2024-02-02

Jubileusz XXV-lecia Izby Komorniczej w Gdańsku

Jubileusz XXV-lecia Izby Komorniczej w Gdańsku to kolejna uroczystość, z której jako Samorząd jesteśmy dumni
-Miejsce, w którym się dzisiaj znajdujemy jest miejscem symbolicznym. Nie sposób zacząć wystąpienie inaczej niż od przywołania słowa „solidarność”. Bo własne w tym miejscu brzmi ono inaczej niż zwykle – ma swoją historyczną głębię. Obchodząc nasz jubileusz w Centrum Solidarności w Gdańsku, przywracamy hołd duchowi jedności i walki o wspólne wartości. To symboliczne miejsce przypomina nam o sile solidarności,

2024-02-02

Nowa roczna prezydencja w Ogólnopolskim Porozumieniu Samorządów Zawodów Zaufania Publi...

5

2024-02-02

Rewolucja w doręczeniach

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,
Z ogromną satysfakcją chciałbym poinformować, że Minister Sprawiedliwości Marcin Warchoł podpisał dwa bardzo ważne dla naszego środowiska rozporządzenia:
🟢 rozporządzenie w sprawie określenia terminów i zakresów spraw, w których komornicy sądowi mogą dokonywać doręczeń na adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych, albo za pokwitowaniem przez operatora wyznaczonego w ramach publicznej usługi hybrydowej;
🟢 nowelizację rozporządzenia w sprawie dokonywania w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia opisu i oszacowania nieruchomości.

2024-02-02

Spotkanie z Ministrem Maciejem Berekiem

Prezes KRK Sławomir Szynalik oraz wiceprezes KRK Maciej Simbierowicz, reprezentowali Krajową Radę Komorniczą w spotkaniu zorganizowanym przez Ministra – Członka Rady Ministrów, Macieja Bereka. Spotkanie dotyczyło zasad i praktyki prowadzenia konsultacji społecznych i opiniowania dokumentów rządowych. W spotkaniu wzięła udział również p.o. Prezesa Rządowego Centrum Legislacji, dr Joanna Knapińska.
Wyrażając gotowość współpracy, Prezes Sławomir Szynalik podkreślił, iż konieczne jest zwiększenie roli samorządów zawodowych w procesie legislacji. Zwrócił także uwagę na jakość stanowionego prawa,

Strona 3/107