2020-01-15

Uwaga! Kolejne próby wyłudzenia na „SMS”

Krajowa Rada Komornicza apeluje o zachowanie ostrożności w związku z rozsyłanymi po raz kolejny wiadomościami SMS o rzekomym zadłużeniu na niewielkie kwoty. Osoba bądź osoby podszywające się pod  komorników zawiadamiają o wszczęciu postępowania z powodu braku spłaty długu i wzywają do natychmiastowej zapłaty pod przesłanym w treści wiadomości linkiem.
Rozsyłane wiadomości SMS stanowią w istocie usiłowanie wyłudzenia. Zawarte w treści wiadomości linki odsyłać mogą do złośliwego oprogramowania,  które prowadzić może do nieodwracalnych skutków w systemach informatycznych,

2020-01-08

Nowe władze samorządowe

Informujemy, że Krajowa Rada Komornicza VII kadencji wybrała na swoim pierwszym posiedzeniu następujące władze samorządowe:

Prezes Krajowej Rady Komorniczej: dr Rafał Łyszczek Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej
Wiceprezes Krajowej Rady Komorniczej: Sławomir Szynalik Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce
Sekretarz Krajowej Rady Komorniczej: Maciej Barski Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie
Skarbnik Krajowej Rady Komorniczej: Tadeusz Święcicki Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Malborku

Serdecznie gratulujemy!

2019-12-13

Konferencja „Odpowiedzialność dyscyplinarna osób wykonujących prawnicze zawody zaufa...

Krajowa Rada Komornicza informuje, iż dniu 12 grudnia 2019 r. w Toruniu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawniczych Zawodów Zaufania Publicznego pt.: „Odpowiedzialność dyscyplinarna osób wykonujących prawnicze zawody zaufania publicznego”. Organizatorem Konferencji był Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Krajowa Rada Komornicza reprezentowana była przez Panią Joannę Sawicką-Iwaniuk  Przewodniczącą Komisji Dyscyplinarnej przy KRK.

 

2019-12-11

Wyniki VI edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską

Krajowa Rada Komornicza informuje, iż Sąd Konkursowy VI edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego oraz ustroju organów egzekucyjnych nie przyznał pierwszej nagrody w tej edycji Konkursu.
Sąd Konkursowy zdecydował o przyznaniu następujących nagród:
nagroda II stopnia – Krstulović Konrad Damir  za pracę „Protokół stanu faktycznego w postępowaniu cywilnym”
nagroda III stopnia – Jarubasz Karolina za pracę „Nadzór judykacyjny nad czynnościami komornika”.
Wszystkim uczestnikom VI edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego oraz ustroju organów egzekucyjnych serdecznie dziękujemy!

Strona 9/83