2018-07-19

OSTRZEŻENIE – fałszywe obwieszczenia o licytacji nieruchomości

Krajowa Rada Komornicza informuje, iż w ostatnim czasie na niektórych z komercyjnych portali pojawiły się fałszywe obwieszczenia o licytacji nieruchomości. Osoby zamieszczające je podszywają się za komorników sądowych, podając dane komorników działających na terenie RP.
W związku z powyższym zwracamy uwagę wszystkim zainteresowanym zakupem na licytacji komorniczej o zachowanie szczególnej staranności, w szczególności należy:

Potwierdzić licytację w kancelarii komorniczej – wykaz kancelarii na stronie www.komornik.pl w zakładce Znajdź komornika (https://www.komornik.pl/?page_id=195#menu)
Potwierdzić,

2018-05-29

XIII Zwyczajny Krajowy Zjazd Komorników

W dniu 28 maja 2018 r. odbył się XIII Zwyczajny Krajowy Zjazd Komorników. W trakcie Zjazdu dokonano wyboru Prezesa Krajowej Rady Komorniczej oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej. Na stanowisko Prezesa Krajowej Rady Komorniczej ponownie wybrany został Rafał Fronczek Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim. W skład Krajowej Komisji Rewizyjnej weszli natomiast: Marek Cichosz Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, Józef Kolański Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu, Jacek Bohdanowicz Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie,

2018-05-10

Ostrzeżenie o fałszywych tytułach wykonawczych

Krajowa Rada Komornicza apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w związku pojawiającymi się po raz kolejny przypadkami kierowania do kancelarii komorniczych wniosków egzekucyjnych z podrobionymi tytułami wykonawczymi.
Do wniosków egzekucyjnych załączane są rzekome tytuły wykonawcze w postaci aktów notarialnych sporządzonych przez notariusza w Krakowie, zaopatrzone w klauzulę wykonalności przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie. Jako dane sędziego wskazane w treści klauzuli wykonalności podane jest nazwisko Joanna Bałaban-Pękalska. Na odpisie widnieje nazwisko Katarzyny Mitan-Piwowarczyk.

2018-03-27

Konferencja ONS w Katowicach nt. “Komornicy sądowi i egzekucja według projektowany...

Krajowa Rada Komornicza informuje, iż dniu 13 kwietnia 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul.Bankowa 11B) odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Komornicy sądowi i egzekucja według projektowanych zmian ustawowych”
Organizatorem Konferencji jest Uniwersytet Śląski w Katowicach, Izba Komornicza w Katowicach oraz Ośrodek Naukowo – Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie.
Poniżej przedstawiamy szczegółowy program Konferencji.

 
 

Strona 4/68