2016-04-13

III edycja Konkursu na najlepszą pracę magisterską

Krajowa Rada Komornicza ogłasza III edycję Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego oraz ustroju organów egzekucyjnych (dalej „Konkurs”).

Konkurs kierowany jest do studentów i absolwentów Wydziałów Prawa i Administracji uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie stanowiące podstawę egzaminu magisterskiego przeprowadzonego w roku akademickim 2015/2016. Termin zgłaszania prac upływa w dniu 31 października 2016 r. W ramach Konkursu przewidziane zostały nagrody pieniężne.

Poniżej uprzejmie przedstawiamy regulamin III edycji Konkursu.

Regulamin III edycji Konkursu

Serdecznie zachęcamy do udziału w Konkursie!