2017-02-13

MRPiPS : uwaga na oszustów

Ostrzegamy o podejmowanych próbach wyłudzenia, polegających na rozsyłaniu (także do komorników sądowych) wiadomości pochodzących rzekomo z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z żądaniem zapłaty na poczet potwierdzenia wpisu w prowadzonym przez MPiPS rejestrze.

Zgodnie z opublikowanym oświadczeniem MRPiPS, podpisana pod wezwaniem osoba nie jest pracownikiem ministerstwa, podany adres poczty elektronicznej nie jest zarejestrowany w domenie resortu, nieprawdziwy jest również adres siedziby ministerstwa. Podany numer konta nie należy do MRPiPS. Fałszywa jest również informacja o konsekwencjach nieuregulowania należności.

Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności. O odnotowanych usiłowaniach oszustwa należy niezwłocznie zawiadamiać organy ścigania.