2016-04-15

Kolejny komornik wydalony dyscyplinarnie z zawodu

Komisja Dyscyplinarna przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie orzeczeniem z dnia 14 kwietnia 2016 r. wydaliła Radosława W. Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu. Jest to kolejne w bieżącym tygodniu wydalenie z zawodu zastosowane wobec komornika, u którego organy samorządu zawodowego wykryły i ujawniły nieprawidłowości polegające między innymi na spowodowaniu niedoboru środków pieniężnych.

Postępowanie dyscyplinarne wobec Radosława W. prowadzone było na wniosek Ministra Sprawiedliwości, po ujawnieniu nieprawidłowości przez Radę Izby Komorniczej we Wrocławiu.
Komisja Dyscyplinarna przy Krajowej Radzie Komorniczej uznała obwinionego komornika za winnego stawianych zarzutów i zastosowała wobec niego najsurowszą sankcję, tj. karę wydalenia ze służby komorniczej. Orzeczenie to nie jest prawomocne.

Niezależnie od wydalenia ze służby komorniczej Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu prowadzi aktualnie postępowanie przygotowawcze w sprawie nieprawidłowości stwierdzonych w kancelarii wydalonego komornika.