2021-11-24

Dzień Otwarty Komorników Sądowych 25.11.2021

2021-11-17

Dzień Otwarty Komorników Sądowych

2021-11-17

Wykaz prac zgłoszonych do VIII edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską

Na podstawie § 4 ust. 4 regulaminu VIII edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego oraz ustroju organów egzekucyjnych, poniżej uprzejmie przedstawiamy (w porządku alfabetycznym) wykaz prac magisterskich zgłoszonych i przyjętych do VIII edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego oraz ustroju organów egzekucyjnych, organizowanego przez Krajową Radę Komorniczą.
Wykaz prac zgłoszonych do Konkursu:
1. Gagacki Dominik „Obciążenie wierzyciela opłatą stosunkową w razie oczywiście niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego”
2.

2021-11-16

Gala X edycji konkursu Rising Stars 2021

Poniżej zamieszczamy informację prasową o gali X edycji konkursu Rising Stars 2021, zorganizowanej przez Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. pod hasłem „Prawnicy Liderzy Jutra”

Strona 4/90