2024-02-15

Uwaga na oszustów podszywających się pod komorników

Ostrzegamy o podejmowanych próbach wyłudzenia, polegających na rozsyłaniu pism pochodzących rzekomo od komorników sądowych, z żądaniem zapłaty na poczet rzekomo prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

Dane komorników sądowych dostępne są na stronie Krajowej Rady Komorniczej www.komornik.pl, jak również poszczególne kancelarie komornicze posiadają swoje indywidualne adresy www.

Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku otrzymania budzącej wątpliwości korespondencji pochodzącej od komorników. O odnotowanych usiłowaniach oszustwa należy niezwłocznie zawiadamiać organy ścigania.