2023-11-02

Jubileusz 25-lecia Izby Komorniczej w Białymstoku

W dniu 28 września 2023 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Izby Komorniczej w Białymstoku oraz uroczysta gala z okazji Jubileuszu 25-lecia Izby Komorniczej w Białymstoku. W uroczystości uczestniczyło wielu znamienitych gości oraz przedstawicieli z różnych środowisk prawniczych, między innymi: Krzysztof Adamiak – Prezes Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, Jolanta Korwin-Piotrowska – Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku, Paweł Dzienis – Prezes Sądu Rejonowego w Białymstoku, Bogusław Dobrowolski – Sędzia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, Marcin Czapski – Wiceprezes Sądu Okręgowego w Olsztynie, dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska – profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, adwokat Jowita Natalia Grochowska – Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku, radca prawny Joanna Beata Kamieńska – Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku, Sławomir Szynalik – Prezes Krajowej Rady Komorniczej.
Jubileusz poprowadził Komornik Michał Maciejczyk, Przewodniczący Rady Izby Komorniczej w Białymstoku. W swoim wystąpieniu podkreślił on przede wszystkim zaangażowanie w działalność na rzecz samorządu komorniczego wszystkich członków Izby, a w szczególności determinację i osobiste nakłady pracy każdego z dotychczasowych Przewodniczących. Jednocześnie zwrócił uwagę na stale rozwijającą się współpracę pomiędzy wszystkimi środowiskami prawniczymi oraz jej znaczący wkład w poprawę wizerunku Komornika Sądowego i szeroko pojętą egzekucję.
Podczas obchodów wręczono osobom szczególnie zasłużonym dla samorządu komorniczego i egzekucji sądowej honorowe odznaczenia oraz nadano tytuł Honorowego Przewodniczącego Rady Izby Komorniczej w Białymstoku pierwszemu Komornikowi pełniącemu tę funkcję w latach 1998-2001, śp. Tomaszowi Kalinowskiemu.
Jubileusz stanowił doskonałą okazję do rozmów i wymiany doświadczeń między komornikami, prawnikami oraz innymi gośćmi.