2023-05-16

V Forum Prawa Procesowego Cywilnego

W dniu 24 maja 2023 r. w Hotel Intercontinental w Warszawie odbędzie się V Forum Prawa Procesowego Cywilnego pt. „Obraz prawa procesowego po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 9 marca 2023 r.”, które jest organizowane przez Katedrę Postępowania Cywilnego II Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo CH BECK i Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej. Forum odbędzie się w trybie hybrydowym.
Program i szczegóły Forum są dostępne:

2023-05-15

X edycja Konkursu na najlepszą pracę magisterską

Krajowa Rada Komornicza ogłasza X edycję Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego oraz ustroju organów egzekucyjnych (dalej „Konkurs”).
Konkurs kierowany jest do studentów i absolwentów Wydziałów Prawa i Administracji uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie stanowiące podstawę egzaminu magisterskiego przeprowadzonego w roku akademickim 2022/2023.
Zgłoszenia należy dokonać do 31 października 2023 r., przesyłając lub dostarczając osobiście jeden pisemny egzemplarz pracy wraz z jej wersją elektroniczną na adres:
Krajowa Rada Komornicza w Warszawie,

2023-04-03

Konferencja pt.: „Efektywność egzekucji sądowej w świetle kolejnej zmiany Kodeksu po...

Krajowa Rada Komornicza uprzejmie informuje, iż dniu 08 maja 2023 r. w Katowicach odbędzie się Konferencja pt.: „Efektywność egzekucji sądowej w świetle kolejnej zmiany Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzonej ustawą z 9 marca 2023 r. ”
 
Poniżej przedstawiamy szczegółowy program Konferencji:
 
9.30-9.45 – Przywitanie uczestników i otwarcie Konferencji przez Organizatorów.
Przewodniczący Rady Izby Komorniczej w Katowicach – kom. Przemysław Nowiński
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UŚ – prof.

2023-03-15

Konferencja pt.: „Informatyzacja postępowania egzekucyjnego” 17.03.2023 r. Wr...

Krajowa Rada Komornicza uprzejmie informuje, iż dniu 17 marca 2023 r. we Wrocławiu odbędzie się Konferencja pt.: „Informatyzacja postępowania egzekucyjnego”
Organizatorem Konferencji jest Uniwersytet Wrocławski, Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej oraz Izba Komornicza we Wrocławiu.
Link do rejestracji dostępny po zalogowaniu na stronę KRK.
 
Poniżej przedstawiamy szczegółowy program Konferencji:

Strona 3/99