2020-07-20

VII edycja Konkursu na najlepszą pracę magisterską

Krajowa Rada Komornicza ogłasza VII edycję Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego oraz ustroju organów egzekucyjnych (dalej „Konkurs”).
Konkurs kierowany jest do studentów i absolwentów Wydziałów Prawa i Administracji uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie stanowiące podstawę egzaminu magisterskiego przeprowadzonego w roku akademickim 2019/2020.
Zgłoszenia należy dokonać do 30 grudnia 2020 r., przesyłając lub dostarczając osobiście jeden pisemny egzemplarz pracy wraz z jej wersją elektroniczną na adres:
Krajowa Rada Komornicza w Warszawie,

2020-06-30

Gratulacje dla Prof. nadzw. dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej Prorektor ds. organizacji ...

2020-06-22

Korekta planu pracy ONS w Warszawie na II półrocze 2020r. w związku z wystąpieniem pan...

Poniżej zamieszczamy korektę planu pracy ONS w Warszawie na II półrocze 2020r. w związku z wystąpieniem pandemii covid – 19

2020-06-05

Biuro podawcze KRK – ograniczenia

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym (koronawirus SARS-CoV-2) od dnia 12 marca 2020 r. do odwołania zawieszone zostaje przyjmowanie interesantów w Biurze Krajowej Rady Komorniczej.
W sprawach pilnych należy kontaktować się telefonicznie pod numerem 22 827 71 13 lub mailowo pod adresem 
Korespondencję tradycyjną można kierować wyłącznie za pośrednictwem operatora pocztowego.

Strona 8/85