2015-12-23

UWAGA – FAŁSZYWE PISMA

W związku z uzyskaniem informacji o występowaniu w obrocie sfałszowanych pism komorniczych, rzekomo pochodzących z Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Woli w Warszawie Rafała Wojtyny, Krajowa Rada Komornicza apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku otrzymania pisma zatytułowanego „Zajęcie Wierzytelności” bądź innych budzących wątpliwości, w szczególności w sytuacji, w której osoba w nim wskazana jako dłużnik kwestionuje zobowiązanie mające podlegać egzekucji.

W przypadku powzięcia wątpliwości co do autentyczności pisma, Krajowa Rada Komornicza zwraca się z uprzejmą prośbą o niezwłoczny kontakt telefoniczny z Kancelarią pod numerami 22 631 08 33; tel.: 22 631 08 35; fax: 22 631 08 34 lub mailowy – komornik@komornik4.pl w trakcie którego możliwa będzie weryfikacja źródła jego pochodzenia.