2015-05-22

Seminarium poświęcone problematyce domen internetowych

Krajowa Rada Komornicza serdecznie zaprasza do udziału w IV Seminarium Arbitrów i Mediatorów Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, odbędzie się w dniu 12 maja 2015 r. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Seminarium zostało wpisane w obchody Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego i dotyczyć będzie merytorycznych i formalnych aspektów prowadzonych postępowań przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy PIIT. Po raz pierwszy analizie poddana zostanie problematyka zabezpieczenia i zajęcia nazwy domeny internetowej. W gronie wybitnych specjalistów dyskutowane będą także zagadnienia, które budzą rozbieżności w orzecznictwie Sądu Polubownego, w tym m.in. problem nieaktywnych stron oznaczonych nazwą domeny zawierającą znak towarowy, klasyfikacja umowy „o rejestrację” domeny internetowej.

Organizatorami Seminarium są Katedra Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, Katedra Prawa Cywilnego Handlowego i Ubezpieczeń UAM, Krajowa Rada Komornicza, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji [PIIT], Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NASK oraz Rada Sądu Polubownego.

Seminarium jest otwarte dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką domen internetowych.

Poniżej przedstawiamy treść zaproszenia Prezesa Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT wraz ze szczegółową agendą Seminarium.

Zaproszenie

Agenda