2016-12-23

Ekspertyzy do projektu ustawy o komornikach sądowych

Poniżej przedstawiamy, uzupełnione o dalsze ekspertyzy, stanowisko Krajowej Rady Komorniczej do projektu  ustawy o  komornikach  sądowych (UD 146).

Stanowisko szczegółowo odnosi się do propozycji legislacyjnych rejestrowania za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięki przebiegu czynności egzekucyjnych dokonywanych przez komornika poza kancelarią (art. 181 pkt 10 projektu) oraz ustanowienia Ministra Sprawiedliwości administratorem systemu teleinformatycznego dokumentacji prowadzonej przez kancelarię komorniczą (art. 100 projektu).

Uzupełnienie opinii na temat ustawy o komornikach sądowych