2015-05-05

Komunikat w zw. z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości

Poniżej uprzejmie przedstawiamy komunikat w sprawie możliwości wznowienia postępowań podatkowych w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Macikowski (sygn. C-499/13).

2015-04-24

Seminarium KNF w Warszawie poświęcone egzekucji sądowej

W dniu 29 maja 2015 roku w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym UOKiK (vis-a-vis hotelu Gromada) w Warszawie, Pl. Powstańców Warszawy 1 odbędzie sięseminarium organizowane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach projektu CEDUR (Centrum dla Uczestników Rynku Finansowego) pt.: „Egzekucja sądowa z tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych”. Celem seminarium jest przedstawienie przebiegu egzekucji z jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym. Zagadnienie to zostanie poprzedzone wyjaśnieniem statusu prawnego jednostek uczestnictwa, jaki wynika z ustawy o funduszach inwestycyjnych. W szczególności wyjaśnienia wymaga,

2015-04-22

II edycja Konkursu na najlepszą pracę magisterską

Krajowa Rada Komornicza ogłasza II edycję Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego oraz ustroju organów egzekucyjnych (dalej „Konkurs”).
Konkurs kierowany jest do studentów i absolwentów Wydziałów Prawa i Administracji uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie stanowiące podstawę egzaminu magisterskiego przeprowadzonego w roku akademickim 2014/2015. Termin zgłaszania prac upływa w dniu 30 października 2015 r. W ramach Konkursu przewidziane zostały nagrody pieniężne.

2015-04-22

Walne Zgromadzenie CEHJ 21 kwietnia 2015 r. w Brukseli

W dniu 21 kwietnia br. w siedzibie Europejskiej Izby Komorników Sądowych (CEHJ) w Brukseli odbyło się Walne Zgromadzenie CEHJ, w którym udział wzięły delegacje Krajowych Izb Komorników Sądowych państw członkowskich z Węgier, Francji, Luksemburga, Belgii, Hiszpanii, Szkocji oraz Polski jak również delegacja Stowarzyszenia Komorników Sądowych z Włoch. Z ramienia Krajowej Rady Komorniczej w spotkaniu udział wziął Członek KRK Michał Nazim. Obradom WZ CEHJ przewodniczył Prezes CEHJ Patrick Sannino, pełniący jednocześnie funkcję Prezesa Krajowej Izby Komorników Sądowych Francji.

Strona 94/109