2011-10-04

Reforma egzekucji sądowej w Kazachstanie

Reforma egzekucji sądowej w Kazachstanie

Źródło: Wikimedia Commons. Ałmaty. Kazachstan

Agencja do Spraw Międzynarodowej Współpracy Prawnej, będąca jednostką Ministerstwa Sprawiedliwości aktualnie wdraża program (projekt) europejski dotyczący wsparcia sektoru wymiaru sprawiedliwości Kazachstanu, w ramach którego poszukuje obecnie ekspertów gotowych do udziału w krótkoterminowych działaniach (misjach, projektach), których celem jest przygotowanie i wprowadzenie reformy egzekucji sądowej cywilnej w Kazachstanie. Proszę o zgłaszanie kandydatur na adres biura Krajowej Rady Komorniczej.

2011-09-26

Konkursowy egzamin na aplikację komorniczą

Konkursowy egzamin na aplikację komorniczą

Egzaminy na aplikację 2011

Przedstawiamy wyniki konkursowego egzaminu na aplikację komorniczą, który odbył się 24 września 2011 r.Konkursowy egzamin na aplikację komorniczą odbył się w dniu 24 września 2011 r. w trzech ośrodkach:
1/ obszar właściwości izb komorniczych: w Warszawie, w Łodzi, w Lublinie oraz w Białymstoku;

2011-09-26

III Ogólnopolska Konferencja Samorządów Zaufania Publicznego

III Ogólnopolska Konferencja Samorządów Zaufania Publicznego

III Ogólnopolska Konferencja Samorządów Zaufania Publicznego Samorządna Rzeczpospolita

Przedstawiamy informację z III Ogólnopolskiej Konferencji Samorządów Zaufania Publicznego „Samorządna Rzeczpospolita”.24 września 2011 r. odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Samorządów Zaufania Publicznego „Samorządna Rzeczpospolita” zorganizowana przez Łódzkie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.

2011-07-20

Kampania Społeczna "Zimowy Patrol"

Kampania Społeczna „Zimowy Patrol”

Przedstawiamy prośbę Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi” o wsparcie kampanii społecznej „Zimowy Patrol”.Otwarte Drzwi są znane także w mieście. Wśród partnerów instytucjonalnych: urzędów, przedsiębiorców, innych organizacji społecznych nie brak takich, które dają się „zarazić” wizją lepszego świata.
Dzięki temu udaje się zrealizować nowatorskie przedsięwzięcia, jak choćby projekt „Druga Szansa” realizowany wspólnie z Urzędem Dzielnicy Wola i schroniskiem Przystań prowadzonym przez Caritas. Przedsięwzięcie to jest nie tylko powszechnie rekomendowaną dobrą praktyką działania,

Strona 90/91