną zawodów prawniczych. Celem tego wydarzenia jest przybliżenie specyfiki poszczególnych zawodów prawniczych poprzez różnego rodzaju warsztaty,

2015-04-14

MPE- nowe narzędzie, wspierające postępowanie egzekucyjne

Monitor Postępowania Egzekucyjnego (MPE) – portal dostępowy dla komorników i wierzycieli w zakresie wymiany informacji o toczących się postępowaniach egzekucyjnych po raz pierwszy zostanie publicznie zaprezentowany podczas III Kongresu Regulacji Prawnych z Obszaru Zarządzania Wierzytelnościami. Wydarzenia, organizowanego przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych. Kongres ten zyskał sobie status międzysektorowego wydarzenia, ważnego dla merytorycznej oceny jakości otoczenia prawnego rynku zarządzania wierzytelnościami zarówno pierwotnymi, jak i wtórnymi. Stąd dla banków, telekomów, wierzycieli wtórnych, firm windykacyjnych, dla kancelarii prawnych, komorniczych to znakomita platforma do formułowania postulatów legislacyjnych,

Strona 96/109