2018-09-26

V edycja Konkursu na najlepszą pracę magisterską

Krajowa Rada Komornicza ogłasza V edycję Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego oraz ustroju organów egzekucyjnych (dalej „Konkurs”).
Konkurs kierowany jest do studentów i absolwentów Wydziałów Prawa i Administracji uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce.
Do Konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie stanowiące podstawę egzaminu magisterskiego przeprowadzonego w roku akademickim 2017/2018.
Zgłoszenia należy dokonać do 31 grudnia 2018 r., przesyłając lub dostarczając osobiście jeden pisemny egzemplarz pracy wraz z jej wersją elektroniczną na adres:
Krajowa Rada Komornicza w Warszawie,

2018-09-07

Konferencja ONS w Poznaniu nt.“Komornicy sądowi i egzekucja według przewidywanych zmia...

Krajowa Rada Komornicza informuje, iż dniu 19 października 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Al. Niepodległości 53) odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Komornicy sądowi i egzekucja według przewidywanych zmian ustawowych”
Organizatorem Konferencji jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Izba Komornicza w Poznaniu oraz Ośrodek Naukowo – Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie.
Poniżej przedstawiamy szczegółowy program Konferencji.

2018-08-14

I Mistrzostwa MTB Prawników o Puchar Dziekana ORA w Rzeszowie – Lubenia 9 września...

Poniżej uprzejmie zamieszczamy zaproszenie Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie oraz Klubu Rowerowego Adwokatury Polskiej przedstawicieli zawodów prawniczych wraz z bliskimi do udziału w I Mistrzostwach MTB Prawników o Puchar Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie, które odbędą się w miejscowości Lubenia 9 września 2018 r.

 

2018-08-13

Komunikat dotyczący sfałszowanych tytułów egzekucyjnych

W związku z licznymi wątpliwościami i zapytaniami dotyczącymi sfałszowanych tytułów egzekucyjnych w postaci notarialnych aktów poddania się egzekucji zaopatrzonych przez Sąd klauzulą wykonalności, przedkładanych Komornikom na terenie całego kraju, w których jako Notariusza rzekomo je sporządzającego wymieniano Panią Sylwię Barutowicz-Wieczorek z Kancelarii Notarialnej w Krakowie, Krajowa Rada Komornicza uprzejmie wyjaśnia i podkreśla, że we wszystkich znanych tego typu przypadkach akty notarialne były w całości sfałszowane, jak również sfałszowana była klauzula wykonalności Sądu. Notariusz Sylwia Barutowicz-Wieczorek nigdy nie sporządzała przedmiotowych aktów,

Strona 3/68