2016-08-05

Sprostowanie nieprawdziwych informacji „Panoramy”

Poniżej uprzejmie zamieszczamy sprostowanie nieprawdziwych informacji, jakie pojawiły się w wyemitowanym w dniu 4 sierpnia 2016 r. programie informacyjnym „Panorama”,
w materiale prasowym dotyczącym skazania odwołanego w 2014 r. ze stanowiska komornika Sebastiana Sz.

Sprostowanie KRK