2018-12-21

Życzenia

2018-11-29

Ostrzeżenie o fałszywych tytułach wykonawczych

Krajowa Rada Komornicza apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w związku z pojawiającymi się po raz kolejny przypadkami kierowania do kancelarii komorniczych wniosków egzekucyjnych z podrobionymi tytułami wykonawczymi. Do wniosków egzekucyjnych załączane są fałszywe tytuły wykonawcze w postaci wyroków Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, Wydziału I Cywilnego z dnia 31 stycznia 2018 r., Sygn.akt I Aga 57/18  zaopatrzone w klauzulę wykonalności z dnia 18 czerwca 2018 r. Wnioski o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, do których załączone są fałszywe tytuły wykonawcze podpisane są przez pełnomocnika wierzyciela adw.

2018-11-23

Kondolencje

Krajowa Rada Komornicza z głębokim żalem zawiadamia, że w dniu 22 listopada 2018 r.
zmarł nasz Kolega Mariusz Siwiec
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie
Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia.

2018-11-22

Zatrzymanie „komornika” – sprostowanie

W nawiązaniu do doniesień medialnych o zatrzymaniu w dniu 22 listopada 2018 r. przez CBA Naczelnika Urzędu Skarbowego i „komornika” w Ostrowi Mazowieckiej w związku z podejrzeniem przyjęcia łapówki, Krajowa Rada Komornicza wyjaśnia, iż NIE CHODZI O KOMORNIKA SĄDOWEGO, lecz o KOMORNIKA SKARBOWEGO.
 
KOMORNIK SKARBOWY jest kierownikiem komórki organizacyjnej urzędu skarbowego prowadzącej egzekucję administracyjną, odnoszącą się do należności publicznoprawnych (m.in. podatków, opłat, kar czy grzywien wymierzanych przez organy administracji publicznej).

Strona 9/75
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.