2015-04-15

Komornicy z aplikacją do szacowania wartości pojazdów DEKRA

Komornicy sądowi będą mieli dostęp do specjalnej aplikacji, która pozwoli na szacowanie wartości pojazdów. Krajowa Rada Komornicza w porozumieniu z firmą DEKRA Polska wprowadza dedykowany program komputerowy na potrzeby komorników sądowych. Umożliwi on szacowanie wartości pojazdów w trakcie czynności zajęcia, z uwzględnieniem ich stanu technicznego – Bez wątpienia takie narzędzie umożliwi sporządzenie on-line wstępnego oszacowania wartości pojazdu, co w efekcie usprawni postępowanie egzekucyjne i pozwoli na obniżenie kosztów postępowania dla stron – tłumaczy prezes Krajowej Rady Komorniczej Rafał Fronczek.

Program w prosty i łatwy sposób pozwoli komornikowi samodzielnie oszacować wartość pojazdu obniżając przy tym koszty. Obecnie, komornik przy wycenie pojazdów posiłkuje się różnymi źródłami, a gdy ma wątpliwości, co do wartości zajmowanej rzeczy powołuje biegłego do wyceny. Podobnie jest gdy dłużnik kwestionuje prawidłowość wyceny przy zajęciu. Wynagrodzenie biegłego ponosi ostatecznie dłużnik, a jeżeli egzekucja okaże się bezskuteczna koszty te obciążają wierzyciela.

Dzięki tej aplikacji komornik oraz obecne przy czynności strony, będą mogli poznać szacunkową wartość pojazdu. Dodatkowo w aplikacji wprowadzono też możliwość przesłania zlecenia bezpośrednio do Rzeczoznawcy DEKRA, w przypadku czynności egzekucyjnych dot. skomplikowanych obiektów. Wykluczy to możliwość niewłaściwego ich oszacowania.

Aplikacja dostępna będzie na urządzenia mobilne, co pozwoli na wycenę podczas czynności. Komornicy rozpoczną korzystanie z programu już w pod koniec kwietnia.

Więcej informacji:

Tomasz Walewski

tel. 784 058 868

tomasz.walewski@dekra.pl

DEKRA to światowy lider usług badań technicznych pojazdów, rzeczoznawstwa, certyfikacji, badań wyrobów, nadzorów inwestycyjnych oraz rozwoju personelu, który działa w 50 krajach oraz zatrudnia blisko 35 000 pracowników. W obszarze motoryzacji DEKRA wykonuje rocznie 23 mln badań technicznych pojazdów oraz około 1 mln ekspertyz rzeczoznawczych. DEKRA Polska w obszarze usług eksperckich posiada sieć 250 Rzeczoznawców i wykonuje rocznie ponad 85 tys. ekspertyz.