2015-04-01

Uwaga! Fałszywy komornik znowu aktywny

Krajowa Rada Komornicza uprzejmie informuje o osobie bądź osobach podszywających się pod komorników sądowych i asesorów.

Jak wynika z uzyskanych informacji, fałszywy „asesor”, posługując się imieniem i nazwiskiem istniejącego asesora Krzysztofa Jaworskiego oraz adresem istniejącej kancelarii, podając się za pracownika Pani komornik Jolanty Murawskiej dokonuje zajęć kont bankowych, podając przy tym nieprawdziwe dane, sfałszowane podpisy, fałszywy numer konta 44203000451110000002839570, na który  należy dokonywać wpłat i telefon kontaktowy nie należący do Kancelarii Komorniczej.

W przypadku powzięcia wiadomości o opisanych wyżej działaniach bądź innych czynach wyczerpujących znamiona przestępstwa należy niezwłocznie zawiadamiać organy ścigania.