2019-01-29

Formularz wniosku o wszczęcie egzekucji

2019-01-15

Opinia prawna dot. zasad ustalania wysokości składek na działalność organów samorzą...

Publikujemy opinię prawną dr hab. P. Rączki dotyczącą zasad ustalania wysokości składek na działalność organów samorządu komorniczego w świetle ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych (Dz.U. poz. 771).

2019-01-10

Wykaz prac zgłoszonych do V edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską

Na podstawie § 4 ust. 4 Regulaminu V edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego oraz ustroju organów egzekucyjnych, stanowiącego załącznik do uchwały Krajowej Rady Komorniczej nr 2006/VI z dnia 23 października 2018 r., poniżej przedstawiamy (w porządku alfabetycznym) wykaz prac magisterskich zgłoszonych i przyjętych do V edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego oraz ustroju organów egzekucyjnych, organizowanego przez Krajową Radę Komorniczą.
Wykaz prac zgłoszonych do Konkursu:
1.

2018-12-21

Życzenia

Strona 2/69