2020-09-29

Konferencja on line: Praktyka wobec nowelizacji postępowania cywilnego – konsekwencje z...

 
Zapraszamy Państwa do udziału w organizowanej pod patronatem Krajowej Rady Komorniczej przez Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o konferencji on-line:
Praktyka wobec nowelizacji postępowania cywilnego – konsekwencje zmian, która odbędzie się w dniach 4-5 listopada 2020 r.
Dwa dni konferencji wypełnią wykłady i dyskusje poświęcone zagadnieniom:

koncentracji materiału procesowego,
posiedzenia przygotowawczego,
postępowania dowodowego,
kosztów postępowania,
środków zaskarżenia,
postępowania gospodarczego,

2020-09-24

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Odpowiedzialność prawna komornika sądowego”, for...

Krajowa Rada Komornicza informuje, iż dniu 09 października 2020 r. we Wrocławiu odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Odpowiedzialność prawna komornika sądowego”.
Organizatorem Konferencji jest Izba Komornicza we Wrocławiu, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Ośrodek Naukowo – Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie.
Udział uczestników biernych będzie możliwy jedynie w formie zdalnej.
W celu zarejestrowania się na Konferencję prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego najpóźniej do dnia 07 października 2020 r.

2020-09-23

6 Forum Prawa Mediów Elektronicznych, formularz zgłoszeniowy

Krajowa Rada Komornicza informuje, iż dniach 6-7 października 2020 r. w Szczecinie odbędzie się 6 Forum Prawa Mediów Elektronicznych.
Forum Prawa Mediów Elektronicznych organizowane jest przez Instytut Nauk Prawnych i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego; Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Krajową Radę Komorniczą, Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Szczecinie.
Ze względu na sytuację epidemiczną, 6.

2020-09-23

Skład Sądu Konkursowego VII edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską

Krajowa Rada Komornicza zgodnie z par.5 pkt 2 Regulaminu VII edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego oraz ustroju organów egzekucyjnych, poniżej przedstawia skład Sądu Konkursowego VII edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską:
Przewodniczący:
prof. dr hab. Andrzej Marciniak – Przewodniczący Rady Naukowej Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej
Członkowie:
dr Rafał Łyszczek – Prezes Krajowej Rady Komorniczej
prof. dr hab. Piotr Rączka
dr Katarzyna Bomba
dr Józef Kolański
dr Wioletta Kryzińska
Marcin Borek –

Strona 5/84