2020-02-19

Uwaga! Kolejna fala fałszywych wiadomości SMS

Ostrzegamy przed kolejną falą fałszywych wiadomości o rzekomym zadłużeniu. Osoba bądź osoby podszywające się pod komorników lub organy samorządu komorniczego rozsyłają wiadomości o następującej treści:

 
 
 
 
 
Wiadomości te stanowią w istocie usiłowanie wyłudzenia. Pod żadnym pozorem nie należy klikać żadnych odnośników, otwierać załączników w wiadomości, ani nie podejmować żadnych aktywności, które ta wiadomość może sugerować (np.

2020-02-17

Komunikat Krajowej Rady Komorniczej ws. artykułu Red. Szymona Krawca w Tygodniku Wprost p...

W związku z ukazaniem się artykułu Red. Szymona Krawca w Tygodniku Wprost pt. ,,Zuzia nie jest sama” Krajowa Rada Komornicza oświadcza, iż z chwilą powzięcia wiadomości na temat możliwych praktyk prowadzenia egzekucji przez komornika sądowego Marcina Musiała natychmiast wszczęła procedurę w celu zbadania sprawy i wyjaśnienia wszelkich wątpliwości. Prezes Krajowej Rady Komorniczej zlecił nadzwyczajną lustrację kancelarii. Kontroli zostaną poddane wszystkie postępowania w których stroną lub pełnomocnikiem byli wskazani w artykule wierzyciel oraz jego pełnomocnik. Dodatkowo kontrola obejmować będzie wszystkie inne postępowania,

2020-01-29

Kondolencje

Krajowa Rada Komornicza z głębokim żalem zawiadamia, że 25 stycznia 2020 roku odszedł nasz Kolega
Stanisław Onyszkiewicz Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koninie
Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia.
 

2020-01-15

Uwaga! Kolejne próby wyłudzenia na „SMS”

Krajowa Rada Komornicza apeluje o zachowanie ostrożności w związku z rozsyłanymi po raz kolejny wiadomościami SMS o rzekomym zadłużeniu na niewielkie kwoty. Osoba bądź osoby podszywające się pod  komorników zawiadamiają o wszczęciu postępowania z powodu braku spłaty długu i wzywają do natychmiastowej zapłaty pod przesłanym w treści wiadomości linkiem.
Rozsyłane wiadomości SMS stanowią w istocie usiłowanie wyłudzenia. Zawarte w treści wiadomości linki odsyłać mogą do złośliwego oprogramowania,  które prowadzić może do nieodwracalnych skutków w systemach informatycznych,

Strona 4/79