2015-06-01

Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym – wywiad z Prezesem KRK cz. I

uprzejmie zamieszczamy pierwszą część wywiadu z Prezesem Krajowej Rady Komorniczej Rafałem Fronczkiem nt. informatyzacji procedury egzekucyjnej.
Ewa Bieda: Kilka dni temu, a dokładnie 27 maja Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Co ta nowelizacja zmieni w pracy komornika?

2015-05-29

III Squashowe Mistrzostwa Polski Prawników

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 20 czerwca 2015 r. na terenie Centrum Rekreacyjno – Sportowego Fairplayce w Poznaniu odbędą się III Squashowe Mistrzostwa Polski Prawników. Impreza objęta jest honorowym patronatem Prezydium Zarządu Głównego Zrzeszenia Prawników Polskich oraz Polskiej Federacji Squasha oraz wspierana jest przez Komisję Sportu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. W imieniu Organizatorów serdecznie zachęcamy do udziału.

2015-05-28

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego

W dniu 28 maja 2015 r. w siedzibie Sądu Najwyższego odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego poświęcone informacji o działalności Sądu Najwyższego w roku 2014.
W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych i instytucji wymiaru sprawiedliwości oraz przedstawiciele samorządów zawodów prawniczych. Krajową Radę Komorniczą reprezentował prezes KRK Rafał Fronczek.

2015-05-22

Seminarium poświęcone problematyce domen internetowych

Krajowa Rada Komornicza serdecznie zaprasza do udziału w IV Seminarium Arbitrów i Mediatorów Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, odbędzie się w dniu 12 maja 2015 r. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Seminarium zostało wpisane w obchody Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego i dotyczyć będzie merytorycznych i formalnych aspektów prowadzonych postępowań przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy PIIT. Po raz pierwszy analizie poddana zostanie problematyka zabezpieczenia i zajęcia nazwy domeny internetowej.

Strona 91/109