2020-03-23

Uwaga ! Sygnalizuj problem do Komornika ws. trudności ze spłatą zadłużenia !

2020-03-13

Komunikat w sprawie organizacji pracy kancelarii komorniczych w związku z epidemią wirus...

Krajowa Rada Komornicza, mając na uwadze okoliczności związane ze stwierdzonymi przypadkami zakażenia wirusem SARS-CoV-2 informuje, iż niektóre kancelarie komornicze mogą do odwołania działać w ograniczonym zakresie utrzymywania kontaktów ze stronami i uczestnikami postępowań.
Powyższa decyzja podyktowana jest względami bezpieczeństwa sanitarnego ciążącymi na pracodawcy oraz koniecznością ochrony obywateli przed możliwością rozprzestrzenia epidemii albowiem zdrowie ludzkie ma najwyższą wartość.
Prosimy o sprawdzanie dni i godzin otwarcia na stronach internetowych poszczególnych kancelarii.
Liczymy na zrozumienie sytuacji,

2020-03-12

Biuro podawcze KRK – ograniczenia

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym (koronawirus SARS-CoV-2) od dnia 12 marca 2020 r. do odwołania zawieszone zostaje przyjmowanie interesantów w Biurze Krajowej Rady Komorniczej.
W sprawach pilnych należy kontaktować się telefonicznie pod numerem 22 827 71 13 lub mailowo pod adresem
Korespondencję tradycyjną można kierować wyłącznie za pośrednictwem operatora pocztowego.

2020-03-10

Uwaga! Fałszywe wiadomości o zajęciu w Mbanku

W związku z rozsyłaniem za pośrednictwem poczty elektronicznej zawiadomień o rzekomym zajęciu rachunku bankowego w Mbanku na kwotę ok 70 złotych przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Waldemara Matuszaka, 78-200 Białogard, ul. Przejazdowa 1  w sprawie o sygnaturze Km  1367/20, uprzejmie informujemy, że rozsyłane wiadomości e-mail nie pochodzą od komornika i stanowią usiłowanie wyłudzenia.
Komornik Waldemar Matuszak nigdy nie dokonywał opisywanych zajęć, w ogóle nie prowadził sprawy o podanej sygnaturze Km 1367/20.

Strona 3/79