2018-08-14

I Mistrzostwa MTB Prawników o Puchar Dziekana ORA w Rzeszowie – Lubenia 9 września...

Poniżej uprzejmie zamieszczamy zaproszenie Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie oraz Klubu Rowerowego Adwokatury Polskiej przedstawicieli zawodów prawniczych wraz z bliskimi do udziału w I Mistrzostwach MTB Prawników o Puchar Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie, które odbędą się w miejscowości Lubenia 9 września 2018 r.

 

2018-08-13

Komunikat dotyczący sfałszowanych tytułów egzekucyjnych

W związku z licznymi wątpliwościami i zapytaniami dotyczącymi sfałszowanych tytułów egzekucyjnych w postaci notarialnych aktów poddania się egzekucji zaopatrzonych przez Sąd klauzulą wykonalności, przedkładanych Komornikom na terenie całego kraju, w których jako Notariusza rzekomo je sporządzającego wymieniano Panią Sylwię Barutowicz-Wieczorek z Kancelarii Notarialnej w Krakowie, Krajowa Rada Komornicza uprzejmie wyjaśnia i podkreśla, że we wszystkich znanych tego typu przypadkach akty notarialne były w całości sfałszowane, jak również sfałszowana była klauzula wykonalności Sądu. Notariusz Sylwia Barutowicz-Wieczorek nigdy nie sporządzała przedmiotowych aktów,

2018-07-19

OSTRZEŻENIE – fałszywe obwieszczenia o licytacji nieruchomości

Krajowa Rada Komornicza informuje, iż w ostatnim czasie na niektórych z komercyjnych portali pojawiły się fałszywe obwieszczenia o licytacji nieruchomości. Osoby zamieszczające je podszywają się za komorników sądowych, podając dane komorników działających na terenie RP.
W związku z powyższym zwracamy uwagę wszystkim zainteresowanym zakupem na licytacji komorniczej o zachowanie szczególnej staranności, w szczególności należy:

Potwierdzić licytację w kancelarii komorniczej – wykaz kancelarii na stronie www.komornik.pl w zakładce Znajdź komornika (https://www.komornik.pl/?page_id=195#menu)
Potwierdzić,

2018-05-29

XIII Zwyczajny Krajowy Zjazd Komorników

W dniu 28 maja 2018 r. odbył się XIII Zwyczajny Krajowy Zjazd Komorników. W trakcie Zjazdu dokonano wyboru Prezesa Krajowej Rady Komorniczej oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej. Na stanowisko Prezesa Krajowej Rady Komorniczej ponownie wybrany został Rafał Fronczek Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim. W skład Krajowej Komisji Rewizyjnej weszli natomiast: Marek Cichosz Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, Józef Kolański Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu, Jacek Bohdanowicz Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie,

Strona 5/69