2016-11-15

FATCA – obowiązek złożenia stosownego oświadczenia przez klientów instytucji finansowych

Do końca listopada br. klienci instytucji finansowych (klienci banków, SKOK-ów, domów maklerskich, zakładów ubezpieczeń i funduszy inwestycyjnych), którzy zawarli umowy przed 1 lipca 2014 r. muszą złożyć oświadczenie, że nie są amerykańskimi rezydentami podatkowymi. Obowiązek ten wynika z polsko – amerykańskiej umowy FATCA.

Takiego obowiązku nie mają ci, którzy zostali klientami instytucji finansowej 1 grudnia 2015 roku lub później, bo oni złożyli oświadczenie podczas zakładania konta.

Brak oświadczenia grozi zablokowaniem konta. Wówczas, żeby odzyskać dostęp do własnych pieniędzy, konieczny będzie kontakt z bankiem.

Szczegóły na : http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/fatca-placenie-podatkow-w-polsce,208,0,2188752.html