2015-03-16

III Kongres Regulacji prawnych z obszaru zarządzania wierzytelnościami

kongres

 

W dniu 21 kwietnia 2015 roku w Hotelu Marriott w Warszawie odbędzie się III Kongres Regulacji prawnych z obszaru zarządzania wierzytelnościami. Organizatorem Kongresu jest Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców (KPF). Honorowy patronat nad Kongresem objęli Minister Sprawiedliwości i Krajowa Rada Komornicza. Kongres poświęcony regulacjom w obszarze zarządzania wierzytelnościami ma na celu omówienie najistotniejszych zmian i postulatów legislacyjnych w zakresie szeroko pojętego zarządzania wierzytelnościami. W trakcie Kongresu podjęta zostanie dyskusja na tematy związane między innymi z obrotem wierzytelnościami hipotecznymi w związku z aktualnym i postulowanym stanem prawnym, z prawem wyboru komornika sądowego przez wierzyciela, z rozwiązaniami wspierającymi proces dochodzenia należności za pośrednictwem narzędzi informatycznych oraz z ochroną danych osobowych z perspektywy wierzycieli pierwotnych i wtórnych w świetle prac nad projektem Rozporządzenia UE. Poniżej uprzejmie przedstawiamy Agendę Kongresu. Formularz rejestracji online oraz informacje na temat kosztu udziału w Kongresie znajdują się na stronie www.kpf.pl/wydarzenia/konferencje