2024-02-02

Nowy Redaktor naczelny PPE

W styczniu 2024 r. roku nastąpiła zmiana na stanowisku redaktora naczelnego czasopisma „Przegląd Prawa Egzekucyjnego”.
Nowym Redaktorem naczelnym został Pan dr hab. Robert Kulski, prof. UŁ.
Powołany został również nowy Komitet Redakcyjny, który przyjął już swój plan pracy i omówił perspektywy rozwoju czasopisma oraz plany podniesienia pozycji „Przeglądu Prawa Egzekucyjnego” na tle innych czasopism naukowych ukazujących się w Polsce.
Zgodnie z ogłoszonym w dniu 5 stycznia 2024 r. przez Ministra Nauki wykazem punktowanych czasopism naukowych opracowanym przez Komisję Ewaluacji Naukowej PPE ma 20 pkt.

2024-02-02

Wybory Prezydium Krajowej Komisji Rewizyjnej

W związku z rozpoczęciem nowej, czteroletniej kadencji Krajowej Komisji Rewizyjnej w dniu 22 stycznia 2024 roku odbyły się wybory Prezydium Komisji.
W wyniku głosowania Przewodniczącym ponownie został wybrany Roman Romanowski (apelacja wrocławska).
Zastępcą Przewodniczącego została wybrana Anita Fijołek-Brudko (apelacja łódzka).
Sekretarzem została wybrana Diana Stasiak (apelacja rzeszowska).

2023-12-28

Wyniki Konkursu X edycji na najlepsze prace magisterskie

Szanowni Państwo!
Sąd Konkursowy X edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego oraz ustroju organów egzekucyjnych organizowanego przez Krajową Radę Komorniczą w Warszawie przyznał następujące wyróżnienia:
I nagroda- nie przyznano
II nagroda – Joanna Ramczykowska
III nagroda – Weronika Twerjanowicz
Serdecznie Gratulujemy!

2023-12-18

25-lecie Samorządu Komorniczego w Polsce

14

Strona 4/107