2017-07-12

Oświadczenie KRK ws. artykułu nt. zatrzymania przez CBA pracownika US nazwanego komornikiem

W związku z publikacją informacji „CBA: zatrzymanie ws. powoływania się na wpływy w Urzędzie Skarbowym w Kościerzynie (komunikat)” z dnia 11 lipca 2017 r. na stronie centrumprasowe.pap.pl, Krajowa Rada Komornicza informuje, że treść depeszy jest nieprecyzyjna i może wprowadzać czytelnika w błąd. Nieścisłość dotyczy nazwania pracownika Urzędu Skarbowego komornikiem.

Zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji komornikiem skarbowym określa się kierownika komórki organizacyjnej Urzędu Skarbowego prowadzącej egzekucję administracyjną, czyli innymi słowy pracownika urzędu skarbowego.  Natomiast komornik sądowy pełni służbę na rzecz wymiaru sprawiedliwości, wykonuje orzeczenia sądu oraz działa na wniosek i rzecz wierzyciela. Nadzór nad czynnościami komornika sądowego sprawuje Minister Sprawiedliwości, prezesi sądów, a także Krajowa Rada Komornicza.

Należy podkreślić, że komornicy sądowi są funkcjonariuszami publicznymi i wykonują wyroki sądów, nie są pracownikami Urzędów Skarbowych, ani nie prowadzą czynności egzekucyjnych na terenie ich oddziałów.

Pragniemy zwrócić uwagę, że brak precyzji w sformułowaniu ww. informacji mógł doprowadzić do domniemania jakoby jedną z opisanych osób był komornik sądowy.  To z kolei mogło wpłynąć na negatywne postrzeganie całej grupy zawodowej komorników sądowych przez społeczeństwo, dłużników i wierzycieli, z którymi komornicy sądowi na co dzień współpracują. W konsekwencji osłabia to skuteczność procesów egzekucji komorniczych w ogóle.

Biorąc powyższe pod uwagę, prosimy o precyzyjne stosowanie określenia „komornik skarbowy” w stosunku do osoby zamieszanej w sprawę korupcyjną w Kościerzynie. 

Jako Krajowa Rada Komornicza zawsze służymy pomocą, jesteśmy otwarci na pytania i gotowi do dyskusji. Zapraszam do konsultacji w spawach egzekucyjnych przy tworzeniu materiałów na tematy komornicze. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości zachęcam do bezpośredniego kontaktu z Rzecznikiem Prasowym Krajowej Rady Komorniczej, Moniką Janus (rzecznik.krk@komornik.pl, tel. +48 602 363 364).

Z wyrazami szacunku

Monika Janus

Rzecznik Prasowy
Krajowej Rady Komorniczej