2015-03-26

Czy można wyjść ze spirali zadłużenia?

Ponad dwa miliony osób w Polsce nie radzi sobie ze spłatą długów. Dla wielu z nich to osobista tragedia. – Sytuacji zadłużenia towarzyszą lek i wstyd. Długi to coś, co atakuje poczucie własnej wartości – mówi Roman Pomianowski ze stowarzyszenia Program Wsparcia Zadłużonych, który od dwóch lat organizuje dla dłużników specjalistyczną pomoc.

2015-03-23

Powołano Radę Programową KRP z obszaru zarządzania wierzytelnościami

Ocena najistotniejszych przepisów, regulujących funkcjonowanie rynku wierzytelności i postulaty zmian w kierunku rozwiązań, racjonalizujących i ułatwiających obrót wierzytelnościami staną się przedmiotem debaty praktyków gospodarczych oraz organizacji samorządowych podczas Kongresu Regulacji Prawnych z Obszaru Zarządzania Wierzytelnościami. Wyłoniono Radę Programową wydarzenia, które po raz trzeci zorganizuje Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych.

2015-03-22

Prezes KRK w rankingu 50 najbardziej wpływowych prawników

Ogłoszony przez Dziennik Gazetę Prawną -„Ranking 50 najbardziej wpływowych prawników” to najbardziej prestiżowe wydarzenie w świecie prawników. Po raz kolejny znalazł się w nim prezes Krajowej Rady Komorniczej Rafał Fronczek. 

2015-03-16

III Kongres Regulacji prawnych z obszaru zarządzania wierzytelnościami

 
W dniu 21 kwietnia 2015 roku w Hotelu Marriott w Warszawie odbędzie się III Kongres Regulacji prawnych z obszaru zarządzania wierzytelnościami. Organizatorem Kongresu jest Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców (KPF). Honorowy patronat nad Kongresem objęli Minister Sprawiedliwości i Krajowa Rada Komornicza. Kongres poświęcony regulacjom w obszarze zarządzania wierzytelnościami ma na celu omówienie najistotniejszych zmian i postulatów legislacyjnych w zakresie szeroko pojętego zarządzania wierzytelnościami. W trakcie Kongresu podjęta zostanie dyskusja na tematy związane między innymi z obrotem wierzytelnościami hipotecznymi w związku z aktualnym i postulowanym stanem prawnym,

Strona 98/109