2015-03-15

Sejm uchwalił ustawę o zmianie art. 8 u.k.s.e.

Sejm uchwalił ustawę o zmianie art. 8 u.k.s.e.

Ustawa została skierowana do Senatu RP. Za projektem nowelizacji było 403 posłów, przeciw 3. Poniżej zamieszczamy niektóre wypowiedzi Posłów z dyskusji na temat tego projektu. 
Poseł Brygida Kolenda-Łabuś: Obowiązująca ustawa nakazuje komornikowi wybranemu przez wierzyciela odmowę wszczęcia egzekucji wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub podjęcia innych czynności wchodzących w zakres jego zadań, jeżeli w zakresie prowadzonej przez niego egzekucji zaległość przekracza sześć miesięcy. Nowelizacja, zachowując to kryterium,

2015-03-13

Program Ogólnopolskiego Szkolenia Komorników Sądowych

 
Przedstawiamy program tegorocznego Ogólnopolskiego Szkolenia Komorników Sądowych w Mikołajkach.

2015-03-11

Zmiany w obszarze udostępniania danych ze zbioru PESEL

Z dniem 1 marca 2015 r. uległy zmianie wzory wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL, a także szata graficzna treści odpowiedzi kierowanej do podmiotów pytających. Dane osobowo – adresowe z rejestru PESEL udostępniane są aktualnie kancelariom komorniczym obsługiwanym w trybie podpisu kwalifikowanego poprzez wygenerowanie i przesłanie dokumentu zawierającego żądane dane, sporządzonego w formacie pdf.

2015-03-11

Podsumowanie Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Kraków, Suwałki oraz Lublin – to miejsca gdzie najwięcej osób pokrzywdzonych przestępstwem zgłosiło się po poradę w ramach  15 Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Pytania najczęściej kierowane były do prawników. Wielu pokrzywdzonych zgłaszało się również po pomoc psychologiczną.
Tegoroczny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, odbywał się w dniach 23-28 lutego i był już jego 15 edycją. Nowością były dyżury specjalistów, pełnione w ramach Tygodnia, odbywające się w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem,

Strona 100/109