2015-05-08

„Dane przemawiają na korzyść komorników” – felieton Prezesa KRK

opinia_prawna (1)

Polecamy uwadze felieton Prezesa Krajowej Rady Komorniczej Rafała Fronczka pt. „Dane przemawiają na korzyść komorników”, który ukazał się w Dzienniku Gazeta Prawna w dniu 7 maja 2015 r. Autor nawiązuje do pojawiających się w ostatnim czasie doniesień medialnych dotyczących zawodu komornika, rzekomo rosnącej liczby skarg na czynności podejmowane przez komorników, a także postępowań dyscyplinarnych prowadzonych przeciwko członkom tej profesji.

Jak wskazuje autor felietonu „w ubiegłym roku do komorników wpłynęło 5,6 mln spraw. Do sądów rejonowych trafiło zaś nieco ponad 70 tyś. skarg w trybie nadzoru judykacyjnego. Z tego uwzględniono ok 8 tyś, czyli nieco ponad 11 proc. Jednocześnie jest to tylko 0,1 proc. liczby spraw, które napłynęły do komorników. A trzeba jeszcze wziąć pod uwagę, że w każdej sprawie podejmowanych jest co najmniej kilka czynności, co oznacza, że sąd uchyla mniej niż promil z nich”.