2021-08-24

VIII edycja Konkursu na najlepszą pracę magisterską

Krajowa Rada Komornicza ogłasza VIII edycję Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego oraz ustroju organów egzekucyjnych (dalej „Konkurs”).
Konkurs kierowany jest do studentów i absolwentów Wydziałów Prawa i Administracji uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie stanowiące podstawę egzaminu magisterskiego przeprowadzonego w roku akademickim 2020/2021.
Zgłoszenia należy dokonać do 30 października 2021 r., przesyłając lub dostarczając osobiście jeden pisemny egzemplarz pracy wraz z jej wersją elektroniczną na adres:
Krajowa Rada Komornicza w Warszawie,

2021-07-29

Kondolencje

Krajowa Rada Komornicza z głębokim smutkiem i żalem zawiadamia o śmierci

Mamy

Koleżanki Iwony Zacharek Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce
 
Składamy wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim

2021-07-19

Kondolencje

Krajowa Rada Komornicza z żalem zawiadamia, że w dniu 17 lipca 2021 r.
zmarł nasz Kolega Mateusz Zawadzki –Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie.
Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy szczerego i głębokiego współczucia.

2021-05-17

Konferencja „Elektronizacja postępowania egzekucyjnego wyzwaniem dla wymiaru sprawi...

Krajowa Rada Komornicza zaprasza w dniu 25 maja 2021 r. od godziny 9.30 do udziału w Konferencji on line pt. „Elektronizacja postępowania egzekucyjnego wyzwaniem dla wymiaru sprawiedliwości – Stan obecny i perspektywy”.
Poniżej link do Konferencji:
https://transmisje.eveningmedia.pl/webinars/elektronizacja-postepowania-egzekucyjnego-wyzwaniem-dla-wymiaru-sprawiedliwosci-stan-obecny-i-perspektywy/
 

 

Strona 4/88