2021-11-17

Wykaz prac zgłoszonych do VIII edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską

Na podstawie § 4 ust. 4 regulaminu VIII edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego oraz ustroju organów egzekucyjnych, poniżej uprzejmie przedstawiamy (w porządku alfabetycznym) wykaz prac magisterskich zgłoszonych i przyjętych do VIII edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego oraz ustroju organów egzekucyjnych, organizowanego przez Krajową Radę Komorniczą.
Wykaz prac zgłoszonych do Konkursu:
1. Gagacki Dominik „Obciążenie wierzyciela opłatą stosunkową w razie oczywiście niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego”
2.

2021-11-16

Gala X edycji konkursu Rising Stars 2021

Poniżej zamieszczamy informację prasową o gali X edycji konkursu Rising Stars 2021, zorganizowanej przez Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. pod hasłem „Prawnicy Liderzy Jutra”

2021-11-04

III Forum Prawa Procesowego Cywilnego Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych w praktyce s...

Krajowa Rada Komornicza uprzejmie informuje, iż w dniu 19 listopada 2021 r. odbędzie się „III Forum Prawa Procesowego Cywilnego Zabezpieczenie roszczeń  pieniężnych w praktyce sądowej”.
Organizatorem Forum jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo C.H. Beck oraz Ośrodek Naukowo – Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie.
Poniżej przedstawiamy szczegółowy program III Forum:
9.15 – 9.30 Otwarcie Forum
Prof. UŁ dr hab. Monika Bogucka- Felczak – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
Wojciech Bierwiczonek – Dyrektor Wydawnictwa C.H.

2021-09-30

Konferencja ONS w Poznaniu „Koszty komornicze w systemie finansowania egzekucji sądowej...

Krajowa Rada Komornicza uprzejmie informuje, iż dniu 15 października 2021 r. w Poznaniu odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Koszty komornicze w systemie finansowania egzekucji sądowej”.
Organizatorem Konferencji jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Izba Komornicza w Poznaniu oraz Ośrodek Naukowo – Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie.
Poniżej przedstawiamy szczegółowy program Konferencji:
9.15 – 9.30 Otwarcie Konferencji
prof. dr hab. Tomasz Nieborak – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof.

Strona 2/88