2017-02-20

Opinia Rady Legislacyjnej o projekcie ustawy o komornikach sądowych

Publikujemy link do opinii Rady Legislacyjnej o projekcie ustawy o komornikach sądowych.

http://radalegislacyjna.gov.pl/dokumenty/opinia-z-17-lutego-2017-r-o-projekcie-ustawy-o-komornikach-sadowych