2024-02-16

Spotkanie z Ministrem Sprawiedliwości

W dniu 12 lutego br. Prezes Krajowej Rady Komorniczej Sławomir Szynalik wraz z Wiceprezesem Maciejem Simbierowiczem spotkali się z Ministrem Sprawiedliwości Profesorem Adamem Bodnarem.

Podczas spotkania przedstawiono stan egzekucji sądowej w Polsce i wskazano na obszary wymagające pilnych zmian legislacyjnych, które pozwolą na odwrócenie negatywnych skutków reform wprowadzonych w 2018 roku oraz wpłyną na poprawę efektywności egzekucji.

Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar wyraził wolę sprawnego podjęcia współpracy mającej na celu uzgodnienie zakresu i kierunku koniecznych zmian legislacyjnych.

Kolejne spotkanie z kierownictwem resortu planowane jest jeszcze w tym miesiącu.