2020-09-29

Konkurs na książkę prawniczą

Poniżej zamieszczamy pismo Redakcji miesięcznika “Przegląd Sądowy” i Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. ogłaszające dwunastą edycję Konkursu na książkę prawniczą najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości.

2020-09-29

Konferencja on line: Praktyka wobec nowelizacji postępowania cywilnego – konsekwencje z...

 
Zapraszamy Państwa do udziału w organizowanej pod patronatem Krajowej Rady Komorniczej przez Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o konferencji on-line:
Praktyka wobec nowelizacji postępowania cywilnego – konsekwencje zmian, która odbędzie się w dniach 4-5 listopada 2020 r.
Dwa dni konferencji wypełnią wykłady i dyskusje poświęcone zagadnieniom:

koncentracji materiału procesowego,
posiedzenia przygotowawczego,
postępowania dowodowego,
kosztów postępowania,
środków zaskarżenia,
postępowania gospodarczego,

2020-09-24

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Odpowiedzialność prawna komornika sądowego”, for...

Krajowa Rada Komornicza informuje, iż dniu 09 października 2020 r. we Wrocławiu odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Odpowiedzialność prawna komornika sądowego”.
Organizatorem Konferencji jest Izba Komornicza we Wrocławiu, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Ośrodek Naukowo – Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie.
Udział uczestników biernych będzie możliwy jedynie w formie zdalnej.
W celu zarejestrowania się na Konferencję prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego najpóźniej do dnia 07 października 2020 r.

2020-09-23

6 Forum Prawa Mediów Elektronicznych, formularz zgłoszeniowy

Krajowa Rada Komornicza informuje, iż dniach 6-7 października 2020 r. w Szczecinie odbędzie się 6 Forum Prawa Mediów Elektronicznych.
Forum Prawa Mediów Elektronicznych organizowane jest przez Instytut Nauk Prawnych i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego; Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Krajową Radę Komorniczą, Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Szczecinie.
Ze względu na sytuację epidemiczną, 6.

Strona 6/85