2015-06-18

Alimenty to nasza wspólna sprawa

W Sejmie odbyła się konferencja zorganizowana przez Wicemarszałkinię Sejmu RP Wandę Nowicką oraz Stowarzyszenie Poprawy Spraw Alimentacyjnych Dla Naszych Dzieci. Celem debaty było nawiązanie dialogu społecznego w sprawie niealimentacji. W imieniu Krajowej Rady Komorniczej w konferencji uczestniczył Tomasz Fornalski – rzecznik prasowy Lubelskiej Izby Komorniczej. Wśród uczestników debaty byli przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, przedstawiciel Najwyższej Izby Kontroli oraz przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji zajmujących się problematyką alimentów. Zaproszeni goście przedstawili swoje stanowisko i propozycje zmian w regulacjach prawnych dotyczących kwestii alimentów. Niemalże wszyscy obecni zgodzili się z tym, iż niealimentacja to problem społeczny i mentalny. Dotyczy nie tylko osób, które nie łożą na własne dzieci, ale także wszystkich, który w sposób pośredni lub bezpośredni przyczyniają się do tego, że dłużnicy nie płacą swoich zobowiązań. Nie płacą- nie dlatego, że nie mają na to środków, ale dlatego że nie chcą. Unikają także odpowiedzialności karnej za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego. Tomasz Fornalski – przedstawiciel KRK, omówił jak wygląda postępowanie egzekucyjne w sprawach o należności alimentacyjne oraz wybrane problemy egzekucji alimentów od strony tych, którzy je egzekwują. „Faktycznie milion dzieci w Polsce czeka na alimenty egzekwowane przez komorników. Prowadzimy 600 tysięcy takich spraw, co roku wpływa nowych 60 tysięcy nowych – mówił w swoim wystąpieniu – W Polsce zauważamy społeczne przyzwolenie na niepłacenie swoich zobowiązań. Brak jest potępienia postawy dłużnika, który nie płaci alimentów – nie mówi się o nim wprost, że to oszust, który ucieka z majątkiem przed swoimi dziećmi okradając je. Patrzymy na niego trochę jak na zaradnego cwaniaka, który wykiwał komornika. Chcę podkreślić jedno – on nie wykiwał komornika, a okradł własne dzieci. Przedstawiciel KRK przypomniał, że aby poprawić świadomość prawną w kwestii alimentów, Komornicy tworzą kampanie społeczne na temat alimentów. W 2013r. samorząd komorniczy zorganizował Dzień Otwarty Komorników poświęcony problematyce alimentów w Polsce. Pod hasłem „Twoje Alimenty – nasza wspólna sprawa” udzielono szeregu porad prawnych głównie wierzycielom. W tym samym roku uruchomiono także stronę www.twojealimenty.pl , na której można znaleźć wszelkie informacje dotyczące tej kwestii, wzory dokumentów, odpowiedzi na pytania związane z egzekucją alimentów. Tomasz Fornalski przedstawił procedowanie aktualnie zmiany dotyczące postępowania egzekucyjnego, które ułatwia egzekwowanie należności wierzycielom. Wprowadzone zostaną elektronicze rozwiązania w postępowaniu egzekucyjnym w zakresie bezpośredniego dokonywania zajęć, czy przeprowadzania e- licytacji ruchomości. Już teraz działające rozwiązania pozwalają na szybkie i skuteczniejsze odnalezienie majątku dłużników, a nowe jeszcze tę skuteczność zwiększą. Zmieni sie tez sposób i tryb odbierania wyjawienia mienia przez dłużników oraz odpowiedzialność za niedostosowanie się do nałozonego obowiązku, co przy egzekucji alimentów ma szczególne znaczenie. Organizatorzy konferencji podziękowali komornikom sądowym za to, że zaangażowali się w rozwiązanie problemu społecznego, jakim jest niepłacenie alimentów w Polsce. Strona rządowa również wyraźnie dostrzega ten problem. Zarówno komornicy, jak i przedstawiciele strony rządowej oraz pozarządowe organizacje społeczne liczą na utworzenie zespołu złożonego z ekspertów i ludzi, którzy na co dzień spotykają się z niepłecaniem zobowiązań alimentacyjnych, celem przeprowadzenia kampanii społecznej podnoszącej świadomość obywateli w zakresie obowiązku alimentacyjnego. Liczymy na to, iż niepłacenie zobowiązań alimentacyjnych w Polsce będzie nie tylko ujmą i hańbą dla dłużnika alimentacyjnego, ale realnym przestępstwem – podsumowali organizatorzy.