2021-12-23

Wyniki VIII edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską

Krajowa Rada Komornicza informuje, iż Sąd Konkursowy VIII edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego oraz ustroju organów egzekucyjnych zdecydował o przyznaniu następujących nagród:
 
nagroda I stopnia – Karolina Jagodzińska „Egzekucja sądowa z autorskich praw majątkowych”
nagroda II stopnia – Paulina Kurtyka „Egzekucja alimentów z Irlandii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych na rzecz dziecka zamieszkałego w Polsce”
nagroda III stopnia – Anna Woźniak „Przekształcenia podmiotowe po stronie wierzyciela egzekwującego w toku sądowego postępowania egzekucyjnego”

2021-11-24

Dzień Otwarty Komorników Sądowych 25.11.2021

2021-11-17

Dzień Otwarty Komorników Sądowych

2021-11-17

Wykaz prac zgłoszonych do VIII edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską

Na podstawie § 4 ust. 4 regulaminu VIII edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego oraz ustroju organów egzekucyjnych, poniżej uprzejmie przedstawiamy (w porządku alfabetycznym) wykaz prac magisterskich zgłoszonych i przyjętych do VIII edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego oraz ustroju organów egzekucyjnych, organizowanego przez Krajową Radę Komorniczą.
Wykaz prac zgłoszonych do Konkursu:
1. Gagacki Dominik „Obciążenie wierzyciela opłatą stosunkową w razie oczywiście niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego”
2.

Strona 5/91