2015-04-22

Walne Zgromadzenie CEHJ 21 kwietnia 2015 r. w Brukseli

W dniu 21 kwietnia br. w siedzibie Europejskiej Izby Komorników Sądowych (CEHJ) w Brukseli odbyło się Walne Zgromadzenie CEHJ, w którym udział wzięły delegacje Krajowych Izb Komorników Sądowych państw członkowskich z Węgier, Francji, Luksemburga, Belgii, Hiszpanii, Szkocji oraz Polski jak również delegacja Stowarzyszenia Komorników Sądowych z Włoch. Z ramienia Krajowej Rady Komorniczej w spotkaniu udział wziął Członek KRK Michał Nazim. Obradom WZ CEHJ przewodniczył Prezes CEHJ Patrick Sannino, pełniący jednocześnie funkcję Prezesa Krajowej Izby Komorników Sądowych Francji.

2015-04-16

Komunikat po posiedzeniu Krajowej Rady Komorniczej z 14 kwietnia 2015 r.

Przedstawiamy komunikat po posiedzeniu Krajowej Rady Komorniczej, które odbyło się w dniu 14 kwietnia 2015 r. w Rzeszowie.

2015-04-15

KRK przy okrągłym stole o przemocy ekonomicznej

Krajowa Rada Komornicza wzięła udział w seminarium eksperckim w ramach projektu „Przemoc ekonomiczna – diagnoza i dyskusja o przeciwdziałaniu”, które odbyło się dzisiaj w Instytucie Spraw Publicznych.
Instytut Spraw Publicznych przy wsparciu Fundacji im. H. Bölla zrealizował badania dotyczące tego rodzaju przemocy, które obejmowały zarówno sondaż opinii publicznej na próbie reprezentatywnej, jak i wyniki badań jakościowych uwzględniające perspektywę większych i mniejszych miast. W dyskusji na temat wyników badań wzięli udział komornicy, przedstawiciele administracji rządowej,

2015-04-15

Komornicy z aplikacją do szacowania wartości pojazdów DEKRA

Komornicy sądowi będą mieli dostęp do specjalnej aplikacji, która pozwoli na szacowanie wartości pojazdów. Krajowa Rada Komornicza w porozumieniu z firmą DEKRA Polska wprowadza dedykowany program komputerowy na potrzeby komorników sądowych. Umożliwi on szacowanie wartości pojazdów w trakcie czynności zajęcia, z uwzględnieniem ich stanu technicznego – Bez wątpienia takie narzędzie umożliwi sporządzenie on-line wstępnego oszacowania wartości pojazdu, co w efekcie usprawni postępowanie egzekucyjne i pozwoli na obniżenie kosztów postępowania dla stron – tłumaczy prezes Krajowej Rady Komorniczej Rafał Fronczek.

Strona 89/103