2019-11-20

VIII Dzień Otwarty Komorników Sądowych

Szanowni Państwo,
Wzorem lat poprzednich również w tym roku samorząd zawodowy komorników sądowych organizuje
Dzień Otwarty Komorników Sądowych.
Tegoroczna, VIII edycja Dnia Otwartego Komorników Sądowych odbędzie się 26 listopada 2019 roku.
Hasło tegorocznej akcji brzmi:
„Lepiej to wiedzieć! Nowe zadania komorników sądowych”
 
Celem tegorocznego Dnia Otwartego Komorników Sądowych jest przekazanie wszystkim zainteresowanym informacji o pracy komornika sądowego – profesjonalnego prawnika,

2019-11-14

UWAGA! PRÓBA WYŁUDZENIA! Wiadomość SMS „komornik wszczyna postepowanie z powodu ...

W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi otrzymania sms w przedmiocie istnienia zadłużenia i możliwości jego spłaty za pomocą transferu poprzez załączony
do wiadomości link:

Biuro Krajowej Rady Komorniczej ostrzega, iż działanie takie jest próbą wyłudzenia i oszustwa – należy je niezwłocznie zgłosić do organów ścigania.
 
 

2019-11-12

Wykaz prac zgłoszonych do VI edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską

Na podstawie § 4 ust. 4 regulaminu VI edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego oraz ustroju organów egzekucyjnych, stanowiącego załącznik do uchwały Krajowej Rady Komorniczej nr 2160/V z dnia 25 czerwca 2019 r., poniżej uprzejmie przedstawiamy (w porządku alfabetycznym) wykaz prac magisterskich zgłoszonych
i przyjętych do VI edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego oraz ustroju organów egzekucyjnych, organizowanego przez Krajową Radę Komorniczą.
Wykaz prac zgłoszonych do Konkursu:
1) Jarubasz Karolina „Nadzór judykacyjny nad czynnościami komornika”
2) Kapłanowski Marcin „Kurator procesowy w postępowaniu egzekucyjnym”
3) Karyś Dariusz „Egzekucja z rachunku bankowego”
4) Kaźmierczak Monika „Wyłączenia spod egzekucji sądowej”
5) Krasicka Maja „Komornik sądowy jako sprawca i ofiara przestępstwa”
6) Krstulović Konrad Damir „Protokół stanu faktycznego w postępowaniu cywilnym”
7) Majewska Kaja „Egzekucja świadczeń alimentacyjnych”
8) Matysiak Arkadiusz „Eksmisja w świetle przepisów prawa polskiego”
9) Mazurek Anna „Prawo do mieszkania,

2019-11-06

Kondolencje

Katarzynie Karweckiej
Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym
Szczecin-Centrum w Szczecinie
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci Taty
składają
Koleżanki i Koledzy z Izby Komorniczej w Szczecinie
oraz Krajowej Rady Komorniczej

Strona 5/78