2011-10-04

Konferencja w Batumi

Konferencja w Batumi

Konferencja w Batumi

W dniach 28-29 września 2011 roku w Batumi w Gruzji, pod auspicjami Komisji Europejskiej, odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona problematyce egzekucji sądowej, problemów oraz współczesnych wyzwań, jakie stawia ostatniej fazie wymiarowi sprawiedliwości ogólnie postępująca globalizacja oraz szybko rozwijająca się elektronizacja (digitalizacja) procedury sądowej, w szczególności jej fazy wykonawczej, tj. fazy egzekucyjnej.Szkolenie, którego oficjalnego otwarcia dokonał Minister Sprawiedliwości Gruzji Zurab Adeishvili, zostało zorganizowane dzięki finansowemu wsparciu unijnemu programowi TAIEX (z ang.

2011-10-04

Reforma egzekucji sądowej w Kazachstanie

Reforma egzekucji sądowej w Kazachstanie

Źródło: Wikimedia Commons. Ałmaty. Kazachstan

Agencja do Spraw Międzynarodowej Współpracy Prawnej, będąca jednostką Ministerstwa Sprawiedliwości aktualnie wdraża program (projekt) europejski dotyczący wsparcia sektoru wymiaru sprawiedliwości Kazachstanu, w ramach którego poszukuje obecnie ekspertów gotowych do udziału w krótkoterminowych działaniach (misjach, projektach), których celem jest przygotowanie i wprowadzenie reformy egzekucji sądowej cywilnej w Kazachstanie. Proszę o zgłaszanie kandydatur na adres biura Krajowej Rady Komorniczej.

2011-09-26

Konkursowy egzamin na aplikację komorniczą

Konkursowy egzamin na aplikację komorniczą

Egzaminy na aplikację 2011

Przedstawiamy wyniki konkursowego egzaminu na aplikację komorniczą, który odbył się 24 września 2011 r.Konkursowy egzamin na aplikację komorniczą odbył się w dniu 24 września 2011 r. w trzech ośrodkach:
1/ obszar właściwości izb komorniczych: w Warszawie, w Łodzi, w Lublinie oraz w Białymstoku;

2011-09-26

III Ogólnopolska Konferencja Samorządów Zaufania Publicznego

III Ogólnopolska Konferencja Samorządów Zaufania Publicznego

III Ogólnopolska Konferencja Samorządów Zaufania Publicznego Samorządna Rzeczpospolita

Przedstawiamy informację z III Ogólnopolskiej Konferencji Samorządów Zaufania Publicznego „Samorządna Rzeczpospolita”.24 września 2011 r. odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Samorządów Zaufania Publicznego „Samorządna Rzeczpospolita” zorganizowana przez Łódzkie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.

Strona 107/109