2015-08-17

Rozporządzenie MS w sprawie pobierania przez komorników opłat sądowych od wniosków o wpis w księdze wieczystej

Poniżej uprzejmie zamieszczamy projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie pobierania przez komorników opłat sądowych od wniosków o wpis w księdze wieczystej wraz ze stanowiskiem Krajowej Rady Komorniczej z dnia 30 lipca 2015 r.

Projekt rozporządzenia MS

Stanowisko KRK