2019-11-12

Wykaz prac zgłoszonych do VI edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską

Na podstawie § 4 ust. 4 regulaminu VI edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego oraz ustroju organów egzekucyjnych, stanowiącego załącznik do uchwały Krajowej Rady Komorniczej nr 2160/V z dnia 25 czerwca 2019 r., poniżej uprzejmie przedstawiamy (w porządku alfabetycznym) wykaz prac magisterskich zgłoszonych
i przyjętych do VI edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego oraz ustroju organów egzekucyjnych, organizowanego przez Krajową Radę Komorniczą.
Wykaz prac zgłoszonych do Konkursu:
1) Jarubasz Karolina „Nadzór judykacyjny nad czynnościami komornika”
2) Kapłanowski Marcin „Kurator procesowy w postępowaniu egzekucyjnym”
3) Karyś Dariusz „Egzekucja z rachunku bankowego”
4) Kaźmierczak Monika „Wyłączenia spod egzekucji sądowej”
5) Krasicka Maja „Komornik sądowy jako sprawca i ofiara przestępstwa”
6) Krstulović Konrad Damir „Protokół stanu faktycznego w postępowaniu cywilnym”
7) Majewska Kaja „Egzekucja świadczeń alimentacyjnych”
8) Matysiak Arkadiusz „Eksmisja w świetle przepisów prawa polskiego”
9) Mazurek Anna „Prawo do mieszkania,

2019-11-06

Kondolencje

Katarzynie Karweckiej
Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym
Szczecin-Centrum w Szczecinie
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci Taty
składają
Koleżanki i Koledzy z Izby Komorniczej w Szczecinie
oraz Krajowej Rady Komorniczej

2019-10-03

Zielona księga o fundacji rodzinnej – zaproszenie do prekonsultacji

 
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zaprasza do prekonsultacji Zielonej księgi o fundacji rodzinnej, opublikowanej na stronie ministerstwa pod linkiem: .
Celem niniejszej publikacji jest rozpoczęcie dyskusji na temat instytucji prawnych, które będą wspierać wielopokoleniową sukcesję i równocześnie pozwolą zachować wartości kluczowe dla rodziny, sprzyjać akumulacji kapitału i zapewniać środki na pokrycie bieżących potrzeb członków rodziny.
Wszelkie uwagi i opinie można również przesyłać na adres mailowy: w terminie do 14 października br.

2019-09-24

Szkolenie dla komorników dotyczące rozpoznawalności autentyczności dokumentów

Poniżej uprzejmie zamieszczamy skierowaną do komorników sądowych informację firmy „ekspert” o organizacji szkoleń w tematyce autentyczności dokumentów tożsamości oraz dokumentów administracyjnych.

Strona 11/84