2015-04-22

Walne Zgromadzenie CEHJ 21 kwietnia 2015 r. w Brukseli

cehj

W dniu 21 kwietnia br. w siedzibie Europejskiej Izby Komorników Sądowych (CEHJ) w Brukseli odbyło się Walne Zgromadzenie CEHJ, w którym udział wzięły delegacje Krajowych Izb Komorników Sądowych państw członkowskich z Węgier, Francji, Luksemburga, Belgii, Hiszpanii, Szkocji oraz Polski jak również delegacja Stowarzyszenia Komorników Sądowych z Włoch. Z ramienia Krajowej Rady Komorniczej w spotkaniu udział wziął Członek KRK Michał Nazim. Obradom WZ CEHJ przewodniczył Prezes CEHJ Patrick Sannino, pełniący jednocześnie funkcję Prezesa Krajowej Izby Komorników Sądowych Francji. Tradycyjnie omówiona została przez poszczególnych uczestników spotkania aktualna sytuacja faktyczna i prawna komorników sądowych w reprezentowanych w trakcie spotkania krajach. Przedstawione zostało sprawozdanie CEHJ z zakończonych prac w ramach europejskiego projektu EJL, jak również zaprezentowane zostały planowane działania CEHJ m.in. w ramach rozpoczętej przez Komisję Europejską reformy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1393/2007 z dnia 13 listopada 2007 r. dotyczącego doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych oraz współpracy z KE w zakresie opracowania formularzy europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 r. Przedstawione również zostały planowane działania CEHJ w ramach współpracy z Radą Unii Europejskiej w zakresie e-justice.