2015-05-12

Fałszywe tytuły wykonawcze przeciwko spółkom paliwowym

Krajowa Rada Komornicza apeluje do komorników sądowych o zachowanie szczególnej ostrożności w związku występującymi (na terenie całego kraju) niebezpiecznymi przypadkami kierowania przez spółkę Advance Invest OU w Tallinie do kancelarii komorniczych wniosków egzekucyjnych w postaci orzeczenia sądu polubownego zaopatrzonego w oryginalną klauzulę wykonalności. Egzekucje wszczynane są przeciwko spółkom paliwowym. W związku z powyższym należy zachować szczególną staranność przy weryfikacji autentyczności składanych tytułów, zaś o każdym przypadku podejrzenia podrobienia dokumentu i użycia go za autentyczny oraz usiłowaniu wyłudzenia należy niezwłocznie zawiadomić Prokuraturę Okręgową w Poznaniu oraz Krajową Radę Komorniczą.

2015-05-08

„Dane przemawiają na korzyść komorników” – felieton Prezesa KRK

Polecamy uwadze felieton Prezesa Krajowej Rady Komorniczej Rafała Fronczka pt. „Dane przemawiają na korzyść komorników”, który ukazał się w Dzienniku Gazeta Prawna w dniu 7 maja 2015 r. Autor nawiązuje do pojawiających się w ostatnim czasie doniesień medialnych dotyczących zawodu komornika, rzekomo rosnącej liczby skarg na czynności podejmowane przez komorników, a także postępowań dyscyplinarnych prowadzonych przeciwko członkom tej profesji.

2015-05-08

KE ws. skargi KRK dot. opodatkowania sprzedaży w trybie egzekucyjnym

Przedstawiamy pismo Komisji Europejskiej z dnia 29 kwietnia 2015 r. w związku ze skargą Krajowej Rady Komorniczej z 02 lutego 2012 r. dotyczącej kwestii związanych z opodatkowaniem sprzedaży w trybie egzekucyjnym, zarejestrowanej pod sygn. DE/VAT/12/CHAP 437.

2015-05-07

Aplikacja DEKRA Komornik – sprawne szacowanie wartości pojazdu

Aplikacja DEKRA Komornik to program który w prosty i łatwy sposób pozwoli komornikowi samodzielnie oszacować wartość pojazdu obniżając przy tym koszty. Obecnie, komornik przy wycenie pojazdów posiłkuje się różnymi źródłami, a gdy ma wątpliwości co do wartości zajmowanej rzeczy powołuje biegłego do wyceny. Podobnie jest gdy dłużnik kwestionuje prawidłowość wyceny przy zajęciu. Wynagrodzenie biegłego ponosi ostatecznie dłużnik, a jeżeli egzekucja okaże się bezskuteczna koszty te obciążają wierzyciela. Dzięki tej aplikacji komornik oraz obecne przy czynności strony będą mogli poznać szacunkową wartość pojazdu.

Strona 93/109