2015-06-12

Nadzwyczajne posiedzenie Krajowej Rady Komorniczej

W związku z interpretację ogólną Ministra Finansów z 09 czerwca 2015 r. uznającą wykonywane przez komornika sądowego czynności za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, Rafał Fronczek Prezes Krajowej Rady Komorniczej podjął decyzję o zwołaniu w dniu 17 czerwca br. (środa) nadzwyczajnego posiedzenia Krajowej Rady Komorniczej. W dniu wczorajszym poczyniono wstępne ustalenia z Ministerstwem Finansów. Aktualnie opracowywane są analizy ekspertów w zakresie przedmiotowej problematyki.

2015-06-11

Interpretacja MF – komornik podatnikiem podatku VAT

W załączeniu uprzejmie przedstawiamy pismo informacyjne Ministerstwa Finansów z dnia 10 czerwca 2015 roku wraz z interpretację ogólną Ministra Finansów z 09 czerwca 2015 r. uznającą wykonywane przez komornika sądowego czynności za podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Interpretacja przewiduje zwolnienie komornika z obowiązku zapłaty podatku VAT z tytułu wykonywanych czynności za wynagrodzeniem do końca września 2015 r.

2015-06-08

KRK w sprawie zmian dotyczących postępowania dyscyplinarnego

Poniżej uprzejmie przedstawiamy stanowisko Krajowej Rady Komorniczej zgłoszone do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji w zakresie dotyczącym postępowania dyscyplinarnego (druk sejmowy nr 3451).

 

2015-06-08

II Dolnośląski Kongres Kobiet we Wrocławiu

Brak przemocy prowadzi do najwyższej etyki, która jest celem całej ewolucji.
Dopóki nie przestaniemy krzywdzić innych żywych stworzeń,
ciągle będziemy dzikusami.
Thomas Alva Edison
30 maja we Wrocławiu po raz drugi odbył się Dolnośląski Kongres Kobiet, wydarzenie pod przewodnim hasłem „Kobiety potencjałem Dolnego Śląska” poświęcone szeroko rozumianej problematyce i potrzebie zwalczania stereotypów kulturowych, z jakimi spotykamy się na co dzień w różnych sferach. Żądanie równości jest głównym postulatem w nowoczesnym życiu polityczno-prawnym,

Strona 90/109