2021-02-24

Przeprosiny Marcina Skupińskiego dla Fundacji Instytutu na rzecz kultury prawnej „O...

2021-01-25

Wyniki VII edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską

Krajowa Rada Komornicza informuje, iż Sąd Konkursowy VII edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego oraz ustroju organów egzekucyjnych nie przyznał pierwszej i trzeciej nagrody w tej edycji Konkursu.
Sąd Konkursowy zdecydował o przyznaniu następującej nagrody:
nagroda II stopnia – Dawid Wawryka za pracę „Ograniczenia egzekucji sądowej”
Wszystkim uczestnikom VII edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego oraz ustroju organów egzekucyjnych serdecznie dziękujemy!

2021-01-11

Kondolencje

Krajowa Rada Komornicza z głębokim smutkiem i żalem zawiadamia o śmierci
Taty
Koleżanki Elżbiety Adamskiej – Śmigrodzkiej Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Otwocku, Przewodniczącej Rady Izby Komorniczej w Warszawie.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 13 stycznia 2020 r. (środa) o godzinie 13:00 w Kościele św. Maksymiliana Marii Kolbego w Płońsku przy ul. Ks. R. Jaworskiego 1.
Pogrzeb odbędzie się na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Kopernika w Płońsku. 

2021-01-07

Wykaz prac zgłoszonych do VII edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską

Na podstawie § 4 ust. 4 regulaminu VII edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego oraz ustroju organów egzekucyjnych, poniżej uprzejmie przedstawiamy (w porządku alfabetycznym) wykaz prac magisterskich zgłoszonych i przyjętych do VII edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego oraz ustroju organów egzekucyjnych, organizowanego przez Krajową Radę Komorniczą.
Wykaz prac zgłoszonych do Konkursu:
1) Grosicka Anita „Egzekucja sądowa z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością”
2) Hojnacka Patrycja „Regulacje prawno-podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług i ich skutki dla działalności komorniczej oraz egzekucji sądowej”
3) Półtorak Adrian Tymoteusz „Egzekucja sądowa świadczeń alimentacyjnych”
4) Stryjewski Sebastian „Egzekucja z wynagrodzenia za pracę”
5) Wawryka Dawid „Ograniczenia egzekucji sądowej”
 

Strona 4/86