2019-07-18

UWAGA NA FAŁSZYWE WIADOMOŚCI E-MAIL!

W związku z napływającymi zgłoszeniami o otrzymaniu wiadomości email z żądaniem zapłaty, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie Michał Jędryszak uprzejmie informuje:
“Komornik Sądowy nie wysyła, wiadomości e-mail z żądaniem zapłaty w związku z wystąpieniem zadłużenia.
Rozsyłane wiadomości e-mail są zainfekowane Trojanem. Załącznik w rozsyłanych wiadomościach o nazwie Wezwanie.PDF.js nie jest dokumentem w formacie PDF a skryptem JavaScript (jakaś_nazwa_pliku.js) infekującym komputer na którym użytkownik otworzy przesłany plik.

2019-07-18

UWAGA! PRÓBA WYŁUDZENIA! Wiadomość SMS “w sprawie spłaty zadłużenia”

W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi otrzymania sms o treści: “Krajowa Rada Komornicza informuje o wszczęciu postępowania z tytułu nie uregulowania spłaty zadłużenia 2,58 PLN. Prosimy o wpłatę /tu link odsyłający komornik-gov(…)/” Po kliknięciu na link, pojawia się następująca informacja:

 
Biuro Krajowej Rady Komorniczej ostrzega, iż działanie takie jest próbą wyłudzenia i oszustwa – należy je niezwłocznie zgłosić do organów ścigania.
Krajowa Rada Komornicza jest organem samorządu zawodowego.

2019-07-15

Sprawa Jarosława Kluczkowskiego byłego Komornika Sądowego trafia do ponownego rozpoznan...

Uprzejmie informujemy, że Sąd Okręgowy w Łodzi V Wydział Karny Odwoławczy wyrokiem z 22 maja 2019 r., sygn akt V Ka 328/18, na skutek wniesionego odwołania przez obwinionego Jarosława Kluczkowskiego byłego Komornika Sądowego i jego obrońcy, uchylił orzeczenie Komisji Dyscyplinarnej przy Krajowej Radzie Komornicze z 14 lipca 2017 r., sygn. akt D 31/15, D 39/15 D
i przekazał sprawę Komisji Dyscyplinarnej do ponownego rozpoznania.
 

2019-07-15

Kondolencje

Krajowa Rada Komornicza
z głębokim żalem zawiadamia,
że w dniu 14 lipca  2019 r. zmarł nasz Kolega
Paweł Jagiełło
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie.
 
Rodzinie i Osobom Bliskim składamy wyrazy szczerego i głębokiego współczucia.

Strona 3/73
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.