2016-08-09

SN nieprzekonująco o VAT od opłat komorniczych

W dniu 8 sierpnia 2016 r. w Gazecie Prawnej ukazał się artykuł autorstwa prof. dr. hab. Marka Kalinowskiego pt. „Sąd Najwyższy nieprzekonująco o VAT od opłat komorniczych”.

Autor – będący autorytetem z dziedziny prawa podatkowego, pracownikiem Katedry Prawa Finansów Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierownikiem Podyplomowego Studium Europejskiego Prawa Podatkowego oraz członkiem Kolegium Redakcyjnego „Przeglądu Orzecznictwa Podatkowego” poddaje w wątpliwość zasadność przyjętego przez Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 7 lipca 2016 r., sygn. III CZP 34/16 sposób naliczania podatku VAT przez komorników.

Serdecznie zachęcamy do lektury. W wersji on-line artykuł dostępny jest pod wskazanym poniżej adresem:

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/966291,sad-najwyzszy-nieprzekonujaco-o-vat-od-oplat-komorniczych.html