2019-07-15

Sprawa Jarosława Kluczkowskiego byłego Komornika Sądowego trafia do ponownego rozpoznan...

Uprzejmie informujemy, że Sąd Okręgowy w Łodzi V Wydział Karny Odwoławczy wyrokiem z 22 maja 2019 r., sygn akt V Ka 328/18, na skutek wniesionego odwołania przez obwinionego Jarosława Kluczkowskiego byłego Komornika Sądowego i jego obrońcy, uchylił orzeczenie Komisji Dyscyplinarnej przy Krajowej Radzie Komornicze z 14 lipca 2017 r., sygn. akt D 31/15, D 39/15 D
i przekazał sprawę Komisji Dyscyplinarnej do ponownego rozpoznania.
 

2019-07-15

Kondolencje

Krajowa Rada Komornicza
z głębokim żalem zawiadamia,
że w dniu 14 lipca  2019 r. zmarł nasz Kolega
Paweł Jagiełło
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie.
 
Rodzinie i Osobom Bliskim składamy wyrazy szczerego i głębokiego współczucia.

2019-07-10

Sądowe postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych

Uprzejmie informujemy, iż na rynku wydawniczym pojawiła się najnowsza publikacja autorstwa prof. dr hab. Andrzeja Marciniaka Przewodniczącego Rady Naukowej Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej pt. „Sądowe postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych”.
Publikacja zawiera aktualny zarys sądowego postępowania egzekucyjnego z uwzględnieniem zmian dokonanych m.in. ustawami o komornikach sądowych oraz o kosztach komorniczych, w tym omówienie:
– statusu publicznoprawnego komornika sądowego,
– zasad prowadzenia działalności egzekucyjnej i odpowiedzialności odszkodowawczej komornika,

2019-07-01

VI edycja Konkursu na najlepszą pracę magisterską

Krajowa Rada Komornicza ogłasza VI edycję Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego oraz ustroju organów egzekucyjnych (dalej „Konkurs”).
Konkurs kierowany jest do studentów i absolwentów Wydziałów Prawa i Administracji uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce.
Do Konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie stanowiące podstawę egzaminu magisterskiego przeprowadzonego w roku akademickim 2018/2019.
Zgłoszenia należy dokonać do 31 października 2019 r., przesyłając lub dostarczając osobiście jeden pisemny egzemplarz pracy wraz z jej wersją elektroniczną na adres:
Krajowa Rada Komornicza w Warszawie,

Strona 2/72
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.