2015-05-22

Rada Europy i UIHJ – Pierwsze Globalne Forum Egzekucyjne w Strasburgu

radaeuropy

W dniu 10 grudnia br. w siedzibie Rady Europy w Strasburgu odbyło się Pierwsze Globalne Forum Egzekucyjne pt.”Skuteczność Cywilnych Procedur Egzekucyjnych w Europie”, zorganizowane przez UIHJ we współpracy z CEPEJ. Okazją tego szczególnego wydarzenia była piąta rocznica uchwalenia Ogólnych Wytycznych CEPEJ. W obradach Forum udział wzięli licznie przybyli Goście, reprezentując zarówno państwa europejskie jak również państwa kontynentu afrykańskiego oraz azjatyckiego. Obecni byli zarówno przedstawiciele samorządów komorniczych jak również delegacje Ministerstw Sprawiedliwości, urzędnicy instytucji europejskich oraz pracownicy naukowi licznych uniwersytetów. Z ramienia Krajowej Rady Komorniczej udział w Pierwszym Globalnym Forum Egzekucyjnym wziął Członek Krajowej Rady Komorniczej Michał Nazim.