2018-11-22

Zatrzymanie „komornika” – sprostowanie

W nawiązaniu do doniesień medialnych o zatrzymaniu w dniu 22 listopada 2018 r. przez CBA Naczelnika Urzędu Skarbowego i „komornika” w Ostrowi Mazowieckiej w związku z podejrzeniem przyjęcia łapówki, Krajowa Rada Komornicza wyjaśnia, iż NIE CHODZI O KOMORNIKA SĄDOWEGO, lecz o KOMORNIKA SKARBOWEGO.
 
KOMORNIK SKARBOWY jest kierownikiem komórki organizacyjnej urzędu skarbowego prowadzącej egzekucję administracyjną, odnoszącą się do należności publicznoprawnych (m.in. podatków, opłat, kar czy grzywien wymierzanych przez organy administracji publicznej).

2018-11-20

Uwaga! Fałszywy komornik

Krajowa Rada Komornicza apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w związku z rozsyłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej korespondencją mailową przez osobę bądź osoby podszywające się pod Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie Tomasza Sadzikowskiego.
Wiadomość zatytułowana „Wezwanie” przekazywana jest z adresu:  i zawiera załącznik „Wezwanie.PDF.rar”, którego treść nie jest znana. W istocie załącznik stanowić może nośnik złośliwego oprogramowania, który po próbie jego pobrania bądź uruchomienia może wyrządzić nieodwracalne skutki w systemach informatycznych,

2018-11-16

Uwaga na fałszywe wezwania do zapłaty z kancelarii komorniczej

Krajowa Rada Komornicza apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w związku występującymi (najprawdopodobniej na terenie całego kraju) niebezpiecznymi przypadkami rozsyłania na skrzynki mailowe sfałszowanych wezwań do zapłaty z kancelarii komorniczej (zawierające prawdopodobnie złośliwe oprogramowanie i wysyłane z fałszywego adresu).

O każdym przypadku podejrzenia usiłowania wyłudzenia należy niezwłocznie zawiadamiać organy ścigania.

2018-10-30

Spotkanie patriotyczne 08 listopada w Krakowie

Poniżej uprzejmie zamieszczamy zaproszenie Ars Legis – Stowarzyszenia im. Św. Ivo Helory – Patrona Prawników – do udziału w spotkaniu patriotycznym, które odbędzie się 08 listopada w Willi Decjusza w Krakowie.

Strona 2/68