2019-07-22

UWAGA NA FAŁSZYWE WIADOMOŚCI SMS O WSZCZĘCIU EGZEKUCJI

W związku z napływającymi zgłoszeniami o otrzymaniu wiadomości sms o następującej treści: Kancelaria  Komornicza /FAZ/AW/(..)  informuje o wszczeciu egzekucji Sygn. akt Km 1024 (lub inny nr)/19. Istnieje możliwość dobrowolnej splaty 5.88 PLN (może być inna kwota), dalej podany jest link do płatności (poniżej przykładowa treść sms) oraz: Krajowa Rada Komornicza informuje o wniosku o egzekucje sygn. akt 3031/19 . Istnieje mozliwosc dobrowolnej splaty 10.71 ZL. Krajowa Rada Komornicza ponownie ostrzega i przypomina, iż ani komornik sądowy (tym bardziej anonimowa kancelaria komornicza) ani Krajowa Rada Komornicza nie wysyłają żadnych wiadomości sms /e-mail z żądaniem zapłaty w związku z wystąpieniem zadłużenia.W szczególności należy mieć na uwadze,

2019-07-18

UWAGA NA FAŁSZYWE WIADOMOŚCI E-MAIL!

W związku z napływającymi zgłoszeniami o otrzymaniu wiadomości email z żądaniem zapłaty, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie Michał Jędryszak uprzejmie informuje:
“Komornik Sądowy nie wysyła, wiadomości e-mail z żądaniem zapłaty w związku z wystąpieniem zadłużenia.
Rozsyłane wiadomości e-mail są zainfekowane Trojanem. Załącznik w rozsyłanych wiadomościach o nazwie Wezwanie.PDF.js nie jest dokumentem w formacie PDF a skryptem JavaScript (jakaś_nazwa_pliku.js) infekującym komputer na którym użytkownik otworzy przesłany plik.

2019-07-18

UWAGA! PRÓBA WYŁUDZENIA! Wiadomość SMS “w sprawie spłaty zadłużenia”

W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi otrzymania sms o treści: “Krajowa Rada Komornicza informuje o wszczęciu postępowania z tytułu nie uregulowania spłaty zadłużenia 2,58 PLN. Prosimy o wpłatę /tu link odsyłający komornik-gov(…)/” Po kliknięciu na link, pojawia się następująca informacja:

 
Biuro Krajowej Rady Komorniczej ostrzega, iż działanie takie jest próbą wyłudzenia i oszustwa – należy je niezwłocznie zgłosić do organów ścigania.
Krajowa Rada Komornicza jest organem samorządu zawodowego.

2019-07-15

Sprawa Jarosława Kluczkowskiego byłego Komornika Sądowego trafia do ponownego rozpoznan...

Uprzejmie informujemy, że Sąd Okręgowy w Łodzi V Wydział Karny Odwoławczy wyrokiem z 22 maja 2019 r., sygn akt V Ka 328/18, na skutek wniesionego odwołania przez obwinionego Jarosława Kluczkowskiego byłego Komornika Sądowego i jego obrońcy, uchylił orzeczenie Komisji Dyscyplinarnej przy Krajowej Radzie Komornicze z 14 lipca 2017 r., sygn. akt D 31/15, D 39/15 D
i przekazał sprawę Komisji Dyscyplinarnej do ponownego rozpoznania.
 

Strona 5/75
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.